Geheugenonderzoek

Geriatrie

Ga direct naar:

Geheugenonderzoekcentrum (GOC)

Patiënten met zogenoemde 'cognitieve stoornissen' onderzoeken wij in het Geheugenonderzoekcentrum (GOC) van het Catharina Ziekenhuis. Deze patiënten hebben vooral problemen met:

  • het geheugen
  • het taalgebruik
  • het oriëntatievermogen
  • het kunnen uitvoeren van complexe handelingen

Het is belangrijk al vroeg vast te stellen wat er aan de hand is. Zo kan de behandeling en begeleiding op tijd starten. Voor uw gemak vinden de onderzoeken en testen in het Geheugenonderzoekcentrum zoveel mogelijk op één dag plaats.

Het programma

Op het afgesproken tijdstip meldt u zich aan de balie van de polikliniek Geriatrie. Het is belangrijk om een vertrouwd persoon mee te nemen naar de onderzoeken. Een verpleegkundige neemt samen met u en uw begeleider het dagprogramma door. Daarna vinden de onderzoeken, gesprekken en testen plaats. Het programma bestaat uit lichamelijk onderzoek, gesprekken met de neuroloog of klinisch geriater en de GOC-verpleegkundigen, geheugentesten, bloedprikken en een MRI-onderzoek. De betrokken hulpverleners bespreken de uitslagen met elkaar. Aan het einde van de dag bespreekt de neuroloog of de geriater de uitslagen met u en uw begeleider. Als het nodig is plannen we een vervolgafspraak op de polikliniek.

Meer informatie over het Geheugenonderzoekcentrum vindt u in de folder.

Deel deze pagina