Gordelroos (Folder)

Pijngeneeskunde
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven
040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Gordelroos (Folder)

Deze folder is bedoeld voor mensen met gordelroos. In deze folder wordt uitgelegd wat gordelroos is en welke behandelingsmogelijkheden er zijn. De anesthesioloog pijn-specialist voert deze behandeling uit.

Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven. Roept deze folder vragen op over uw behandeling, stel deze dan gerust aan uw specialist en/of huisarts.

Wat is gordelroos

Gordelroos of herpes zoster is een virusinfectie die wordt veroorzaakt door het virus dat ook waterpokken veroorzaakt. De meeste mensen hebben het virus aan de waterpokken in hun jeugd overgehouden. Dit virus blijft vervolgens aanwezig in bepaalde zenuwknopen tot het moment dat de weerstand van het lichaam afneemt en het virus opnieuw actief kan worden. In het huidgebied waar de zenuw bij hoort ontstaat uitslag met roodheid, vaak hevige pijn, blaasjes en jeuk. Het virus heeft dan de vervelende eigenschap, zich in de betreffende zenuw te vermenigvuldigen, waardoor een zenuwontsteking optreedt . Bij 5% van de patiënten met gordelroos treedt chronische napijn op. Vooral ouderen (> 60 jaar) en mensen met kanker hebben hier een verhoogde kans op.

Let op!

  • Informeert u ons vóór de behandeling als u (mogelijk) zwanger bent.
  • Na de behandeling mag u dezelfde dag niet actief aan het verkeer deelnemen. U moet er zelf voor te zorgen dat iemand u naar huis brengt.
  • Als u antistollingsmiddelen (bloedverdunners) gebruikt, zoals acenocoumarol (Sintromitis) of  fenprocoumon (Marcoumar) waarvoor controle bij de trombosedienst noodzakelijk is, dan moet u hier enkele dagen ( twee tot zeven dagen afhankelijk van het medicijn) voor de behandeling mee stoppen. Dit gebeurt in overleg met uw arts. Voorafgaand aan de behandeling wordt uw bloed (INR waarde) gecontroleerd. Als de stollingswaarden van het bloed niet in orde zijn dan stellen wij de behandeling uit naar een andere datum.
    In overleg met de trombosedienst start u ’s avonds weer met uw antistollingsmiddelen.
  • Als u andere medicijnen gebruikt om uw bloed minder stolbaar te maken, zoals acetylsalicylzuur, plavix etc., dan moet u met uw arts overleggen hoelang dit gestaakt moet worden.
  • Als u na de behandeling hoofdpijn en/ of koorts krijgt boven 38.5 graden Celsius dan moet u onmiddellijk uw behandelend anesthesioloog of diens waarnemer waarschuwen. Ook als de aanprikplaats tekenen laat zien van ontsteking zoals roodheid, pijn of vochtafscheiding dient u contact op te nemen.

De behandeling

De behandeling vermindert de ontsteking waardoor de zwelling kleiner wordt en daarmee wordt de pijn bestreden. Dit gebeurt door middel van een ruggenprik. Behandelen heeft alleen zin als diegene binnen twee tot drie weken vanaf het begin van de klachten wordt behandeld. Het is noodzakelijk dat de behandeling plaatsvindt vlakbij de pijnlijke zenuw in de buurt van het ruggenmerg door middel van een epidurale injectie (= ruggenprik). Na plaatselijke verdoving van de huid wordt een naald via de rug ingebracht tot in de ruimte rondom het ruggenmerg. Daarna injecteert de specialist een verdovingsvloeistof en een ontstekingsremmend middel (corticosteroïden). Deze behandeling kan plaatsvinden ter hoogte van de nek, borstkas, lage rug, het stuitje of het aangezicht. Dit is afhankelijk van de plaats van de gordelroosinfectie.

Complicaties

De behandeling wordt zorgvuldig uitgevoerd, desondanks bestaat er een geringe kans op het optreden van complicaties. Bij de behandeling kan het ruggenmergvlies worden aangeprikt. Dit kan aanleiding geven tot hoofdpijnklachten. Deze hoofdpijnklachten gaan meestal vanzelf over. In zeldzame gevallen kan een infectie optreden die aanleiding kan geven tot een hersenvliesontsteking.

Bijwerkingen

Als bijwerkingen kunnen bij de vrouw opvliegers optreden en kan de menstruatie korte tijd verstoord raken. Patiënten met suikerziekte die insuline gebruiken merken soms dat hun bloedsuikers gedurende enkele dagen verhoogd zijn. Ten gevolge van de injectie kan enige napijn rond de plaats van aanprikken optreden die enkele dagen kan aanhouden. U kunt hiervoor eventueel een pijnstiller innemen zoals paracetamol.

Resultaat

Het resultaat is na enkele dagen te beoordelen. Bij een klein aantal patiënten is herhaling of een aanvullende behandeling noodzakelijk.

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij bieden tal van opleidingsmogelijkheden voor artsen, verpleegkundigen en paramedische beroepen en werken daarin nauw samen met opleidingscentra en –ziekenhuizen in de regio. Dit kan betekenen dat uw behandeling, onderzoek of operatie (mede) uitgevoerd wordt door een zorgverlener in opleiding. Denk hierbij aan een arts in opleiding tot specialist, een co-assistent of een verpleegkundige in opleiding. Veiligheid is het allerbelangrijkste, daarom staat de zorgverlener in opleiding altijd onder supervisie van een gekwalificeerde zorgverlener. Indien u niet wenst geholpen te worden door een zorgverlener in opleiding, kunt u dit aangeven bij uw behandelend arts.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Aarzel dan niet om te bellen naar de polikliniek Pijngeneeskunde. Vragen kunt u ook bespreken met uw behandelend anesthesioloog.

Als u om dringende redenen uw afspraak niet kunt nakomen, geef dit dan door aan de polikliniek.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Polikliniek Pijngeneeskunde
040 – 239 85 00

Routenummer(s) en overige informatie over de polikliniek Pijngeneeskunde kunt u terugvinden op www.catharinaziekenhuis.nl/pijngeneeskunde

© 2023 Catharina Ziekenhuis - Alle rechten voorbehouden