Behandeling van een herseninfarct met trombolyse (Folder)

Neurologie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Behandeling van een herseninfarct met trombolyse (Folder)

U of uw naaste is onlangs in het Catharina Ziekenhuis behandeld met trombolyse. In deze folder leest u meer informatie over deze behandeling.

Wat is een beroerte (of CVA)?

Dit is een probleem van de bloedvaten in de hersenen. Letterlijk betekent CVA: Cerebro (hersenen) Vasculair (in de bloedvaten) Accident (ongeluk). Er is dus een ongeluk gebeurt in de bloedvaten van de hersenen. Er kunnen verschillende oorzaken zijn voor het ongeluk: een verstopping of een kapot bloedvat.

Een verstopping van een bloedvat in de hersenen noemen we een infarct. Deze vorm van een beroerte komt het meest voor. Het bloed kan dan het achterliggende hersenweefsel niet meer bereiken. Hierdoor krijgen hersencellen geen bloed (voeding/zuurstof) meer en kunnen dan hun werk niet meer doen. Bij deze vorm van een beroerte is soms een behandeling mogelijk.

trombectomie-2.PNG

Afhankelijk van de snelheid waarmee u in het ziekenhuis bent en de plaats waar het bloedpropje zit, kan er een behandeling worden ingezet. Hiermee wordt geprobeerd het stolsel te verwijderen of op te lossen, waardoor het bloed weer kan doorstromen naar de hersencellen.

Een ander probleem is een bloeding. Er is dan een lek in een bloedvat.  Bloed ontsnapt uit het bloedvat en komt niet meer terecht bij het achterliggende hersenweefsel. Het bloed geeft dan druk op het hersenweefsel. Hierdoor kunnen hersencellen hun werk niet meer doen. trombectomie-3.png

Er moet gewacht worden of het bloeden vanzelf stopt. Hier is nog geen behandeling voor.

  • Een TIA (afkorting van het Engelse Transient Ischemic Attack).
  • Een TIA is een voorbijgaande beroerte.
  • De klachten verdwijnen dan meestal binnen 20 minuten.
  • Een TIA kan als een waarschuwing worden gezien voor een echte beroerte met blijvende gevolgen. Ga met deze klacht dus naar uw huisarts.

Als iemand pas láter denkt dat hij of zij een TIA heeft gehad, dan is het belangrijk om tóch direct nog naar de huisarts te gaan om onderzoek te laten doen naar de oorzaak van de TIA. Soms vindt men een oorzaak die goed te behandelen is.

Wat is trombolyse van de hersenvaten?

Bij een deel van de patiënten kan het bloedpropje dat een infarct veroorzaakt, worden opgelost of verwijderd. Dit gaat dan via een infuus, een slangetje via een ader in de arm. In het infuus zitten medicijnen die het bloedpropje moeten oplossen.

Wanneer trombolyse van de hersenvaten?

Trombolyse moet in de eerste 4,5 uur na het optreden van de eerste klachten gebeuren. Dan kunnen hersencellen zich nog herstellen. Na 4,5 uur wegen de voordelen niet meer op tegen de nadelen:

  • de kans op herstel wordt steeds kleiner en
  • de kans op complicaties (zoals ernstige bloedingen) wordt steeds groter.

Wat zijn de risico’s van een trombolyse van de hersenvaten?

Hoe eerder je kunt worden behandeld, hoe beter. Door de behandeling vergroten we de kans op herstel met 10%. Maar bij de patiënten die we binnen 1 uur kunnen behandelen vergroten we de kans met meer dan 30%. De behandeling heeft een klein risico op complicaties, vooral bloedingen, maar die vallen weg tegen het gunstige effect.

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij bieden tal van opleidingsmogelijkheden voor artsen, verpleegkundigen en paramedische beroepen en werken daarin nauw samen met opleidingscentra en –ziekenhuizen in de regio. Dit kan betekenen dat uw behandeling, onderzoek of operatie (mede) uitgevoerd wordt door een zorgverlener in opleiding. Denk hierbij aan een arts in opleiding tot specialist, een co-assistent of een verpleegkundige in opleiding. Veiligheid is het allerbelangrijkste, daarom staat de zorgverlener in opleiding altijd onder supervisie van een gekwalificeerde zorgverlener. Indien u uitdrukkelijk niet wenst geholpen te worden door een zorgverlener in opleiding, kunt u dit aangeven bij uw behandelend arts.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder vragen? Neem dan contact op met de polikliniek Neurologie.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Polikliniek Neurologie
040 – 239 94 00

Routenummer(s) en overige informatie over de polikliniek Neurologie vindt u op www.catharinaziekenhuis.nl/neurologie


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden