Mediastinoscopie (Folder)

Longgeneeskunde
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven
040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Mediastinoscopie (Folder)

U heeft met uw longarts afgesproken dat u geopereerd gaat worden. Er volgt een kijkoperatie in de borstkas (mediastinoscopie). In deze folder leest u wat deze operatie inhoudt en wat u mag verwachten. Het betreft algemene informatie. Afhankelijk van uw situatie kan er afgeweken worden van de in deze folder besproken procedures.

Algemeen

Voordat u wordt opgenomen voor de mediastinoscopie, heeft u de volgende afspraken in het ziekenhuis:

Afspraak longarts

Dit gesprek heeft vaak al plaats gevonden op de polikliniek voordat u deze folder ontvangt.

Afspraak casemanager

Dit is een voorlichtend gesprek over de operatie. Er wordt besproken wat u te wachten staat bij de operatie en uw verblijf op de verpleegafdeling. Er worden vragen aan u gesteld over uw gezondheid, ziektegeschiedenis en medicijngebruik.

De casemanager is een vast contactpersoon binnen het gehele proces van de operatie. Longgeneeskunde heeft twee casemanagers voor patiënten die een operatie ondergaan. Al uw vragen kunt u aan hen stellen. Ook zijn zij regelmatig aanwezig bij de bezoeken die u aan uw longarts brengt.

U kunt met de casemanager in gesprek gaan over: vragen en onzekerheden, klachten die ontstaan na of tijdens de longoperatie, onderzoeken, ziektebeeld, emoties, vragen over aanvullende informatie, zoals folders, adressen en websites.

Afspraak cardiothoracaal chirurg

Dit is een voorbereidend gesprek met de cardiothoracaal chirurg (CTC-arts) die de operatie bij u gaat uitvoeren.

Afspraak anesthesist (narcotiseur)

Dit is een voorbereidend gesprek met de anesthesist over de narcose tijdens de operatie en de pijnbestrijding na de operatie. Er worden aan u vragen gesteld over uw gezondheid, ziektegeschiedenis en medicijngebruik. Dit geldt ook voor bloedverdunners. Bespreek het gebruik van bloedverdunners ook altijd met uw behandelend arts.

Wat is een mediastinoscopie?

Een mediastinoscopie is een kijkoperatie achter het borstbeen, in het bovenste deel van de borstholte. De chirurg maakt een kleine snee, laag in de hals, en neemt met behulp van een soort kijkbuis een aantal stukjes weefsel weg (biopten). De stukjes weefsel gaan voor verder onderzoek naar het laboratorium. Op basis van de uitslag wordt bekeken welke behandeling geadviseerd kan worden.

Opname

Wat neemt u mee?
  • Een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of vreemdelingenkaart);
  • Uw patiëntenpas van het Catharina Ziekenhuis;
  • Deze folder;
  • Uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO). Het is voor uw arts belangrijk te weten welke medicijnen u thuis gebruikt. Uw apotheek kan dit overzicht voor u afdrukken.
Waar meldt u zich?

U meldt zich op de afdeling zoals eerder aangegeven door de secretaresse. U wordt, afhankelijk van de planning, een middag vooraf of op de dag van de operatie opgenomen. Vanaf 24.00 uur moet u nuchter blijven. Dat wil zeggen dat u vanaf dat moment niet meer mag eten, drinken of roken. Als deze afspraak afwijkend is, verneemt u dit van de longarts of van de casemanager.

Dan volgt er een voorbereidend gesprek met de verpleegkundig van de afdeling er is dan mogelijkheid om de folder door te nemen als er nog vragen zijn. De operatietijd wordt aan u doorgegeven.

De operatie

Een mediastinoscopie wordt uitgevoerd onder algehele narcose. De chirurg maakt een kleine snede vlak boven het borstbeen. De chirurg kan vervolgens via een korte open buis met daarin een camera (mediastinoscoop) achter het borstbeen kijken. De beelden ziet een chirurg op een beeldscherm. Achter het borstbeen ligt het mediastinum, het gebied tussen de rechter- en linkerlong. Hierin liggen het hart, de luchtpijp, de slokdarm, bloedvaten (onder andere de grote lichaamsslagader), zenuwen, lymfeklieren en lymfevaten. Met behulp van fijne instrumenten worden door de mediastinoscoop weefselmonsters (biopten) genomen uit de lymfeklieren langs de luchtpijp. Deze stukjes weefsel gaan naar het laboratorium voor onderzoek. Nadat de biopten zijn genomen, wordt het sneetje in de huid met hechtingen gesloten. De ingreep duurt gemiddeld een half uur.

Mogelijke complicaties

Geen enkele operatie is zonder risico’s. Zo is ook bij de mediastinoscopie de normale kans op complicaties aanwezig, zoals nabloeding, wondinfectie, trombose of longontsteking. Soms ontstaat een bloeding tijdens de operatie. Deze bloeding is bijna altijd zonder verdere uitbreiding van de operatie te verhelpen. Toch is het goed te beseffen, dat wanneer er iets technisch niet goed oplosbaar blijkt via de kleine operatieopening, er reden kan zijn om de borstholte open te maken. Na de operatie kan er rond de wond een bloeduitstorting aanwezig zijn. Deze verdwijnt vanzelf. Zelden ontstaat een infectie na deze operatie. Een enkele maal treedt heesheid op, die meestal na enkele weken verdwijnt.

Wat gebeurt er na de operatie?

U gaat naar de uitslaapkamer (recovery). Hier wordt u wakker na de operatie. Afhankelijk van de operatie verblijft u er enkele uren. Als er geen bijzonderheden zijn, mag u weer terug naar de afdeling. U heeft een infuus wat er dezelfde avond nog uitgaat. Afhankelijk van uw conditie bekijkt de verpleegkundige wanneer u weer mag eten en drinken.

Na deze operatie hebt u niet veel pijn. De verpleegkundige vraagt regelmatig een cijfer te geven aan de pijn die u heeft. U kunt er meer over lezen in de folder ‘Hoe geeft u een pijnscore’ (terug te vinden in de bijlage). Vooral de eerste dag kan er een drukkend gevoel achter het borstbeen bestaan. U mag met de wond gewoon douchen. De hechtingen hoeven niet meer verwijderd te worden; deze lossen vanzelf op.

Weer naar huis

Meestal kunt u na één dag het ziekenhuis verlaten.

Uitslag weefselonderzoek

Het onderzoek van de weefselmonsters kan enige dagen duren. Als de uitslag er is, zal de longarts die met u bespreken. Bij voorkeur is uw eventuele partner of een ander familielid bij dit gesprek aanwezig. De uitslag wordt ook besproken in het multidisciplinaire behandelteam van de longarts, chirurg en radiotherapeut. Of er in uw geval eventueel een vervolgbehandeling wordt geadviseerd, bespreekt de longarts met u.

Controleafspraken

Afspraak casemanager

Drie dagen na uw ontslag uit het ziekenhuis wordt u gebeld door de casemanager. U kunt dan eventuele vragen stellen en u bespreekt hoe de eerste paar dagen na de operatie zijn verlopen. Er is ook een combinatieafspraak met de casemanager en de longarts. Dit is vaak aansluitend na uw afspraak bij de longarts. Het kan ook zijn dat u eerst naar de longarts gaat en daarna door naar de casemanager voor het afsluitend gesprek.

Afspraak longarts

Het uitslag gesprek zal plaats vinden op de polikliniek. Ook als u afkomstig bent uit een ander ziekenhuis, wordt u eerst gezien door een longarts in het Catharina Ziekenhuis. Daarna worden uw gegevens samen met het advies van het multidisciplinaire behandelteam opgestuurd naar uw behandelend arts.

Belafspraak bij de cardiothoraal chirurg

Dit is een afsluitend gesprek over de operatie. De CTC-arts beantwoordt vragen en onzekerheden van u en uw naasten.

Vragen

Stel ze gerust aan de casemanager, longarts of huisarts. Bij dringende vragen of problemen vóór uw behandeling kunt u tijdens kantooruren bellen met de polikliniek Longgeneeskunde.

De casemanagers zijn te bereiken via de polikliniek Longgeneeskunde. E-mailadres: casmanagerslonggeneeskunde@catharinaziekenhuis.nl

Als u een mail stuurt, vermeldt dan altijd: Uw naam en voornaam, uw geboortedatum, het telefoonnummer waarop u bereikbaar bent, zij zal dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Wanneer zich thuis na de operatie problemen voordoen, neem dan contact op met de huisarts of het ziekenhuis.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Spoedeisende Hulp
040 – 239 96 00

Polikliniek Longgeneeskunde
040 – 239 56 00

Polikliniek Cardio Thoracale Chirurgie
040- 239 86 80

Routenummer(s) en overige informatie over de polikliniek Longgeneeskunde vindt u op www.catharinaziekenhuis.nl/longgeneeskunde

© 2021 Catharina Ziekenhuis - Alle rechten voorbehouden