Informatie voor familie en betrokkenen die opgenomen zijn op afdeling psychiatrie (PAAZ) (Folder)

Psychiatrie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven
040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Informatie voor familie en betrokkenen die opgenomen zijn op afdeling psychiatrie (PAAZ) (Folder)

Iemand uit uw directe omgeving is opgenomen op de PAAZ van het Catharina Ziekenhuis. Daar is vaak al een heel traject aan voorafgegaan. Graag willen wij u informeren over waar u terecht kunt met vragen en voor ondersteuning en hulp. In deze folder leest u waar u binnen het Catharina Ziekenhuis terecht kunt en ook waar u buiten het ziekenhuis hulp en ondersteuning kunt krijgen.

Op de PAAZ zijn er de volgende mogelijkheden

Het familiegesprek

Het familiegesprek is een bijeenkomst voor partners, familie en naasten. Tijdens deze bijeenkomst kunt u ervaringen uitwisselen met lotgenoten. De gesprekken worden begeleid door een geestelijke verzorger en een verpleegkundige van de afdeling.

Het familiegesprek vindt één keer per vier weken plaats op dinsdag van 18.00 – 19.00 uur. U hoeft zich niet vooraf aan te melden. De medewerkers op de afdeling kunnen u vertellen wanneer de eerstvolgende bijeenkomst is.

Het telefonisch spreekuur met behandelaar

Als de patiënt toestemming geeft dan kan één contactpersoon informatie opvragen over de behandeling. U kunt de behandelaar op maandag t/m vrijdag tussen 09.15 en 09.30 uur bereiken. Het telefoonnummer vindt u bij ‘Contactgegevens’.

Vragen voor de persoonlijke begeleider

Iedereen die wordt opgenomen op de PAAZ krijgt een verpleegkundige toegewezen die persoonlijk begeleider is tijdens de opname. Met toestemming van de patiënt kan de naaste bij vragen en onduidelijkheden informatie inwinnen bij de persoonlijk begeleider.

Afdeling Geestelijke verzorging & Ethiek

Voor patiënten van de PAAZ en hun naasten is er altijd een geestelijk verzorger die aanspreekpunt is. Zij bieden graag een luisterend oor.

Contactgegevens

Afdeling Psychiatrie, PAAZ, gebouw M
040 – 239 90 40

Geestelijke verzorging & Ethiek
040 – 239 85 20

Mogelijkheden buiten het Catharina Ziekenhuis

Huisarts

U kunt bij uw huisarts terecht voor individuele begeleiding.

Familievan

www.familievan.nl

Informatie en ondersteuning voor familie van mensen met psychische of psychiatrische problemen.

Stichting Lotgenotencontact

Als u behoefte heeft aan lotgenotencontact dan kunt u meer informatie vinden op deze site: www.lotgenoten.nl

Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant

www.zelfhulpnetwerk.nl

Hier vindt u informatie over zelfhulpgroepen en lotgenotencontact. Deze stichting kan u ook adviseren als u een zelfhulpgroep wilt opstarten. U kunt daar ook aangeven als u denkt dat er behoefte is aan een bepaalde vorm van lotgenotencontact. Telefoon: 040 – 211 83 28.

Labyrint

Stichting voor familieleden van mensen met psychische of psychiatrische problemen. Zij zijn van maandag tot en met donderdag tussen 10.00 en 12.30 uur bereikbaar via telefoonnummer: 030 – 254 68 03. Meer informatie vindt u op: www.labyrint-in-perspectief.nl

Ypsilon

Ypsilon is de vereniging voor familieleden van mensen met schizofrenie of psychose. Bel 088 – 000 21 20 of kijk op www.ypsilon.org

Vereniging voor manisch depressieven en betrokkenen

Vereniging voor manisch depressieven en betrokkenen. Telefoonnummer: 030  – 280 30 30. Meer informatie vindt u op de website: www.vmdb.nl

Stichting borderline

Deze stichting biedt informatie, geeft advies en organiseert lotgenotencontact voor mensen met borderline en hun naasten.

Telefoonnummer 030 – 276 70 72. Of kijk op www.stichtingborderline.nl

Stichting Anorexia en Boulimia Nervosa

Hier vindt u meer informatie over eetstoornissen. U kunt bellen met 0900 – 82 12 43 of kijk op www.sabn.nl

Sensoor telefonische hulpdienst

Mocht u dringend behoefte hebben aan een (anoniem) gesprek dan is Sensoor 24 uur per dag bereikbaar via telefoonnummer: 0900 – 07 67.

Spreekt u Turks of Arabisch dan kunt u bellen met: 010 – 436 71 71. Meer informatie vindt u op www.sensoor.nl

Al-Anon

Steunpunt voor, familie en vrienden van verslaafden. Meer informatie vindt u op www.alanon.nl

Stichting coke van jou

Lotgenotencontact en zelfhulp voor verwanten en vrienden van verslaafden. Meer informatie vindt u op www.cokevanjou.nl

Kopstoring

Voor jongeren van ouders met psychische of verslavingsproblemen. www.kopstoring.nl

Kopp

Voor kinderen en jongeren van ouders met psychiatrische problemen. Voor meer informatie: www.kopp.lotgenootje.nl

© 2023 Catharina Ziekenhuis - Alle rechten voorbehouden