Geheugenonderzoek

Geriatrie

Ga direct naar:

Geheugenonderzoekcentrum (GOC)

In samenwerking met de afdeling geriatrie en neurologie werken psychologen van de medische psychologie ook in het Geheugenonderzoekcentrum (GOC) van het Catharina Ziekenhuis. Het GOC is uitsluitend bedoeld voor mensen met geheugenproblemen en/of andere problemen in het cognitieve functioneren. Samen met uw partner, familielid of kennis wordt geprobeerd te achterhalen wat de oorzaak van uw klachten is.

Wanneer u door de huisarts bent aangemeld voor het GOC krijgt u een dagprogramma op de polikliniek Geriatrie/neurologie, waarop lichamelijk onderzoek, gesprekken met de neuroloog of klinisch geriater en de GOC-verpleegkundigen, bloedprikken, een MRI-onderzoek en geheugentesten bij de psychologen zullen plaatsvinden.

We onderzoeken met name problemen rondom:

  • het geheugen
  • het taalgebruik
  • het oriëntatievermogen
  • het kunnen uitvoeren van complexe handelingen

Het is belangrijk al vroeg vast te stellen wat er aan de hand is. Zo kan de behandeling en begeleiding op tijd starten. Voor uw gemak vinden de onderzoeken en testen in het Geheugenonderzoekcentrum zoveel mogelijk op één dag plaats.

Het programma

Op het afgesproken tijdstip meldt u zich aan de balie van de polikliniek Geriatrie. Het is belangrijk om een vertrouwd persoon mee te nemen naar de onderzoeken. Een verpleegkundige neemt samen met u en uw begeleider het dagprogramma door. Daarna vinden de onderzoeken, gesprekken en testen plaats. Het programma bestaat uit lichamelijk onderzoek, gesprekken met de neuroloog of klinisch geriater en de GOC-verpleegkundigen, geheugentesten, bloedprikken en een MRI-onderzoek. De betrokken hulpverleners bespreken de uitslagen met elkaar. Aan het einde van de dag bespreekt de neuroloog of de geriater de uitslagen met u en uw begeleider. Als het nodig is plannen we een vervolgafspraak op de polikliniek.

Meer informatie over het Geheugenonderzoekcentrum vindt u in de folder.

Deel deze pagina