Lokalisatie van een tumor in de borst (Folder)

Borstkankercentrum Catharina Kanker Instituut Radiologie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Lokalisatie van een tumor in de borst (Folder)

Binnenkort heeft u een afspraak om in uw borst een ‘zaadje’ met daarin een radioactieve jodiumbron te plaatsen. Dit zaadje markeert de precieze plaats van de tumor in uw borst.

In deze folder kunt u nog eens nalezen hoe dit in zijn werk gaat. Het is goed om u te realiseren dat de situatie voor u persoonlijk anders kan zijn dan hier is beschreven.

Waarom lokalisatie van de tumor?

Er zijn twee redenen waarom het nodig kan zijn om de tumor te lokaliseren:

  • Om een goedaardige tumor te markeren, zodat de chirurg precies weet waar de tumor gelegen is en exact terug kan vinden tijdens de operatie.
  • De afwijking in uw borst is te klein om voelbaar te zijn tijdens de operatie waarbij de tumor verwijderd wordt.
  • Het is nodig om u te behandelen met chemotherapie voordat u geopereerd wordt. Door deze behandeling kan het zijn dat de tumor zover slinkt dat deze niet meer voel- of zichtbaar is.

Als u bloedverdunners gebruikt zal uw specialist met u overleggen of het nodig is om deze tijdelijk te staken.

De dag van het onderzoek

Op het tijdstip van uw afspraak meldt u zich bij de baliemedewerker van de afdeling Radiologie, die u doorverwijst naar de juiste wachtruimte. De laborant roept u binnen als u aan de beurt bent en vraagt u uw bovenkleding uit te doen. De radioloog voert het onderzoek uit.

Het onderzoek

Er zijn twee mogelijkheden om de tumor goed in beeld te brengen, zodat de radioloog het jodiumzaadje op de juiste plaats in de borst kan inbrengen:

  • Inbrengen met behulp van echografie. Echografie is een manier om met behulp van geluidsgolven de plaats van de afwijking in de borst vast te stellen. Dit is de meest voorkomende manier.
  • Inbrengen met behulp van een soort mammografie apparaat, deze manier komt weinig voor.

De radioloog zal eerst met echografie de tumor in beeld brengen. Wanneer de tumor in beeld is zal de radioloog de verdoving plaatsen. Zowel de huid als onder de huid zal worden verdoofd. Daarna brengt de radioloog het jodiumzaadje met een naald op de plek van de tumor. Vervolgens worden twee controlefoto’s gemaakt met behulp van mammografie, om te beoordelen of het zaadje goed geplaatst is. Het zaadje kan nu niet meer verschuiven. Het onderzoek duurt ongeveer dertig minuten.

Het radioactieve zaadje is niet gevaarlijk voor u of uw omgeving en kan zonodig lange tijd blijven zitten. Het plaatsen van een radioactief zaadje zorgt ervoor dat de chirurg in staat is om tijdens de operatie het  zaadje en dus de afwijking terug te vinden en te verwijderen.

Risico’s en complicaties

Het onderzoek vindt poliklinisch plaats. Dit wil zeggen dat u na het onderzoek gewoon naar huis kunt.

Na deze ingreep is het mogelijk dat er een bloeduitstorting optreedt op de plaats van de punctie. Ook bestaat de kans dat een infectie optreedt.

Bij thuiskomst kunt u eventueel door middel van een icepack de borst ongeveer tien minuten koelen. Herhaal dit na een uur nogmaals.

Verder raden wij aan om na het onderzoek de arm en borst te ontzien. Ook kunt u gewoon paracetamol gebruiken als u dat nodig vindt.

Wanneer moet u direct contact opnemen?

Het is belangrijk om bij roodheid, zwelling van de borst of koorts contact op te nemen met uw behandelend specialist of de mammacare verpleegkundige.

Verhinderd

Kunt u niet naar een afspraak komen? Neem dan contact op met de polikliniek Radiologie.

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij bieden tal van opleidingsmogelijkheden voor artsen, verpleegkundigen en paramedische beroepen en werken daarin nauw samen met opleidingscentra en –ziekenhuizen in de regio. Dit kan betekenen dat uw behandeling, onderzoek of operatie (mede) uitgevoerd wordt door een zorgverlener in opleiding. Denk hierbij aan een arts in opleiding tot specialist, een co-assistent of een verpleegkundige in opleiding. Veiligheid is het allerbelangrijkste, daarom staat de zorgverlener in opleiding altijd onder supervisie van een gekwalificeerde zorgverlener. Indien u niet wenst geholpen te worden door een zorgverlener in opleiding, kunt u dit aangeven bij uw behandelend arts.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neem dan contact op met het Borstkankercentrum.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Afdeling Radiologie
040 – 239 85 65

Borstkankercentrum
040 – 239 66 00

Routenummer(s) en overige informatie over de polikliniek Radiologie kunt u vinden op www.catharinaziekenhuis.nl/radiologie


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden