Verpleegafdeling Nucleaire geneeskunde

Op de verpleegafdeling van Nucleaire geneeskunde worden patiënten behandeld met schildklierkanker of een te snel werkende schildklier. Hiervoor krijgen zijn een dosis radioactief jodium. Deze dosis is hoger dan dat wij voor nucleair geneeskundig onderzoek gebruiken. Boven een bepaalde dosis worden patiënten voor deze behandeling opgenomen.

Contact

Verpleegafdeling Nucleaire geneeskunde (Route 52) 040 - 239 84 30

Bezoektijden

Van 10.00 tot 21.00 uur.
Meer informatie over bezoektijden

Bezoekregels

Voor het bezoek op de verpleegafdeling van Nucleaire geneeskunde gelden speciale bezoekregels dit in verband met de radioactiviteit. De eerste dag van de opname is na het toedienen van de radioactiviteit geen bezoek toegestaan. De volgende dagen is wel bezoek toegestaan. Hierbij gelden een aantal bezoekregels:

  • de begroeting en het afscheid dienen zo kort mogelijk te zijn
  • tussen de begroeting en het afscheid moet het bezoek een afstand van twee meter tot de patiënt houden
  • dezelfde bezoeker mag de patiënt niet langer dan één uur per dag bezoeken
  • tijdens het bezoek mogen de bezoekers niets eten of drinken en geen gebruik maken van het toilet op de kamer van de patiënt
  • bezoek van kinderen tot en met 10 jaar en zwangere vrouwen is niet toegestaan