Diabetesteam (Folder)

Inwendige geneeskunde
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Diabetesteam (Folder)

U heeft diabetes mellitus (suikerziekte). De behandeling bestaat uit voedingsadviezen, al dan niet gecombineerd met tabletten of het injecteren van insuline. Door middel van deze behandeling proberen we om de glucosewaarden in het bloed binnen gezonde grenzen te houden (3,9 – 10 mmol/l). Hiervoor zijn inzicht, kennis en eigen inzet van groot belang. Als diabetesteam kunnen we u hierbij ondersteunen.

Het diabetesteam bestaat uit een internist, diëtist, diabetesverpleegkundige en zo nodig een psycholoog. Samen leveren zij zorg op maat, waarbij u centraal staat en proberen we u te helpen om tot weloverwogen beslissingen en gezamenlijke doelen te komen om uw gezondheid te verbeteren.

Jaarcontrole en Glucosemeter controle

Een keer per jaar vindt er een jaarcontrole plaats bij de diabetesverpleegkundige. U komt dan eerst bij de diabetesverpleegkundige en (indien mogelijk) aansluitend bij de arts.

Een week voor de controle wordt er bloed geprikt bij het Algemeen Klinisch Laboratorium. Om uw glucosemeter te kunnen controleren, dient u uw glucosemeter met bijbehorende strips mee te nemen.

De controle gebeurt door bij de bloedafname 2 of 3 metingen uit te voeren via een vingerprik met uw eigen glucosemeter. Vervolgens neemt de analist bloed af, waarbij hij ook de glucose meet. De uitslag van de glucosewaarden van uw meter vergelijken we met de glucosewaarden die het laboratorium heeft gemeten. De uitslag of uw meter goed –of afgekeurd is, is na 5 werkdagen bekend.

Het verschil tussen alle metingen mag maximaal 15% zijn. Is het verschil groter dan 15%, dan wordt de meter afgekeurd en kunt u via uw leverancier of diabetesverpleegkundige een andere meter bestellen.

Het laboratorium controleert alleen de betrouwbaarheid van de meter. Of u de handeling correct uitvoert, controleert de diabetesverpleegkundige bij de jaarcontrole.

U gebruikt een sensor

De sensor is een zeer patiëntvriendelijke manier om uw glucose door de dag heen te volgen. Echter meet de sensor geen glucose via het bloed, maar in het weefselvocht. Het meten van een glucose in het weefselvocht heeft een vertraging van ongeveer 5 – 10 minuten, omdat de glucose eerst in het bloed komt en daarna pas in het weefselvocht. Deze vertraging is de reden dat de analist in het laboratorium de sensor niet kan controleren.

Gebruik van een glucosemeter naast de sensor

Naast het gebruik van de sensor, dient u ook uw glucosemeter bij u te hebben. De glucosemeter gebruikt u als:

  • De sensor een alarm of een storing geeft
  • Als de sensor HI of LO aangeeft
  • Als u de sensor net heeft geplaatst en u moet binnen 1 uur na de plaatsing uw glucosewaarde weten
  • Als u twijfelt of de glucosewaarde die de sensor aangeeft wel juist is

Bij hoge en lage waarden en bij snelle stijgingen of dalingen, kan de sensor iets te veel afwijken en in deze situaties blijft de vingerprik het meest betrouwbaar! Laat uw glucosemeter daarom wel 1x per jaar in het laboratorium controleren.

Als u gebruikmaakt van een sensor, kunt u er voor kiezen dat de diabetesverpleegkundige op afstand met u meekijkt. Let op: dit meekijken gebeurt alleen als er een hulpvraag vanuit u is gekomen of als u op controle komt in het ziekenhuis. Op andere momenten zal de diabetesverpleegkundige niet in deze gegevens kijken.

Bereikbaarheid diabetesverpleegkundige

Van maandag t/m vrijdag telefonisch spreekuur van 8.30 – 9.30 uur en van 11.30 – 12.30 uur: 040 – 239 5922

Spoed binnen kantoortijden: 040 – 239 5927

Spoed buiten kantoortijden: 040 – 239 9111  (vraag naar assistent inwendige geneeskunde)

Bereikbaarheid poli inwendige geneeskunde

Van maandag t/m vrijdag van 8.30 – 16.30 uur: 040 – 239 5900. U kunt hier terecht om o.a. uw afspraken te verzetten, het aanvragen van herhaalrecepten en vragen voor de arts.

Bereikbaarheid poli diëtiek

Van maandag t/m vrijdag van 8.30 – 16.30 uur: 040 – 239 8869

Laboratorium

Van maandag t/m vrijdag van 8.00 – 19.30 uur. Na een verwijzing van uw zorgverlener om bloed te prikken, adviseren we u om een online bloedprikafspraak te maken via www.catharinaziekenhuis.nl. Let op: Na 17.00 uur kunt u alleen bloedprikken op afspraak! Voor het inleveren van urine of ontlasting heeft u geen afspraak nodig.

Bereikbaarheid via E-consult

Via mijn Catharina kunt u een bericht sturen met een vraag aan uw zorgverlener. Voor een spoedvraag is een e-consult niet geschikt. U kunt dan beter telefonisch contact opnemen met uw zorgverlener.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Inwendige geneeskunde kunt u vinden op www.catharinaziekenhuis.nl/inwendige-geneeskunde


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden