Iontoforesebehandeling (Folder)

Pijngeneeskunde
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven
040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Iontoforesebehandeling (Folder)

U ondergaat binnenkort een iontoforesebehandeling. Uw behandelend pijngeneeskundige heeft uitgelegd wat deze behandeling inhoudt.In deze folder kunt u de informatie nog eens nalezen. 

Wat is een iontoforesebehandeling?

Iontoforese is een behandeling waarbij door de huid medicijnen worden toegediend door middel van een electrisch veld (zwakstroom) met als doel deze medicijnen zo dicht mogelijk bij het aangedane lichaamsdeel toe te dienen.

Iontoforese wordt vooral toegepast bij bepaalde zenuwpijnen. De behandeling kan ook effectief zijn bij onder andere gewrichtsklachten of lokale spierpijn.

De iontoforesebehandeling wordt uitgevoerd met een pijnstillend middel. De pijnstiller veroorzaakt direct een gedeeltelijke blokkade in het zenuwstelsel waardoor de pijn vermindert.

Er zijn vijf tot tien behandelingen nodig voor het bereiken van een goed resultaat. De behandelingen vinden wekelijks plaats.

De voorbereiding

Thuis hoeft u geen voorbereidingen te treffen.

Op de afgesproken dag en tijd meldt u zich op de polikliniek Pijngeneeskunde.

De behandeling

De behandeling wordt uitgevoerd door de verpleegkundig pijnconsulent samen met een doktersassistente van de afdeling Pijngeneeskunde.

U neemt plaats op een brancard. De verpleegkundig pijnconsulent/ doktersassistente ontsmet uw huid. Daarna worden een plaatje en een medicijnpleister op uw huid geplakt in het gebied waar u pijn heeft. Op het plaatje en de medicijnpleister zit een metalen pennetje waaraan elektroden – één positieve (rode) en één negatieve (zwarte) – worden vastgemaakt. De elektroden worden vervolgens vastgemaakt aan een apparaat. Met dit apparaat stelt de verpleegkundig pijnconsulent/ dokterassistente de snelheid van de toediening in. Door een klein stroompje door de medicijnpleister te voeren, worden de medicijnen vanuit de pleister door de huid in uw lichaam opgenomen.

Tijdens de behandeling kan uw huid onder de pleister prikken of brandend aanvoelen.

Bij een behandeling in uw gezicht kunt u tijdens de toediening een metaalsmaak proeven.

folder iontoforese 13022014.jpg
Iontoforese
 
Duur

De behandeling duurt tussen de 20 en 30 minuten.

Na de behandeling

Na de eerste behandeling blijft u nog ongeveer 30 minuten op de polikliniek Pijngeneeskunde om te zien hoe uw lichaam reageert op het medicijn.

Wij adviseren u, gezien mogelijke bijwerkingen, om na de eerste behandeling niet zelfstandig aan het verkeer deel te nemen.

U kunt in het begin van de behandeling meer pijn krijgen. U kunt hiervoor eventueel een pijnstiller innemen (bijvoorbeeld paracetamol). Zo nodig kan de behandelend pijngeneeskundige of uw huisarts een andere pijnstiller voorschrijven.

Mogelijke bijwerkingen

Na de behandeling kunnen de volgende bijwerkingen optreden, die meestal mild en van tijdelijke aard zijn:

 • vermoeidheid;
 • duizeligheid;
 • droge mond en/of neusslijmvlies;
 • gebrek aan eetlust;
 • wazig zien;
 • een onbehaaglijk gevoel rond de maagstreek, misselijkheid;
 • roodheid van de huid op de plaats waar de pleisters hebben gezeten;
 • huiduitslag (roodheid) door de elektrodes;
 • een brandwondje op de huid op de plaats waar het plaatje heeft gezeten;
 • de dag na de behandeling: verstopping (obstipatie) en urine die donkerder van kleur is.

Deze klachten verdwijnen vanzelf en u hoeft zich hierover geen zorgen te maken.

Resultaat van de behandeling en controleafspraken

U kunt ongeveer na de derde behandeling enig effect verwachten.

Na een proefperiode van vijf behandelingen vindt er een evaluatie plaats met de verpleegkundig pijnconsulent. Blijkt uit het gesprek dat:

 • u onvoldoende of geen baat heeft bij de behandeling, dan wordt de behandeling met iontoforese gestopt;
 • u baat heeft bij de behandeling, dan volgen er nog drie tot vijf behandelingen.

Na de laatste behandeling maakt u een controleafspraak bij uw behandelend pijngeneeskundige.

Let op

Is één van de onderstaande situaties op u van toepassing?

 • u bent zwanger;
 • u bent overgevoelig voor verdovingsmiddelen (ketamine, marcaine) of hormoonpreparaten (dexamethason);
 • u heeft een pacemaker;
 • u heeft een neurostimulator (blaasstimulator of ruggenmergstimulator).

Meld dit dan vóór de behandeling aan de verpleegkundig pijnconsulent. In overleg met de pijngeneeskundige zal besloten worden of de behandeling door kan gaan.

Verhinderd

Kunt u niet naar uw afspraak komen? Geef dit dan zo spoedig mogelijk door aan de polikliniek Pijngeneeskunde.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Bel dan naar de polikliniek Pijngeneeskunde. Vragen kunt u ook bespreken met uw behandelend pijngeneeskundige of de verpleegkundig pijnconsulent.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Polikliniek Pijngeneeskunde
040 – 239 85 00

Routenummer(s) en overige informatie over de polikliniek Pijngeneeskunde kunt u terugvinden op www.catharinaziekenhuis.nl/pijngeneeskunde

© 2023 Catharina Ziekenhuis - Alle rechten voorbehouden