CT-scan van de buik (zorgpad alvleesklier) (Folder)

Radiologie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven
040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

CT-scan van de buik (zorgpad alvleesklier) (Folder)

Door uw behandelend arts bent u doorverwezen naar de afdeling Radiologie voor een onderzoek met de CT-scan. CT is de afkorting van computertomografie.

De CT-scan is een zeer geavanceerd röntgenapparaat. Hiermee worden digitale afbeeldingen gemaakt van dunne dwarsdoorsneden van het te onderzoeken lichaamsdeel. Deze afbeeldingen geven de vorm, structuur en ligging van alle inwendige organen en weefsels weer. In deze folder vindt u algemene informatie over CT-onderzoek van de onder- en/of bovenbuik. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan hier beschreven.

Voorbereiding

  • U mag drie uur voor het onderzoek niets meer eten en drinken. Indien u medicijnen gebruikt, mag u deze met wat water innemen.
  • Diabetus mellitus patiënt: Als u daarvoor Metformine of Glucophage gebruikt kan het zijn dat u tijdelijk moet stoppen met deze middelen. Meld het uw arts als u deze middelen gebruikt.
  • Het kan zijn dat er tijdens het onderzoek jodiumhoudend contrastvloeistof via een infuus wordt toegediend. Moderne jodiumhoudende contrastvloeistoffen zijn veilige middelen. Toch is er bij een kleine groep patiënten een minimale kans op nierbeschadiging. Bloedonderzoek bepaalt of u tot deze groep behoort. Daarom moet u uiterlijk 14 dagen voorafgaand aan het CT onderzoek bloed laten prikken. Daarnaast mag de uitslag van het bloedprikken niet ouder zijn dan drie maanden. De uitslag van het bloedonderzoek bepaalt of u tot deze groep behoort. Indien nodig wordt er contact met u opgenomen om voorzorgsmaatregelen te treffen.
  • 24 uur vóór en 24 uur na toediening van het jodiumhoudende contrastvloeistof moet het gebruik van NSAID’s gestaakt worden.

Lijst van NSAID’s:

Diclofenac (ook: Cataflam, Voltaren, Arthrotec) Profifenazon (ook: Saridon)
Ibuprofen (ook: Advil, Brufen, Nurofen, Sarixell, Spridifen, Zafen) Ketoprofen (ook: Rilies)
Indometacine Piroxicam
Naproxen (ook: Aleve, Vimovo) Nabumeton (ook: Mebutan)
Tiaprofeenzuur (ook: Surgam) Meloxicam
Metamizol (ook: Novalgin) Fenylbutazon
Fluriprofen (ook: Strepfen) Dexketoprofen (ook: Stadium)
Aceclofenac (ook: Biofenac)

Verloop van het onderzoek

Wanneer u voor uw afspraak komt, dan meldt u zich bij de balie van de afdeling Radiologie of bij de balie van de afdeling Radiologie, CT/MRI. Het routenummer staat vermeld op uw afsprakenkaartje. De balie medewerkster verwijst u door naar de wachtruimte van de CT-scan.

Voor aanvang van het onderzoek krijgt u nog een beker water te drinken. Tijdens het onderzoek kunt u in principe uw kleren aanhouden. Kleding waarin metaal is verwerkt dient u uit te doen. Ook metalen voorwerpen zoals sieraden en dergelijke die in het te scannen gebied vallen dient u af te doen. Deze materialen verstoren de opnamen.

Meestal wordt er jodiumhoudend contrastvloeistof in een bloedvat gespoten, via een infuus in de arm. Deze vloeistof kleurt de organen en bloedvaten aan, waardoor deze zichtbaar worden op de CT-plaatjes. Van dit contrastmiddel kunt u over uw hele lichaam een warm gevoel en een vieze smaak in de mond krijgen. Deze verschijnselen verdwijnen na een paar minuten.

De CT-scan is een groot apparaat, met in het midden een ronde opening, waardoor een smalle tafel schuift. U ligt op deze tafel op uw rug, met uw armen boven het hoofd. Als het apparaat afbeeldingen maakt, hoort u een zoemend geluid. De CT-laborant(e) geeft u ademhalingsinstructies. Het is belangrijk dat u goed stil ligt en de instructies goed opvolgt anders bestaat de kans dat de afbeeldingen mislukken.

U ligt alleen in de onderzoeksruimte, dit is vanwege de röntgenstralen. Röntgenstraling is nauwelijks schadelijk wanneer er zorgvuldig mee wordt omgegaan. Het kan wel schadelijk zijn wanneer men er de hele dag in werkt. Daarom gaan de CT-laboranten naar de kamer naast de onderzoeksruimte wanneer het apparaat in werking treedt. De CT-laboranten kunnen u door een raam zien. Er is ook een intercom zodat men u kan horen.

Aandachtspunten

  • Als u overgevoelig of allergisch bent voor bepaalde voedingsmiddelen, geneesmiddelen of jodium, dient u dit aan de CT-laborant(e) te melden.
  • Bent u zwanger of vermoedt u dit, neem dan contact op met de CT-kamer voor nader overleg.
  • Als u medicijnen gebruikt, andere dan NSAID’s, mag u deze gewoon blijven gebruiken.

Nazorg

Het is raadzaam om na het onderzoek extra te drinken. De contrastvloeistof verdwijnt dan sneller uit uw lichaam.

Duur

Het nemen van de foto’s duurt ongeveer 15 minuten. De CT-scan wordt ook voor spoedgevallen gebruikt. Daardoor kan het voorkomen dat er vertraging in het programma optreedt. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Uitslag van het onderzoek

Nadat u bent onderzocht, maakt de radioloog een verslag van uw onderzoek. Dit verslag gaat naar uw behandelend specialist. Uw specialist bespreekt de uitslag van het onderzoek dezelfde dag met u op de polikliniek.

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij bieden tal van opleidingsmogelijkheden voor artsen, verpleegkundigen en paramedische beroepen en werken daarin nauw samen met opleidingscentra en –ziekenhuizen in de regio. Dit kan betekenen dat uw behandeling, onderzoek of operatie (mede) uitgevoerd wordt door een zorgverlener in opleiding. Denk hierbij aan een arts in opleiding tot specialist, een co-assistent of een verpleegkundige in opleiding. Veiligheid is het allerbelangrijkste, daarom staat de zorgverlener in opleiding altijd onder supervisie van een gekwalificeerde zorgverlener. Indien u uitdrukkelijk niet wenst geholpen te worden door een zorgverlener in opleiding, kunt u dit aangeven bij uw behandelend arts.

Vragen

Als u na het lezen van deze informatie vragen heeft, kunt u contact opnemen met de afdeling Radiologie.

Attentie

Bij verhindering verzoeken wij u dit uiterlijk 24 uur voorafgaande aan uw afspraak te melden bij de afdeling Radiologie.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Afdeling Radiologie
040 – 239 85 65

Afdeling Radiologie, CT/MRI
040 – 239 60 99

CT-kamer
040 – 239 85 57

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Radiologie vindt u op www.catharinaziekenhuis.nl/radiologie

© 2021 Catharina Ziekenhuis - Alle rechten voorbehouden