Ergometrie (Folder)

Cardiologie Catharina Hart- en Vaatcentrum
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Ergometrie (Folder)

Binnenkort komt u naar de afdeling Hartfunctie van het Catharina Ziekenhuis voor een ergometrie. Een ergometrie is een fietstest waarbij wordt gekeken of er tijdens inspanning zuurstofgebrek ontstaat in de hartspier of ritmestoornissen optreden. In deze folder vindt u meer informatie over een ergometrie. Het is goed u te realiseren dat de situatie voor u persoonlijk anders kan zijn dan hier is beschreven.

Voorbereiding

Het is belangrijk dat u iets heeft gegeten en uw medicijnen heeft ingenomen, tenzij de arts iets anders heeft voorgeschreven. Indien u nuchter moet komen voor een bloedprik kunt u uw medicijnen en een boterham eten in onze wachtruimte. Het is raadzaam om kleding en schoenen te dragen waarmee u gemakkelijk kunt fietsen, bij voorkeur een broek. Neem een flesje water en eventueel sportkleding mee. Verzoek aan de dames om geen BH te dragen tijdens de fietstest omdat dit voor storing kan zorgen tijdens de registratie. Als u het prettig vindt kunt u een ruim zittend t-shirt meenemen die u kunt dragen tijdens de fietstest. Aan de heren met een behaarde borstkas het verzoek om deze thuis te scheren.

Het onderzoek

Op de dag van het onderzoek meldt u zich op het afgesproken tijdstip op de afdeling Hartfunctie. Een hartfunctielaborant voert het onderzoek bij u uit. Ook is er een arts aanwezig om de test te beoordelen.

U wordt verzocht het bovenlichaam te ontbloten. Uw huid wordt voorbereid op het onderzoek en zonodig worden er borstharen weggeschoren voor een goede registratie.

Er worden 10 elektroden op de borst aangebracht die met kabels en een zenderkastje bevestigd zijn aan een meetapparaat. Uw bloeddruk wordt gemeten en er wordt een hartfilm (ECG) gemaakt. Het onderzoek wordt uitgevoerd op een hometrainer.  Het fietsen wordt geleidelijk steeds zwaarder gemaakt. Het is de bedoeling dat u zich maximaal inspant.

Mocht u gedurende de test hartklachten krijgen, meldt u dit dan meteen.

Tijdens de inspanning wordt regelmatig uw bloeddruk gemeten. Uw hartritme wordt voortdurend geregistreerd en bewaakt door de hartfunctielaboranten.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten (inclusief uitrusttijd).

Nazorg

Na het onderzoek kunt u zich opfrissen. Daarna moet u nog tien minuten uitrusten in de wachtruimte. Als u bent uitgerust, kunt u de afdeling verlaten.

Uitslag

De uitslag van het onderzoek krijgt u van de cardioloog bij het volgende polikliniekbezoek. De afspraak is vóór het onderzoek al met u gemaakt.

Bent u opgenomen in het ziekenhuis, dan krijgt u de uitslag van de
arts (-assistent) op de afdeling.

Verhinderd?

Kunt u niet naar uw afspraak komen? Geef dit dan zo snel mogelijk door aan de afdeling Hartfunctie. Er kan dan een andere patiënt in uw plaats komen.

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij bieden tal van opleidingsmogelijkheden voor artsen, verpleegkundigen en paramedische beroepen en werken daarin nauw samen met opleidingscentra en –ziekenhuizen in de regio. Dit kan betekenen dat uw behandeling, onderzoek of operatie (mede) uitgevoerd wordt door een zorgverlener in opleiding. Denk hierbij aan een arts in opleiding tot specialist, een co-assistent of een verpleegkundige in opleiding. Veiligheid is het allerbelangrijkste, daarom staat de zorgverlener in opleiding altijd onder supervisie van een gekwalificeerde zorgverlener. Indien u niet wenst geholpen te worden door een zorgverlener in opleiding, kunt u dit aangeven bij uw behandelend arts.

Vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neem dan contact op met de afdeling Hartfunctie.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Afdeling Hartfunctie
040 – 239 87 60

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Hartfunctie vindt u op www.catharinaziekenhuis.nl/hartenvaatcentrum


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden