Lymfeklierscintigrafie van de benen (Folder)

Nucleaire geneeskunde
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Lymfeklierscintigrafie van de benen (Folder)

In overleg met uw behandelend arts is besloten een lymfeklieronderzoek te laten verrichten op de polikliniek Nucleaire geneeskunde van het Catharina Ziekenhuis. Een lymfeklierscintigram is een onderzoek waarbij de afvloed van lymfe uit de benen naar de lymfeklieren in de liezen zichtbaar wordt gemaakt met behulp van een zeer kleine hoeveelheid radioactieve stof.

Nadat deze stof, via enkele injecties tussen de tenen, wordt toegediend, ontstaat in de lymfeklieren in de liezen een kleine hoeveelheid straling. Een speciale camera (de gammacamera) registreert deze straling en verwerkt deze tot een zichtbaar beeld. De toegediende hoeveelheid radioactieve stof is zo gering dat u en uw omgeving hiervan geen nadelige gevolgen ondervinden.

In deze folder vindt u belangrijke informatie over dit onderzoek. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan hier is beschreven.

Voorbereiding

  • Voor dit onderzoek hoeft u niet nuchter te zijn.
  • Inclusief de wachttijden duurt het onderzoek ongeveer 3 uur.
  • Tijdens de wachttijd mag u geen steunkousen of zwachtels dragen.
  • Als u om een dringende reden uw afspraak niet kunt nakomen, dient u ten minste één dag voor het onderzoek contact op te nemen met de polikliniek Nucleaire geneeskunde.
  • Indien u (mogelijk) zwanger bent, meldt u dit zo spoedig mogelijk bij de polikliniek Nucleaire geneeskunde. De radioactief gemerkte stof die men gebruikt bij het onderzoek kan invloed hebben op ongeboren kinderen en zuigelingen. Zwangerschap is een reden om het onderzoek enige tijd uit te stellen. Borstvoeding moet korte tijd onderbroken worden.

Waar meldt u zich?

Op de dag van het onderzoek meldt u zich bij de polikliniek Nucleaire geneeskunde. Daarna neemt u plaats in de wachtkamer.

Aanmelden voor uw afspraak

Hoe u zich kunt aanmelden voor uw afspraak, vindt u op www.catharinaziekenhuis.nl/aanmelden. Het is belangrijk dat u altijd een geldig legitimatiebewijs meeneemt, deze heeft u nodig om zich aan te melden.

Het onderzoek

Als u aan de beurt bent, komt een medisch nucleair werker (laborant van de polikliniek Nucleaire geneeskunde) u ophalen uit de wachtkamer. In de behandelruimte dient de medisch nucleair werker u de radioactieve stof (radiofarmacon) toe in de vorm van twee injecties in elke voet, tussen de tenen. Hierbij voelt u even het prikje van de injectienaald. De injecties zijn niet pijnlijker dan bij bloedafname.

U merkt niets van de ingespoten radioactieve stof. U wordt er niet slaperig van en uw rijvaardigheid wordt er niet door beïnvloed. Er zijn geen risico’s of bijwerkingen aan dit onderzoek verbonden. Na de injecties wordt een korte scan van de voeten gemaakt.

Vervolgens moet u 2 uur wachten. De radioactieve stof moet namelijk met het lymfevocht wegstromen en dat duurt enige tijd. U moet tijdens deze wachttijd uw benen veel bewegen, bijvoorbeeld door te wandelen, om het transport van lymfevocht te stimuleren. U kunt in deze wachttijd de polikliniek Nucleaire geneeskunde verlaten. Steunkousen of zwachtels mag u niet dragen tijdens de wachttijd.

Het maken van de foto’s

U wordt verzocht uw schoenen uit te trekken. Ook is het noodzakelijk dat metalen voorwerpen zoals sieraden, muntgeld, metalen knopen of een gesp zich niet in het gezichtsveld van de camera bevinden. De medisch nucleair werker die het onderzoek uitvoert, bespreekt dit met u. Vervolgens gaat u op het onderzoeksbed liggen. De gammacamera wordt zo dicht mogelijk bij het lichaam gebracht, om de foto’s zo duidelijk mogelijk te kunnen maken.

Het is zeer belangrijk dat u tijdens het onderzoek zo stil mogelijk blijft liggen, omdat anders de foto’s mislukken.

Het maken van de foto? s duurt ongeveer 40 minuten. Inclusief de wachttijd duurt het totale onderzoek ongeveer 3 uur. Nadat de nucleair geneeskundige (arts van de afdeling Nucleaire geneeskunde) heeft gecontroleerd of de foto’s voldoende informatie geven, kunt u naar huis.

De uitslag

Aan de hand van de beelden, die in de computer worden opgeslagen en bewerkt, maakt de nucleair geneeskundige een verslag dat naar uw behandelend arts wordt gestuurd. Uw behandelend arts bespreekt de uitslag met u tijdens uw volgende polikliniekbezoek.

Vragen

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, kunt u tijdens kantooruren terecht bij de polikliniek Nucleaire geneeskunde.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Polikliniek Nucleaire geneeskunde
040 – 239 86 00

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Nucleaire geneeskunde vindt u op www.catharinaziekenhuis.nl/nucleairegeneeskunde


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden