Echocardiogram (Folder)

Cardiologie Catharina Hart- en Vaatcentrum
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Echocardiogram (Folder)

Binnenkort komt u naar de afdeling Hartfunctie van het Catharina Ziekenhuis voor een echocardiogram. Een echocardiogram is een hartonderzoek. De wanden van het hart, de hartkleppen en de bewegingen van het hart worden onderzocht met behulp van geluidsgolven. Uw arts heeft met u besproken waarom dit onderzoek bij u wordt uitgevoerd.

In deze folder vindt u meer informatie over een echocardiogram. Het is goed u te realiseren dat de situatie voor u persoonlijk anders kan zijn dan hier is beschreven.

Voorbereiding

U mag voor het onderzoek gewoon eten en drinken en als dat van toepassing is, uw gebruikelijke medicijnen innemen.

Het onderzoek

Op de dag van het onderzoek kunt u zich op het afgesproken tijdstip melden op de afdeling Hartfunctie. Een hartfunctielaborant of arts voert het onderzoek bij u uit. U wordt verzocht uw bovenlichaam te ontbloten en op een onderzoeksbank te gaan liggen. Het onderzoek wordt uitgevoerd met een apparaatje dat op de huid wordt geplaatst die geluidsgolven uitzendt en ontvangt. De hartfunctielaborant of arts smeert wat gel op dit apparaatje. Het hart wordt zo zichtbaar gemaakt op een beeldscherm vanuit verschillende richtingen op de borstkas. Deze beelden worden geregistreerd. Daarna brengt de laborant drie elektrodeplakkers aan op uw borstkas en wordt u gevraagd om op uw linkerzijde te gaan liggen. Via de elektrodeplakkers wordt uw hartslag geregistreerd. Zonodig vraagt de laborant u even uw adem in te houden. Tijdens het onderzoek is het licht uit om het beeld op de monitor duidelijker te maken. Over het algemeen is het onderzoek niet pijnlijk. Soms kan het zoeken van het goede beeld, gevoeligheid ter hoogte van de ribben opleveren. U kunt dit tegen de echografist zeggen.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten.

Uitslag

De uitslag krijgt u van de cardioloog bij het volgende polikliniekbezoek. De afspraak hiervoor is vóór het onderzoek al met u gemaakt. Bent u opgenomen in het ziekenhuis, dan krijgt u de uitslag van de
arts (-assistent) op de afdeling.

Verhinderd

Kunt u niet naar uw afspraak komen? Geef dit dan zo snel mogelijk door aan de afdeling Hartfunctie. Er kan dan een andere patiënt in uw plaats komen.

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij bieden tal van opleidingsmogelijkheden voor artsen, verpleegkundigen en paramedische beroepen en werken daarin nauw samen met opleidingscentra en –ziekenhuizen in de regio. Dit kan betekenen dat uw behandeling, onderzoek of operatie (mede) uitgevoerd wordt door een zorgverlener in opleiding. Denk hierbij aan een arts in opleiding tot specialist, een co-assistent of een verpleegkundige in opleiding. Veiligheid is het allerbelangrijkste, daarom staat de zorgverlener in opleiding altijd onder supervisie van een gekwalificeerde zorgverlener. Indien u uitdrukkelijk niet wenst geholpen te worden door een zorgverlener in opleiding, kunt u dit aangeven bij uw behandelend arts.

Vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen over het onderzoek? Aarzel dan niet om te bellen naar de afdeling Hartfunctie.

Als u opgenomen bent in het ziekenhuis, kunt u met uw vragen terecht bij een verpleegkundige op de afdeling waar u verblijft.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Afdeling Hartfunctie
040 – 239 87 60

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Hartfunctie vindt u op www.catharinaziekenhuis.nl/hartenvaatcentrum


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden