Inwendig onderzoek onder narcose bij gynaecologische kanker (Folder)

Catharina Kanker Instituut Gynaecologie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Inwendig onderzoek onder narcose bij gynaecologische kanker (Folder)

U ondergaat binnenkort een inwendig onderzoek onder narcose. Dit onderzoek geeft de gynaecoloog-oncoloog een beter beeld van de plaats, aard en omvang van een (mogelijke) afwijking in het kleine bekken. Ook wordt dit onderzoek gedaan om de oorzaak van uw klachten te achterhalen of ter controle tijdens of na een behandeling. Het is goed om u te realiseren dat de situatie voor u persoonlijk anders kan zijn dan hier beschreven is.

Voorbereiding

Pre-operatieve screening en anesthesie

U wordt geopereerd en bent daarom doorverwezen naar de polikliniek Pre-operatieve screening. Op deze polikliniek bekijkt de anesthesioloog of de operatie voor u extra gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Tijdens dit gesprek bespreken we de verdoving (anesthesie) en pijnstilling met u. We bespreken waarop u moet letten met eten, drinken en roken op de dagen rondom de operatie. Daarnaast spreken we af hoe u op die dagen uw medicijnen gebruikt. Dit geldt ook voor bloedverdunners. Omdat we uw medicijnen willen controleren krijgt u ook een afspraak bij de Apotheek. Zorg dat u tijdens deze afspraak een actueel medicijnen overzicht of medicijnpaspoort bij de hand heeft als u medicijnen gebruikt. Ook vragen we u om bij uw eigen apotheek toestemming te verlenen voor het digitaal delen van de medicatiegegevens.

Ter voorbereiding op deze afspraken vragen we u een vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst staat voor u klaar in MijnCatharina. Het is belangrijk dat u deze vragenlijst zo snel mogelijk invult. Nadat u de vragenlijst heeft ingevuld, plannen wij voor u een afspraak bij de Apotheek en een afspraak bij de polikliniek Pre-operatieve screening. Soms zijn dit telefonische afspraken; soms nodigen we u uit voor een bezoek op de polikliniek. Dit hangt af van de antwoorden op de vragenlijst en de operatie die u krijgt. 

Bij de Apotheek en de polikliniek Pre-operatieve screening kunt u alleen op afspraak terecht.

De Apotheek is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 16.00 uur via telefoonnummer 040 – 239 87 20.

De polikliniek Pre-operatieve screening is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 17.00 uur via telefoonnummer 040 – 239 85 01.

Meer informatie over pre-operatieve screening en verdoving vindt u in de folder ‘Anesthesie‘.

Gesprek verpleegkundige gynaecologische oncologie

U heeft een gesprek met de verpleegkundige gynaecologische oncologie (VGO) of verpleegkundig specialist (VS) op de polikliniek. Zij stelt u vragen en verzamelt gegevens die voor uw opname van belang zijn. Ook kunt u uw gevoelens/ emoties die met uw ziekte te maken hebben met haar bespreken en uw vragen stellen.

Aandachtspunten vooraf
  • Regel van tevoren vervoer naar huis voor na het onderzoek. U mag namelijk niet zelfstandig deelnemen aan het verkeer, vanwege de narcose.
  • Het is verstandig iemand te vragen om u te begeleiden. U krijgt namelijk in de loop van de dag de uitslag van het onderzoek te horen. Het kan zijn dat u door de narcose nog niet helemaal helder bent of dingen vergeet die worden verteld.
Wetenschappelijk onderzoek

In het Catharina Ziekenhuis wordt veel wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd. Als u in aanmerking komt voor een onderzoek in studieverband, wordt u hierover op de polikliniek ingelicht. De researchmedewerker neemt contact met u op indien van toepassing.

Uw opname

De opname is meestal op de dag van het onderzoek. In een enkel geval is het beter dat u een dag vóór het onderzoek wordt opgenomen. Datum en tijdstip waarop u wordt verwacht, wordt u telefonisch medegedeeld door de afdeling opname van de polikliniek Gynaecologie.

Het onderzoek

Tijdens het onderzoek wordt met een speculum (eendenbek) in de vagina gekeken. Vervolgens wordt inwendig gevoeld om zo de grootte van de mogelijke afwijking vast te stellen. Ook worden de weefsels rond de baarmoeder, het gebied tussen baarmoeder en darm en het gebied tussen endeldarm en blaas afgetast om na te gaan of er sprake is van groei of doorgroei van de afwijking. Verder kan weefsel worden weggenomen om dit verder te kunnen onderzoeken.

Tijdens het onderzoek kan ook een blaasonderzoek worden gedaan (cystoscopie). Met behulp van een cystoscoop, een speciale kijker, wordt een steriele vloeistof in de blaas gebracht, waardoor de binnenkant van de blaas goed bekeken kan worden. Eventueel wordt een klein stukje weefsel uit de blaas weggenomen (biopt) voor verder onderzoek.

Het onderzoek wordt gedaan door twee of drie personen: een gynaecoloog-oncoloog, een assistent gynaecoloog en een radiotherapeut-oncoloog. Zij vergelijken hun bevindingen met elkaar om zo zeker mogelijk te zijn.

Waarom een narcose?

Tijdens dit onderzoek wordt gecombineerd getoucheerd. Hierdoor kan het kleine bekken dieper worden afgetast. Dit toucheren gebeurt dieper dan normaal en is hierdoor pijnlijker. Zonder narcose kunt u zich mogelijk minder goed ontspannen, waardoor het onderzoek minder goed uitgevoerd kan worden. Hierdoor kan de grens van de afwijking minder goed worden bepaald. Onder narcose bent u wel goed ontspannen en kan dit onderzoek goed worden uitgevoerd.

Praktische gang van zaken

Op de dag van het onderzoek mag u zich gewoon wassen of douchen. U krijgt speciale operatiekleding van het ziekenhuis aan. Als de anesthesist heeft afgesproken dat u premedicatie krijgt, geeft de verpleegkundige u deze medicijnen zodat u zich beter kunt ontspannen.

Een verpleegkundige brengt u in bed naar de operatieafdeling. Na het onderzoek gaat u via de uitslaapkamer terug naar de afdeling. U hebt bij terugkomst op de afdeling een infuus in uw arm (dun slangetje voor extra vochttoediening). Dit wordt verwijderd zodra u goed kunt drinken en eten, u geplast heeft, de controles van bloeddruk en pols in orde zijn en er geen problemen zijn. Als er weefsel is weggenomen, heeft u soms wat bloedverlies. Dit is normaal. Ook kunt u pijnklachten hebben bij de vagina en de anus. Vraag de verpleegkundige zo nodig om pijnstillers. Voelt u zich goed en doen zich geen bijzonderheden voor? Dan mag u dezelfde dag naar huis nadat de arts bij u langs is geweest op de verpleegafdeling. De verpleegkundige gynaecologische oncologie belt u na ontslag en bespreekt met u hoe het met u gaat.

Uitslag

In de loop van de dag vertelt de arts-assistent of de gynaecoloog-oncoloog die het onderzoek heeft verricht u op de afdeling de uitslag van het onderzoek. U hoort dan ook welke onderzoeken eventueel verder nodig zijn. Het is belangrijk dat degene die u begeleidt ook bij dit gesprek aanwezig is.

Als er biopten zijn afgenomen tijdens het onderzoek in narcose is de uitslag na 1 week bekend.

Op de polikliniek is een uitslaggesprek voor u gepland bij de gynaecoloog-oncoloog en een vervolg gesprek bij de VGO. Tijdens deze gesprekken hoort u het behandelvoorstel van de arts.

Wanneer neemt u direct contact op?

  • als het vaginaal bloedverlies na enkele dagen niet ophoudt, of ernstig is (meer dan bij normaal menstrueren);
  • bij plotseling optredende koorts boven de 38,5 graden Celcius.

Neem in bovenstaande situaties en als u iets niet vertrouwt contact op met de verpleegkundigen van de polikliniek gynaecologische oncologie. Bij voorkeur tijdens het telefonisch spreekuur van 09.00 – 10.00 uur.

Als de vraag niet kan wachten tot het telefonisch spreekuur, kunt u contact opnemen met de assistent van de polikliniek gynaecologische oncologie.

Buiten kantooruren kunt u tot de eerste controleafspraak op de polikliniek contact opnemen met de verpleegafdeling. Daarna kunt u buiten kantooruren contact opnemen met de Spoedeisende Hulp.

Natuurlijk kunt u ook uw huisarts raadplegen. De telefoonnummers van het ziekenhuis vindt u onder ‘Contactgegevens’.

Controle

U komt op controle bij de gynaecoloog-oncoloog op de polikliniek Gynaecologie Oncologie. Tijdens deze afspraak zijn de uitslagen van alle noodzakelijke onderzoeken bekend en worden deze met u besproken. Tevens bespreekt de gynaecoloog-oncoloog met u welke behandeling het meest van toepassing is op uw situatie. Indien nodig volgt een gesprek met de verpleegkundige gynaecologische oncologie of verpleegkundig specialist.

Vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Stel deze dan via het patiëntenportaal MijnCatharina. Log in via www.mijncatharina.nl en stuur een bericht aan uw zorgverlener via het kopje e-consult. Binnen drie werkdagen heeft u een antwoord. U kunt uw vraag ook stellen aan uw gynaecoloog-oncoloog of verpleegkundig specialist tijdens de polikliniekcontrole of telefonisch contact opnemen met de verpleegkundigen van de gynaecologische oncologie.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Binnen kantooruren:
Telefonisch spreekuur (09.00 tot 10.00 uur)
verpleegkundige gynaecologische oncologie
040 – 239 66 80

Polikliniek gynaecologische oncologie
040 – 239 66 77

Planbureau gynaecologische oncologie (10.00 tot 11.00)
(bij vragen over planning van uw operatie)
040 – 239 93 10

Buiten kantooruren:
Verpleegafdeling Chirurgische oncologie
(tot de eerst volgende poli controle):
040 – 239 75 00

Spoedeisende Hulp
040 – 239 96 00

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Gynaecologie vindt u op www.catharinaziekenhuis.n/gynaecologie


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden