Spreekuur / themapoli

Komt u naar een specifiek spreekuur of themapoli? Voor sommige spreekuren gelden bijzondere tijden. U vindt ze hier.

Spreekuur/themapoli Telefoonnummer Route
Lactatiekundige 040 - 239 81 03 route 077

Op de afdeling Verloskunde is een lactatiekundige werkzaam. Zij is gespecialiseerd in het begeleiden van borstvoeding bij moeder en kind.

Spreekuur

Dinsdag van 18:00 - 20:00 uur
Donderdag van 09:00 - 11:00 uur
U kunt een afspraak maken via de polikliniek Verloskunde; telefoonnummer 040 - 239 93 00.

Telefonisch spreekuur

Woensdag van 09:30 - 10:30 uur
Telefoonnummer: 040 - 239 81 03

Het is ook mogelijk om vragen te stellen per e-mail: lactatiekundige@catharinaziekenhuis.nl

POP-poli 040 - 239 93 00 route 077

POP staat voor Psychiatrie, Obstetrie (Verloskunde) en Pediatrie (Kindergeneeskunde).

Zwangerschap kan naast vreugde ook angst of onzekerheden met zich meebrengen. Er verandert namelijk veel tijdens de zwangerschap voor een vrouw en haar partner. Deze veranderingen kunnen zorgen voor psychische of psychiatrische klachten. Deze klachten kunnen ook voor of na de zwangerschap een rol spelen.   

Voor wie is de POP-poli?
De POP-polikliniek is er speciaal voor zwangeren die:

  • Psychische klachten tijdens de zwangerschap hebben
  • Medicatie voor psychische klachten gebruiken
  • Een 1ste graads familielid hebben met een psychotische stoornis of een ernstige stemmingsstoornis, waaronder een bipolaire stoornis
  • Verslavingsproblematiek (alcohol, drugs en/of medicatie) hebben
  • Angst hebben voor de bevalling, al dan niet na een eerdere als traumatische ervaren bevalling

Ook wanneer sprake is van een tienerzwangerschap, een verstandelijke beperking, huiselijk geweld of ernstige problemen met huisvesting kunnen zwangeren op de POP-poli terecht.

Wat biedt de POP poli?

Het multidisciplinair team dat verbonden is aan de POP-poli bestaat uit verloskundigen, gynaecoloog, psychiater, kinderartsen, klinisch psycholoog, medisch maatschappelijk werker en verpleegkundigen van de kinder -en kraamafdeling. Samen bieden ze psychiatrische, psychologische en psychosociale zorg afgestemd op de kinderwens, zwangerschap, bevalling en kraamtijdperiode tot 6 weken na de bevalling. De zorg heeft als doel om u en uw partner samen met uw kind een goede start te laten maken. Uiteraard wordt door de betrokken hulpverleners steeds met u afgestemd.

 

Werkwijze

De verloskundige buiten het ziekenhuis, de huisarts of uw gynaecoloog kan u naar de POP-poli verwijzen. De contacten binnen de POP-poli starten altijd met een afspraak op het spreekuur van de verloskundigen die bij de POP-poli betrokken zijn. Als u bij de verloskundige in de wijk onder controle bent, neemt de verloskundige van de POP-poli dus ook de verloskundige zorg over en komt u voor de zwangerschapscontroles bij de POP-poli.

 

Bij de eerste afspraak op de POP-poli vindt er een uitgebreid intakegesprek plaats met de verloskundige. Op de POP-poli wordt gewerkt met een vast team van verloskundigen en een vaste gynaecoloog. Tijdens de intake is er extra aandacht voor de psychische of psychiatrische problemen. In dit gesprek wordt nagegaan wat uw hulpvraag is voor de POP-poli. Wekelijks bespreekt de verloskundige de nieuwe patiënten in een overleg met alle hulpverleners die bij de POP-poli betrokken zijn om te overleggen welke hulpverlening/behandeling gewenst is. Hierin wordt gekeken wie u de beste specialistische zorg kan bieden. Dit wordt vervolgens met u afgestemd.

Behandelaanbod

Er zijn verschillende behandelingen mogelijk op de POP-poli. Indien nodig kan behandeling door verschillende hulpverleners samen worden gegeven:

 

  • Psychiater

- Advies bij kinderwens, bij voorkeur in aanwezigheid van de partner
- Psychiatrische diagnostiek en voorlichting
- Voorlichting over en behandeling met medicatie.  
- Poliklinische controle van de psychische toestand van de zwangere. 
- Ondersteunende en/of systeemgesprekken. 
- Beoordeling, advies en behandeling van de psychische toestand na de bevalling. 

 

  • Klinisch psycholoog

- Psychodiagnostiek middels gesprekken en eventueel testpsychologisch onderzoek
- Behandeling voor stemmingsproblemen of angstklachten, die gerelateerd zijn aan de actuele zwangerschap, de bevalling  of de bevalling die geweest is. Afhankelijk van wat er precies aan de hand is, kan de behandeling bestaan uit cognitieve gedragstherapie, EMDR, ondersteunende gesprekken, systeemgesprekken of een combinatie

- Tijdens de zwangerschap en in de periode daarna is er actief aandacht voor de hechting tussen ouders en kind

  • Kinderarts

- Informatie over invloed van medicatie op ongeboren kind.

  • Medisch maatschappelijk werker

-          Advies en hulp bij psychosociale problematiek in huidige zwangerschap indien sprake van:  onveilige thuissituatie samenhangend met verslavingsproblematiek (alcohol, drugs en/of medicatie), partner bekend met psychiatrische problematiek en/of/ druggebruiker, wanneer u zelf psychosociale problematiek heeft, of te maken hebben met huiselijk geweld, verstandelijke beperking, tienerzwangerschappen met zorgelijk sociale situatie, ernstige financiële problematiek, onduidelijke sociale situatie en als er heftig/ traumatisch ervaren baring in voorgeschiedenis heeft plaatsgevonden.

-          Elk contact start met een intakegesprek.

-          De behandeling kan bestaan uit verschillende soorten gesprekken, namelijk ouderbegeleiding/systeemgesprekken of ondersteunende gesprekken.

-          In onderlinge afstemming kan dit ook plaatsvinden in samenwerking met de behandeling van de psycholoog/de psychiater/verpleegkundig specialist.

-          De gesprekken zijn vooral gericht op: voorbereiding op ouderschap, zowel praktisch als psychosociaal, verwerken van wat meegemaakt is, voorbereiding op bevalling en inzetten van hulpverlening die thuis nodig is.  

 

  • Video Interactie Begeleiding (VIB) van ouder(s) en kind na de geboorte.

Contact

Het spreekuur van de verloskundigen van de POP-poli is op maan-, dins- en vrijdag. Een afspraak hiervoor kan gemaakt worden via de polikliniek gynaecologie en verloskunde op telefoonnummer 040-2399300.

Versie spreekuur 040 - 239 93 00 route 97

Als uw baby in stuitligging ligt, kan een uitwendige versie uitkomst bieden. Hierbij draaien we uw baby. In het Catharina Ziekenhuis doet een vast team van gynaecologen, verloskundigen en verpleegkundigen deze behandeling. Het Catharina Ziekenhuis heeft een hoog slagingspercentage. Ook als u geen patiënt ben in het Catharina Ziekenhuis kunt u voor de versie bij ons terecht.

ECHO-poli Verloskunde 040 - 239 93 00 route 077

Op de ECHO-poli Verloskunde brengen we de groei en de organen van uw baby in beeld. Ook kunnen we de hoeveelheid vruchtwater en de plaats van de placenta (moederkoek) bepalen. Het spreekuur is op werkdagen van 08.30 tot 16.30 uur.