Verpleegafdeling Psychiatrie

Patiënten met ernstige psychische en psychiatrische klachten die een opname nodig hebben verplegen wij op de verpleegafdeling Psychiatrie. Deze verpleegafdeling is een gesloten afdeling. Afhankelijk van de gezondheidstoestand van de patiënt, kan hij of zij de afdeling zelfstandig of onder begeleiding van een verpleegkundige, partner of familielid, verlaten.

Medisch Psychiatrische Unit (MPU)

De afdeling Psychiatrie heeft een Medisch Psychiatrische Unit (MPU), bestemd voor patiënten, die behalve een psychiatrische ook een lichamelijke aandoening hebben en daarvoor behandeld en verpleegd moeten worden.

Er zijn 8 patiëntenkamers uitgerust met een ziekenhuisbed en de mogelijkheid tot gebruik van zuurstoftoediening.
Om u  zo goed mogelijk te behandelen werkt uw behandelaar (psychiater of klinisch-psycholoog) nauw samen met andere medisch specialisten uit het ziekenhuis, bijvoorbeeld de internist, neuroloog of cardioloog. De verpleegkundigen zijn geschoold in zowel lichamelijke als psychiatrische verpleging en verzorging. Uw behandelaar beslist of u opgenomen wordt op de MPU of op een reguliere kamer binnen de afdeling psychiatrie (PAAZ). Als uw toestand het toelaat zult u vanaf de MPU unit overgeplaatst worden naar òf  een andere kamer op de afdeling zelf (  een regulier PAAZ bed ) òf naar de afdeling  van waar  u verwezen bent òf naar huis. Deze overplaatsing gebeurt altijd in overleg met u.

Verpleegafdeling Psychiatrie

Er zijn 25 éénpersoonskamers op de verpleegafdeling. Bij opname krijgt elke patiënt een persoonlijk verpleegkundig begeleider toegewezen. Deze verpleegkundige is het aanspreekpunt (ook voor partner en familie). Op de verpleegafdeling neemt u deel aan een therapieprogramma. Dit bestaat uit activerende therapieën, vaktherapeutische behandelingen en psychologische gespreksbehandeling (zowel individueel als in groepsverband). Er vindt wekelijks een gesprek plaats met één van de behandelaren (afdelingsarts /klinisch psycholoog). Daarnaast nodigt de behandelend arts/ psychiater u tijdens uw verblijf tenminste één keer uit om samen met uw partner/gezins- of familieleden de voortgang van de behandeling en/ of (later) het ontslagbeleid te bespreken. Aan het einde van uw verblijf vindt altijd een ontslaggesprek plaats met de behandelend arts/psychiater.

Weer naar huis

Als uw opname ten einde loopt, spreekt de arts met u een ontslagdatum af. In deze periode blijft u deelnemen aan het algemene therapieprogramma. Het kan zijn dat u in deze periode gebruik maakt van dagsetting. Dat betekent dat u overdag therapieën volgt en daarna naar huis gaat. Deze periode duurt één tot maximaal twee weken.

Na uw opname

Zodra uw ontslagdatum is vastgesteld bespreekt de arts de mogelijkheden tot een vervolgbehandeling met u. Dit heet nazorg. De nazorg is niet voor iedereen hetzelfde. Sommige patiënten krijgen na ontslag behandeling op de polikliniek Psychiatrie; bij de psychiater, psycholoog of in de stabilisatiegroep/ deeltijdbehandeling. Anderen worden ondersteund door de huisarts/praktijkondersteuner, een vrijgevestigd psycholoog of er volgt doorverwijzing naar de GGzE.


Contact

Verpleegafdeling Psychiatrie 040 - 239 90 40

Bezoektijden

  • Dagelijks van 18.00 tot 20.00 uur
  • Op woensdag ook van 14.00 tot 16.00 uur
  • Op zaterdag en zondag ook van 14.00 tot 16.00 uur

Meer informatie over bezoektijden