Inzoomen op het ouderschap (Folder)

Psychiatrie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven
040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Inzoomen op het ouderschap (Folder)

Als u psychische of psychiatrische problemen heeft, is het soms moeilijk om een goed contact te hebben met uw kind(eren). Om u hierin te begeleiden, biedt het Catharina Ziekenhuis Video-interactie Begeleiding aan. In deze folder leest u wat Video-interactie Begeleiding voor u kan betekenen.

Voor wie

Er zijn twee situaties waarin u zich kunt aanmelden voor Video-interactie Begeleiding:

  • als u bent opgenomen op de PAAZ
  • als u in behandeling bent op de polikliniek Psychiatrie

Opgenomen op de PAAZ

Als u bent opgenomen op de afdeling Psychiatrie van het ziekenhuis (de PAAZ), betekent dat heel wat voor uzelf en uw gezin. Het is prettig dat het contact tussen uw kind(eren), uw partner en u zo plezierig mogelijk verloopt. Dit is belangrijk voor de band met uw kind(eren) en voor hun ontwikkeling. Ook tijdens de opname krijgt u namelijk signalen van uw kind(eren). U wilt deze signalen begrijpen en ze beantwoorden. U wilt uw contact stevig houden. Op de PAAZ-afdeling van het Catharina Ziekenhuis hebben wij de mogelijkheid om u en uw partner hierbij te ondersteunen.

In behandeling op de polikliniek Psychiatrie

Bent u zwanger of heeft u een baby of dreumes? En bent u in ons ziekenhuis in behandeling op de polikliniek Psychiatrie? Misschien vindt u het prettig om ondersteund te worden in het contact met uw kind om zo een hechte band te ontwikkelen. Ons ziekenhuis biedt u de mogelijkheid om u te ondersteunen in het contact met uw kind.

Hoe werkt Video-interactie Begeleiding

Een van de medewerkers van onze afdeling Psychiatrie ondersteunt u in het contact met uw kind(eren). Daarvoor gebruiken we de methode Video-interactie Begeleiding. Eerst voeren we een gesprek met u. Samen stellen we vast wat voor u belangrijk is in het contact met uw kind(eren). Vervolgens filmen we een kort stukje van u en u kind(eren), ongeveer 5 tot 10 minuten. We filmen bijvoorbeeld een spelletje tijdens het bezoekuur, of een moment waarop u uw baby verzorgt of met hem/haar speelt. Uw partner is hierbij ook welkom.

Het filmpje bespreken we met u. Dit duurt ongeveer drie kwartier. Samen kijken we beeld voor beeld terug. We leggen de nadruk op de prettige contactmomenten van u en uw kind(eren). Daarna bespreken we samen hoe u zich zo goed mogelijk kunt afstemmen op uw kind(eren). Ook voor u partner kan het prettig zijn om hier aan deel te nemen.

Meestal filmen we meerdere momenten. In het begin wordt u zich vooral bewust van de initiatieven die uw kind neemt om contact met u te maken. Later leert u hoe u daarop kunt reageren. Dit heeft tijd nodig. We stemmen daarom de begeleiding goed af op uw situatie en plannen een aantal sessies in. Meerdere sessies van Video-interactie Begeleiding dragen ook bij aan uw herstel. Dit hebben wij gemerkt bij mensen die u voorgingen.

Aanmelden

Als u interesse heeft, kunt u zich aanmelden voor Video-interactie Begeleiding. We spelen met Video-interactie Begeleiding altijd in op uw persoonlijke situatie. Na aanmelding krijgt u een gesprek met een van onze verpleegkundigen. Als u wilt, start daarna de begeleiding.

Vervolg na uw opname

Als u weer naar huis mag, kunt u doorgaan met Video-interactie Begeleiding. Soms begeleidt een medewerker van ons ziekenhuis u verder. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Soms verwijzen we u door naar Baby Extra, met wie we samenwerken.

Baby Extra richt zich op alle ouders die wonen in  Eindhoven en Veldhoven, alleen deze gemeentes hebben besloten mee te doen. Er zijn geen kosten aan verbonden. U kunt op onze afdeling een folder meenemen over Baby Extra of kijken op www.babyextra.nl. Daar vindt u informatie over ondersteuning in het (aanstaande) ouderschap als het allemaal niet vanzelf gaat.

Vragen

Heeft u nog vragen na het lezen van deze folder, neem dan contact op met de polikliniek Psychiatrie, uw psychiater of een van de verpleegkundigen op uw afdeling.

Contactgegevens

Polikliniek Psychiatrie
040 – 239 90 00

Afdeling Psychiatrie, PAAZ
040 – 239 90 40

© 2023 Catharina Ziekenhuis - Alle rechten voorbehouden