Directe bestraling tijdens borstkankeroperatie (Video)

Catharina Kanker Instituut
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Directe bestraling tijdens borstkankeroperatie (Video)

Bij een IORT-behandeling, Intra Operatieve Radiotherapie, wordt tijdens de borstkankeroperatie, na de tumorverwijdering, de borst op de operatiekamer direct eenmalig inwendig bestraald. Dat bespaart vrouwen na de operatie drie weken lang dagelijks een bezoek aan het ziekenhuis voor uitwendige bestralingen. “Het grote voordeel van deze inwendige bestraling is dat de straling direct het gebied van de tumor bereikt en dat het omliggende gezonde weefsel meer wordt gespaard”, legt radiotherapeut Jacqueline Theuws uit.

Verlaging leeftijdsgrens

“Vrouwen die in aanmerking komen voor een IORT-behandeling moeten ouder zijn dan 50 jaar; de tumor mag niet groter zijn dan 2 centimeter, moet op één plaats in de borst zitten en de tumor moet gevoelig zijn voor vrouwelijke hormonen. Ook mogen er geen kwaadaardige cellen in de schildwachtklier aanwezig zijn”, zegt borstkankerchirurg Yvonne van Riet.

In het Catharina Ziekenhuis zijn sinds 2012 ruim 200 vrouwen met borstkanker succesvol met behulp van IORT behandeld. Door de recente verlaging van de leeftijdsgrens van 60 naar 50 jaar voldoet naar schatting één op de vijf vrouwen met borstkanker aan de criteria om voor deze behandeling in aanmerking te komen.

Nieuw bestralingsapparaat

De IORT-behandeling wordt in Nederland in twee centra uitgevoerd. Naast het Catharina Ziekenhuis heeft ook het Medisch Centrum Haaglanden in Den Haag een bestralingsmachine op de operatiekamer. Medio 2016 heeft het Catharina Ziekenhuis een nieuw bestralingsapparaat (Mobetron) in gebruik genomen voor de behandeling van onder meer patiënten met borstkanker.

Video is afkomstig uit het tv-programma Trauma Centrum van SBS6 en voor het eerst uitgezonden in maart 2017.


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden