Coronavirus (SARS-CoV-2) (Folder)

Algemeen Longgeneeskunde
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven
040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Coronavirus (SARS-CoV-2) (Folder)

U wordt opgenomen in het Catharina Ziekenhuis omdat bij u een infectie met COVID-19 (het coronavirus) is vastgesteld of omdat hier mogelijk sprake van is. In deze folder leest u meer informatie over het coronavirus en uw ziekenhuisopname. Het is goed u te realiseren dat de situatie voor u anders kan zijn dan hier beschreven is. 

Uitleg ziektebeeld

Er zijn verschillende coronavirussen. Deze virussen kenmerken zich door de vorm van een kroon (corona in het Latijn). Eén van die coronavirussen is het SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome – CoronaVirus-2). Het virus kan de ziekte COVID-19 veroorzaken. Als er in deze folder en in de media gesproken wordt over het coronavirus, wordt daar het SARS-CoV-2 mee bedoeld.

Klachten en symptomen

De klachten van het coronavirus zijn wisselend. Van (milde) niet-specifieke luchtwegklachten: neusverkoudheid, keelpijn, (droge) hoest en verhoging, tot meer ernstige ziektebeelden met koorts en kortademigheid.

Oorzaken

Het coronavirus kan zich als volgt verspreiden:

 • via de lucht via druppeltjes die door hoesten en niezen in de lucht komen en worden ingeademd door iemand anders. Daarom is het belangrijk in de elleboog of papieren zakdoek te hoesten of niezen. Op die manier wordt voorkomen dat de druppels in de lucht komen.
 • door met besmette handen je ogen, neus of mond aan te raken. Daarom is het belangrijk veelvuldig de handen te wassen en zo min mogelijk met de handen in het gezicht te zitten.

Preventie

Er zijn verschillende maatregelen om te voorkomen dat het virus zich verspreidt:

 • Hoest of nies in uw elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na elk gebruik weg
 • Houd 1,5 meter afstand van elkaar
 • Was uw handen regelmatig minimaal 20 seconden

Onderzoeken

Om vast te stellen dat u het coronavirus heeft, wordt er een keel-/neuskweek bij u afgenomen. Het duurt ongeveer 1 uur voordat de uitslag bekend is.

Behandeling

Helaas is er nog geen geneesmiddel tegen het coronavirus. De behandeling bestaat vooral uit het verminderen van de symptomen. Zo kunt u zuurstof toegediend krijgen om het benauwde gevoel te verminderen en kunt u paracetamol krijgen tegen de koorts en spierpijn. Antibiotica wordt gegeven als er mogelijk sprake is van een bijkomende bacteriële ontsteking. Als de klachten al 7 dagen of meer bestaan en u daarbij extra zuurstof nodig heeft zal een ontstekingsremmer worden gegeven: dexamethason.

Indien u zo benauwd bent en zuurstof via een neusslang of kapje niet meer voldoende is, kan de arts besluiten om u te beademen. Dit betekent dat u in slaap wordt gebracht en via uw keel een plastic buisje wordt ingebracht. Een machine blaast vervolgens lucht in uw longen, zodat u zelf niet meer hoeft te ademen. Deze behandeling kan alleen plaatsvinden op de Intensive Care.

Vaccinatie

Inmiddels zijn er een aantal vaccins beschikbaar die een COVID-19 infectie kunnen voorkomen. Deze werken heel goed, maar geven niet 100% bescherming. We horen graag als u al gevaccineerd bent. Mocht u niet gevaccineerd zijn, dan komt u ook na het doormaken van COVID-19 nog in aanmerking hiervoor (via de huisarts). Wel wordt dit pas geadviseerd 4 weken na de eerste ziektedag.

Isolatie

U bent drager van het coronavirus of bent hiervan verdacht, daarom wordt u verpleegd met isolatiemaatregelen. Geïsoleerd verplegen betekent in dit geval:

U ligt op een corona afdeling:

 • op een éénpersoonskamer omdat u verdacht wordt van het coronavirus OF
 • op een meerpersoonskamer omdat u corona positief bent bevonden. Uw kamergenoten zijn ook corona positief bevonden (dit wordt ook wel cohort-verpleging genoemd) OF
 • op een éénpersoonskamer omdat u corona positief bevonden bent en uw persoonlijke situatie vraagt om een eenpersoonskamer

Mogelijk ligt u op een eenpersoonskamer op de afdeling van uw eigen specialisme.

Om te voorkomen dat andere personen het coronavirus oplopen, mag u niet van de kamer af en dragen zowel medewerkers als bezoekers bij het betreden van de patiëntenkamer een schort, handschoenen, mondkapje en spatbril. Wij begrijpen dat dit voor u niet prettig is en hopen dat u begrip heeft voor deze situatie.

Informatie voor bezoek/naasten

In deze tijd van onzekerheid en ziekte snappen wij dat u graag iemand aan uw zijde heeft. Kijk op www.catharinaziekenhuis.nl/bezoektijden voor de meest actuele bezoektijden. Belangrijk is dat uw bezoek alle hygiënerichtlijnen volgt en direct het ziekenhuis verlaat als het bezoek is afgelopen. Heeft uw bezoek klachten? Dan vragen wij hem/haar om niet op bezoek te komen.

In verband met uw privacy geven we alleen informatie aan uw eerste contactpersoon. Indien deze meer informatie wil, vragen wij uw eerste contactpersoon aan het eind van de ochtend contact op te nemen. Het telefoonnummer dat zij kunnen bellen staat in de brief die zij hebben ontvangen van de verpleging.

Informatie over mogelijke overplaatsing

In alle ziekenhuizen worden patiënten met het coronavirus opgenomen. Soms heeft het ene ziekenhuis meer patiënten dan het andere ziekenhuis. Om te voorkomen dat een ziekenhuis door een hoog aantal coronapatiënten geen acute zorg meer kan verlenen aan nieuwe patiënten, worden coronapatiënten overgeplaatst naar ziekenhuizen waar de druk minder hoog is. Dit is een aantal keer voorgekomen in het Catharina Ziekenhuis en kan ook in de toekomst nodig zijn.

De specialisten die betrokken zijn bij uw behandeling, kunnen besluiten dat het verantwoord is om u over te plaatsen naar een ander ziekenhuis. Indien dit het geval is, krijgt u te horen welk ziekenhuis dat zal zijn. Wij begrijpen volkomen dat dit nog meer onzekerheid voor u met zich meebrengt en wij leven mee met u en uw naasten.

Onderzoek naar COVID-19

Het is van groot belang dat we zo snel mogelijk onze kennis over het coronavirus (SARS-CoV-2) vergroten. Om meer te weten te komen over het beloop van een COVID-19 infectie en factoren die daarop van invloed zijn, worden gegevens rondom ziekte, behandeling en bloeduitslagen anoniem vastgelegd. Indien u of uw naaste bezwaar hebben dat uw gegevens anoniem worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek naar COVID-19, kan u of uw naaste dit bij de arts of verpleging aangeven. Er worden geen extra handelingen of testen bij u uitgevoerd in het kader van deze registratie.

We doen binnen het ziekenhuis ook mee aan verschillende onderzoeken  naar een goede behandeling van een COVID-19 infectie. Als u hiervoor in aanmerking komt, zullen we u hierover informeren. Alleen met uw toestemming doet u mee met dergelijk onderzoek.

Ontslag

Als u naar huis mag om thuis in isolatie verder te herstellen is het van belang dat u en uw naasten op de hoogte zijn van de thuisisolatie instructies van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Wij realiseren ons dat het niet makkelijk is om naar huis te gaan met strenge instructies. Toch is dit nodig om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Op de website van het RIVM staan de informatiebrieven voor u, uw gezin en andere contacten. Omdat de informatie dagelijks wijzigt, vragen wij u de informatie te raadplegen via www.lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19 (aan de rechterkant onder de kop ‘Informatiebrieven’). Beschikt u niet over internet? Vraag dan aan uw zorgverlener om de brieven uit te printen.

Heeft u nog vragen over de thuisisolatie? Dan vragen wij u om contact op te nemen met de GGD in uw regio. De GGD wordt door het Catharina Ziekenhuis ingelicht over uw thuisisolatie.

Medicijnen van de apotheek

Als u met ontslag mag en de arts heeft medicijnen voorgeschreven, dan worden deze recepten door ons doorgestuurd naar uw eigen apotheek. Wij vragen uw apotheek om deze recepten voor u klaar te maken en bij u thuis te bezorgen.

Omdat de levering van de recepten zoveel mogelijk via uw eigen apotheek zal worden georganiseerd vragen wij u nadrukkelijk om niet bij de apotheek van het ziekenhuis langs te gaan voor deze recepten en andere medicijnen. Dit, om besmettingsrisico’s voor onze kwetsbare patiënten zoveel mogelijk te beperken.

Vindt uw ontslag plaats buiten de openingstijden van uw eigen apotheek, dan wordt u door ons geïnformeerd waar u de recepten kunt laten ophalen.

Klachten na corona

Er komen steeds meer mensen die longklachten houden na een infectie met het coronavirus.

Mensen die ernstig ziek zijn geweest door corona en daarvan nog steeds longklachten ondervinden kunnen voor hun vragen terecht op www.coronalongplein.nl, het digitale platform van het Longfonds voor coronapatiënten en hun naasten. U kunt hier terecht voor advies, informatie over het verloop en herstel van corona maar ook voor een luisterend oor en lotgenotencontact.

De vragen, ervaringen en behoeften van bezoekers van het coronalongplein vormen het uitgangspunt voor de ontwikkeling en aansturing van zorg en onderzoek. Om zo alle mensen met longklachten na corona te ondersteunen. Nu en in de toekomst.

Blijf via dit platform op de hoogte van alle actuele ontwikkelingen rondom de zorg, behandeling en begeleiding van coronapatiënten met longklachten.

Informatie over omgaan met stress door het coronavirus

Het coronavirus zorgt voor veel onzekerheid. Het is belangrijk om te beseffen dat het normaal is om angst, bezorgdheid en onzekerheid over je eigen gezondheid of die van je naasten te ervaren; dat hoort erbij. Het doel van onderstaande tekst is informatie te verstrekken over hoe u stress kunt herkennen en hoe u ermee om kunt gaan tijdens deze periode. De Nederlandse versie van deze tekst is gebaseerd op het document ‘Managing Stress – Tips for Coping with the Stress of COVID-19’ door K.J. Korte, C.A. Denckla, A.A. Ametaj en K.C. Koenen (Harvard T.H. Chan School of Public Health).

Herken signalen van stress

Stress heeft invloed op de manier van denken, emoties (gevoelens), lichaam en je gedrag. Dit kunnen symptomen zijn van stress:

 • Denken: snel afgeleid zijn, moeite met concentreren, vergeetachtigheid.
 • Emoties: moeilijk kunnen ontspannen, prikkelbaar zijn, somberheid, angst.
 • Lichaam: vermoeidheid of juist heel energiek zijn, gespannen gevoel, rusteloosheid, zweten, sneller schrikken, hoofdpijn, veranderde eetlust, slaapmoeilijkheden.
 • Gedrag: afzonderen, moeite om taken af te maken, in ruzies of discussies betrokken raken.

Tips over het omgaan met anderen

Wees creatief bij het verzinnen van manieren om contact te houden met anderen. Praten met vertrouwde mensen kan namelijk helpen om gevoelens van isolatie, angst, verveling of kwetsbaarheid te verminderen. Zoek steun bij familie, vrienden, buren, en/of bij spirituele of religieuze leiders (geestelijk verzorger, pastoor, imam of anderen).

Tips om zelf met stress om te gaan
 • Besef dat het normaal is om angstig of bezorgd te zijn over wat er zou kunnen gebeuren.
 • Herinner uzelf eraan dat ook heel nare emoties te verdragen zijn en weer zullen overgaan. Probeer emoties te accepteren in plaats van te onderdrukken.
 • Als u merkt dat u gestrest raakt door naar het nieuws te kijken, zoek het dan niet steeds op.
 • Ontspan uw lichaam en geest: probeer rustig te ademen en ontspan bewust je spieren.
 • Blijf leuke dingen doen en geniet ervan.
Tips om jezelf sterker te voelen

Ons dagelijks leven ziet er anders uit door de maatregelen om het coronavirus in te dammen. U kunt de volgende dingen doen om meer controle te voelen over de situatie:

 • Eet gezond en beweeg voldoende.
 • Accepteer de omstandigheden die je niet kunt veranderen en focus op dingen waar je wel invloed op hebt.
 • Overleg met je werkgever, huurbaas, bank of kredietverstrekker als je in financiële moeilijkheden komt omdat je inkomen vermindert.
 • Behoud dagelijkse routines en houd zo veel mogelijk vast aan je gebruikelijke schema.
 • Probeer negatieve gedachten om te buigen naar stellingen die meer kracht geven.
Tips voor een goede slaaphygiëne

Als u goed slaapt kunt u stress veel beter aan. Regels voor een goede slaaphygiëne zijn onder andere:

 • Ga elke avond op ongeveer hetzelfde tijdstip naar bed en sta elke ochtend op ongeveer hetzelfde tijdstip op.
 • Ga alleen slapen als je moe bent.
 • Vermijd cafeïne, nicotine en alcohol 4 à 6 uur voor je gaat slapen.
 • Probeer dutjes overdag te vermijden.
 • Dim de lichten, zet de tv uit en leg je telefoon weg als je probeert te slapen. Licht van alle schermen (tv’s, computers, tablets en smart phones) activeert lichaam en geest dus probeer dit 2 uur voor je gaat slapen te vermijden.
 • Regelmatig bewegen overdag verbetert de slaap en helpt stress te verminderen.
Minder goede manieren om met stress om te gaan

Sommige manieren om met stress om te gaan lijken te helpen op de korte termijn maar maken het op de lange termijn juist erger. Zorg ervoor dat je de volgende dingen zo min mogelijk doet:

 • Tabak, alcohol en/of drugs gebruiken.
 • Gokken en/of teveel geld uitgeven.
 • Voortdurend nadenken over de risico’s of mogelijke gevolgen van het coronavirus.
 • Hardop piekeren samen met anderen.
 • Nare verhalen over corona op internet opzoeken.

Hoeveel last u heeft van de veranderingen door het coronavirus hangt van verschillende dingen af. Mensen die al langer psychische klachten hebben, weinig steun hebben in hun omgeving en al eerder nare gebeurtenissen hebben meegemaakt, hebben vaak meer last. Als u merkt dat uw reactie op stress meerdere dagen op rij zorgt dat u zich psychisch echt niet goed voelt, neem dan telefonisch contact op met een hulpverlener zoals de huisarts of psycholoog/psychiater.

Algemene informatie over het coronavirus

Website Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM):
www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus

Informatie over het coronavirus op Thuisarts.nl
www.thuisarts.nl/nieuw-coronavirus

Vragen

Heeft u nog vragen of zijn er onduidelijkheden? Dan kunt u terecht bij een van uw zorgverleners.
Op www.catharinaziekenhuis.nl/corona kunt u de updates lezen over het coronavirus in het Catharina Ziekenhuis en vindt u de veelgestelde vragen over het coronavirus.

Contactgegevens

Bezoekadres

Catharina Ziekenhuis
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

Postadres

Catharina Ziekenhuis
Postbus 1350
5602 ZA Eindhoven

Telefoonnummer: 040-239 91 11

© 2021 Catharina Ziekenhuis - Alle rechten voorbehouden