Cliëntenraad (Folder)

Algemeen
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Cliëntenraad (Folder)

Via de Cliëntenraad wordt medezeggenschap uitgeoefend bij het tot stand komen van (ingrijpende) besluiten van het ziekenhuis. De raad wil een actieve bijdrage leveren aan het bevorderen van de kwaliteit van de zorgverlening, in de ruimste zin van het woord. Hij houdt zich hierbij níet bezig met individuele problemen, wél met de gemeenschappelijke belangen van cliënten die op het Catharina Ziekenhuis zijn aangewezen. Om zijn werk goed te kunnen doen, wordt de Cliëntenraad graag gevoed door ervaringen van patiënten/cliënten van het ziekenhuis.

Cliëntenraad

De Cliëntenraad bestaat uit zes leden, inclusief de voorzitter, en wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris, werkzaam binnen het ziekenhuis. Deze leden vertegenwoordigen de cliënten uit het verzorgingsgebied van het Catharina Ziekenhuis.

De Cliëntenraad vergadert iedere maand en voert tijdens de vergadering overleg met de Raad van Bestuur van het ziekenhuis. Afhankelijk van de onderwerpen die aan bod komen, nodigt de raad ook regelmatig andere gasten uit.

Medezeggenschap en Adviesrecht

De Cliëntenraad volgt het beleid van het ziekenhuis op de voet en is gesprekspartner over onderwerpen die van invloed zijn op een goede zorgverlening. Het adviesrecht (gewoon en verzwaard) ligt vast in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorgsector.

Hierbij kunt u onder meer denken aan:

  • Wijziging van de doelstelling: denkt u aan fusieplannen, inkrimpen en uitbreiden van werkzaamheden of verhuizing en verbouwing van het ziekenhuis;
  • Algemeen beleid rond het toelaten tot en het beëindigen van zorg aan patiënten;
  • Algemeen beleid ten aanzien van voeding, veiligheid, gezondheid, hygiëne, geestelijke verzorging, maatschappelijke bijstand, recreatie en ontspanningsmogelijkheden;
  • Het bewaken van de kwaliteit van zorg, waaronder de Klachtenregeling Patiënten en de personele bezetting van de Klachtencommissie Patiënten;
  • De benoeming van leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht;
  • De begroting en jaarrekening.

Uw mening telt!

U kunt met ons meedenken, door uw wensen, vragen en/of opmerkingen die een algemeen belang dienen, aan ons kenbaar te maken. Onder algemeen belang wordt verstaan, dat dit op een grotere patiëntengroep van toepassing moet zijn.

U kunt uw reactie schriftelijk sturen naar ons antwoordnummer (geen postzegel nodig). Het adres vindt u onder ‘Contactgegevens’.

U kunt ook een reactie achterlaten via op onze website: www.catharinaziekenhuis.nl. Klikt u achtereenvolgens op: Patiënt, Praktische info, Rechten & plichten en Cliëntenraad.

Ook kunt u zich aanmelden voor het Cliëntenpanel (zie aparte folder). Aan de panelleden worden enkele keren per jaar vragen, stellingen of een mini-enquête voorgelegd over een onderwerp dat moment speelt. Het enige wat u nodig heeft is een e-mailadres. Aanmelden gaat via de website: www catharinaziekenhuis.nl/clientenpanel

Vragen

Heeft u vragen over de Cliëntenraad? Neem dan gerust contact op met het secretariaat van de Cliëntenraad. Dit kan:

  • via een e-mail aan: infoclientenraad@catharinaziekenhuis.nl
  • telefonisch op dinsdag t/m vrijdag van 09.00 tot 16.30 uur.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
t.a.v. Cliëntenraad
Antwoordnummer 298
5600 ZA Eindhoven

Cliëntenraad
040 – 239 65 07


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden