Interpersoonlijke groepspsychotherapie voor depressie (Folder)

Psychiatrie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven
040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Interpersoonlijke groepspsychotherapie voor depressie (Folder)

Interpersoonlijke psychotherapie (IPT) is naast cognitieve gedragstherapie één van de twee ‘evidence based’ psychotherapeutische behandelingen voor mensen met een lichte tot matige depressie (Multidisciplinaire Richtlijn Depressie 2005).

Deze behandelmethode kan zowel als individuele therapie of als groepstherapie worden toegepast, binnen de ambulante en/of (dag)klinische behandelsetting. Uit voorlopige onderzoeksresultaten blijkt interpersoonlijke groepspsychotherapie (IPT-G) minstens even effectief als individuele IPT (Wilfley 2000, Snippe 2003).

Doelgroep

De IPT-groep is bedoeld voor depressieve volwassenen van 18 tot 65 jaar.

Indicaties (DSM-IV)

 • Aanpassingsstoornis met depressieve stemming.
 • Depressieve stoornis, eenmalig, licht of matig.
 • Depressieve stoornis, recidiverend, licht of matig.

Contra-indicaties

 • Depressie met su?cidaliteit en/of psychotische verschijnselen.
 • Verslaving aan alcohol en/of drugs.
 • Recent psychotrauma of seksueel misbruik.
 • Ernstige persoonlijkheidsproblematiek (cluster A en B van DSM-IV).
 • Lichte tot ernstige verstandelijke beperking.
 • Stotteren, doofheid of onvoldoende beheersen van Nederlandse taal.
 • Patiënten die op moment van verwijzing in psychosociale crisis verkeren.
 • Onvermogen tot het aangaan van sociale relaties.

Inclusiecriteria groepspsychotherapie

GAF-score > 50! Voldoende Ik-sterkte. Enige mate van introspectie: inzicht in eigen gevoelens hebben, die kunnen verwoorden en zich kunnen verdiepen in gevoelens van anderen. Patiënt heeft al gedurende langere tijd stabiele relaties met anderen opgebouwd. Betrouwbaar zijn ten aanzien van gemaakte afspraken met therapeuten en andere groepsleden.

Werkwijze

Binnen deze therapie wordt gewerkt met uitgangspunten van de interpersoonlijke psychotherapie. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat gebeurtenissen in de interper-soonlijke sfeer (zoals conflicten, rolveranderingen of verliezen), een rol spelen bij het ontstaan van depressieve klachten. Andersom kunnen depressieve klachten leiden tot interpersoonlijke problemen. Een belangrijk onderdeel van de therapie is het werken met een behandelfocus: Dit is een persoonlijk werkdoel waar het groepslid tijdens de therapie mee aan de slag gaat. Voorafgaand aan de start van de therapie wordt in 1-2 voorbereidende gesprekken samen met de patiënt een behandelfocus gekozen. In totaal zijn er vier focus: rouw, rolverandering, inter-persoonlijk conflict en interpersoonlijke sensitiviteit.

Opzet

Twee voorbereidingsgesprekken, waar beide therapeuten aanwezig zijn om samen met het kandidaat groepslid het persoonlijke werkdoel te bepalen.

Duur: 14 weken en twee vervolgbijeenkomsten na 1 respectievelijk 3 maanden.
Groepsvorm en -grootte: gesloten gemengde groep van 8 tot 10 mensen.

Tot slot

Aanmelding voor deze groepstherapie kan alleen na verwijzing door een huisarts of behandelend psychiater/psycholoog. Na aanmelding beoordelen beide groeps-psychotherapeuten of een kandidaat geschikt is voor deze behandelvorm. Tijdens de behandelperiode is één van de behandelend groepspsychotherapeuten contactpersoon. Indien de patiënt antidepressiva gebruikt, dan blijft de huisarts of verwijzend psychiater verantwoordelijk voor het verstrekken van nieuwe recepten en de beantwoording van medicatievragen.

Meer informatie over deze therapie is verkrijgbaar bij psychiater Walter van Bree, polikliniek Psychiatrie Catharina-ziekenhuis Eindhoven: telefoon 040-239 7420. De patiëntenbrochure is te downloaden via www.cze.nl. Aanmelding kan zowel schriftelijk als via zorgdomein plaatsvinden.

Gegevens bijeenkomsten

Locatie: Catharina-ziekenhuis Eindhoven
Groepsruimte Polikliniek Psychiatrie, etage 4-oost
Michelangelolaan 2, Eindhoven
Frequentie:  wekelijks (14 bijeenkomsten) en twee nazorgcontacten
Tijdstip: donderdagavond van 18.30 tot 20.00 uur
Startdata: februari/maart 2007 en september/oktober 2007

Verder lezen

Snippe, D. (2003). Interpersoonlijke psychotherapie in een ambulante groep. In: Handboek Groepspsychotherapie (sectie I); 2.3–2.35.

Wilfley, D. et al (2000). Interpersonal Psychotherapy for Group. NY, Basic Books.

© 2023 Catharina Ziekenhuis - Alle rechten voorbehouden