Verpleegafdeling Chirurgie

Wij verzorgen u op de verpleegafdeling Chirurgie (5-oost | 6-oost) als u wordt opgenomen voor een operatie. Dit kan een kortdurende opname zijn of een opname voor een langere tijd. Voor een korte opname gaat u naar de afdeling Kortverblijf & dagverpleging.

Afhankelijk van de duur van uw verblijf en de zorg die u nodig heeft, kan het ook zijn dat u op een speciale verpleegunit wordt verzorgd, bijvoorbeeld op de SFU (Step Forward Unit).

Step Forward Unit

De Step Forward Unit (SFU) heeft in totaal acht bedden voor patiënten die complexe zorg nodig hebben maar eigenlijk vallen tussen de Intensive Care (IC) en de verpleegafdeling. Deze unit is voorzien van speciale apparatuur waarmee de patiënt extra gemonitord kan worden.

Contact

Verpleegafdeling Chirurgie (5-oost | 6-oost) 040 - 239 79 50

Bezoektijden

Aangepaste bezoektijden i.v.m. coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk tegen te gaan is het belangrijk dat er zo min mogelijk mensen tegelijk in één ruimte zijn. Daarom is de bezoekregeling tijdelijk aangepast.

Vanaf woensdag 17 juni, verruimen we onze bezoektijden. Dit doen we nog wel beperkt.
  • Op maandag tot en met vrijdag blijft het bezoekuur van 18.00 tot 20.00 uur. Er mogen twee personen op bezoek komen bij de patiënt (in plaats van één bezoeker, zoals eerder de regel was).
  • Op zaterdag en zondag breiden we het bezoekuur uit met de middag. De bezoekuren zijn dan van 14.00 tot 16.00 uur en van 18.00 tot 20.00 uur. Er mogen per bezoekblok twee personen op bezoek komen bij de patiënt.
  • Op bezoek bij terminale patiënten: er mogen drie personen bij de patiënt zijn, deze bezoekers mogen afwisselen. Wij vragen de bezoekers om de wissel buiten het ziekenhuis te laten plaatsvinden om drukte binnen te voorkomen.
  • Rooming-in is weer toegestaan (rooming-in betekent dat in sommige gevallen familieleden mogen overnachten).
  • Sommige afdelingen zijn al weer terug naar de gebruikelijke openingstijden waaronder: Geriatrie, Verloskunde. Deze normale openingstijden staan in de tabel hieronder.
Wij vragen iedereen die klachten heeft die kunnen wijzen op corona (hoesten, keelpijn, neusverkouden, kortademigheid of koorts) thuis te blijven.

De normale bezoektijden uit deze tabel zijn dus tot nader order niet geheel van toepassing.

Meer informatie over bezoektijden


Afdeling Kortverblijf & dagverpleging

Niet voor alle ingrepen is een lange opname nodig. Voor een korte opname kan het zijn dat u verblijft op de afdeling Kortverblijf & dagverpleging. Deze afdeling is er speciaal voor patiënten die een relatief kleine ingreep hebben ondergaan en hiervoor één tot vijf dagen in het ziekenhuis verblijven. Op deze afdeling liggen patiënten van verschillende specialismen. 

OK-dagbehandeling

Behandelingen en operaties waarbij slechts heel korte verpleegkundige nazorg nodig is, vinden plaats op de OK-dagbehandeling. Als u na de behandeling direct naar huis mag, wordt u geholpen bij Kleine Chirurgische Ingrepen (KCI). Alle behandelingen op de KCI zijn met lokale verdoving. Er is dan ook geen anesthesist aanwezig. De Dagbehandeling H2 is er voor patiënten die na de ingreep nog kortdurend op de uitslaapkamer verblijven. Uiteraard wordt u voor uw opname geïnformeerd door uw behandelend arts of een andere zorgverlener.