Revalidatiegeneeskunde

De specialisten van revalidatiegeneeskunde richten zich op mensen die blijvend of dreigend blijvend beperkt zijn in hun houding- en/of bewegingsfuncties.

Over Revalidatiegeneeskunde

Kunt u door een beroerte of ongeval niet meer (goed) bewegen? Onze artsen van het specialisme Revalidatiegeneeskunde helpen u graag. Zij richten zich op mensen die blijvend of dreigend blijvend beperkt zijn in hun houding- en/of bewegingsfuncties. Denkt u aan beperkingen als gevolg van een beroerte of een ongeval. Oplossingen kunnen zijn: een doorverwijzing naar een revalidatiecentrum, het nemen van medicijnen, het gebruik van hulpmiddelen of het naleven van leefregels.

De revalidatieartsen in het Catharina Ziekenhuis werken veel samen met fysio- en ergotherapeuten en het revalidatiecentrum Blixembosch. Voor MS-patiënten werken de revalidatieartsen samen met de afdeling Neurologie.

Eerste afspraak

Door middel van gesprekken en onderzoeken achterhaalt de revalidatiearts wat er met u aan de hand is. U kunt alleen bij onze polikliniek terecht met een verwijzing van een specialist in het Catharina Ziekenhuis (bijvoorbeeld een neuroloog, orthopeed of cardioloog). U kunt telefonisch een afspraak met ons maken:

Bel de polikliniek Revalidatiegeneeskunde 040 - 239 94 06 (van 08.30 tot 16.30)

Behandelplan

Als de revalidatiearts over voldoende informatie beschikt, stelt hij samen met u een behandelplan op. In dit plan staat hoe uw beperking aangepakt wordt. Denk hierbij onder andere aan:

  • Een doorverwijzing naar een revalidatiecentrum, ergotherapeut of fysiotherapeut;
  • Het gebruik van hulpmiddelen (zoals een orthopedische schoen of een rolstoel;
  • Het nemen van medicatie;
  • Het naleven van adviezen en/of leefregels.

Meer informatie vindt u ook op www.revalidatie.nl

Wie helpen u?

Maak kennis met de specialisten van Revalidatiegeneeskunde

Actueel

Landelijke cao-actiedag woensdag 20 november

Vandaag doen onze medewerkers mee aan de landelijke actiedag voor een betere Cao. Bij de ingang van het ziekenhuis en in de centrale hal worden ludieke acties gehouden. Wij vragen uw begrip voor deze acties. Alle patiënten voor wie de cao-actie gevolgen heeft, zijn persoonlijk geïnformeerd. Ben je niet gebeld? Dan gaat je afspraak door.

Lees meer Naar het nieuwsarchief

Meer weten?

Heeft u een verwijzing van een arts? Maak dan een afspraak.