Medicatietoediening in een gewricht (Folder)

Orthopedie Radiologie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven
040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Medicatietoediening in een gewricht (Folder)

Uw behandelend arts heeft u verwezen naar de afdeling Radiologie voor een medicatietoediening in een gewricht (intra-articulair). Tijdens deze procedure wordt met behulp van echografie of röntgendoorlichting medicatie toegediend. Er wordt een verdovende stof, eventueel in combinatie met een corticosteroïd (ontstekingsremmer) in de gewrichtsholte achtergelaten. Hiermee kan getest worden of de pijn veroorzaakt wordt door het gewricht of een andere oorzaak heeft. Dit onderzoek kan onder andere worden uitgevoerd bij de schouder, heup, enkel, pols en voet. In sommige gevallen is deze procedure bedoeld als behandeling van de klachten. 

Voorbereiding

Wanneer u antistollingstabletten en/of pijnmedicatie gebruikt, moet u dit melden aan uw behandelend arts. In overleg met deze arts en eventueel de trombosedienst zult u waarschijnlijk tijdelijk moeten stoppen met het innemen van deze tabletten.

Let op: Na het onderzoek mag u de gehele dag geen auto meer rijden. Regel dus vervoer naar huis!

Verloop van het onderzoek

Op de dag van het onderzoek meldt u zich bij de balie van de afdeling Radiologie. De baliemedewerker verwijst u naar de juiste wachtruimte.

De laborant roept u naar binnen en vraagt u het te onderzoeken lichaamsdeel te ontbloten.

Tijdens het onderzoek ligt u op een onderzoekstafel. De huid wordt op de plek van het gewricht gedesinfecteerd en vervolgens steriel afgedekt met een doek.

De radioloog of gespecialiseerd laborant brengt via een naald medicatie in de gewrichtsholte met behulp van een echo apparaat of onder röntgendoorlichting. Het gehele onderzoek duurt ongeveer 30 minuten.

Nazorg

De ingespoten vloeistoffen worden binnen enkele uren lokaal door het gewricht opgenomen. In deze periode van vloeistofopname kan uw gewricht stijf aanvoelen. Er kan ook kortdurende krachtsvermindering optreden.

Nadat de pijnstiller (en eventueel ontstekingsremmer) is ingespoten, kunt u wanneer de stijfheid is verdwenen (dat is ongeveer na een uur) gaan testen of de klachten die u normaal heeft verminderd of verdwenen zijn. Het is belangrijk dit op te schrijven in de tabel op de laatste pagina van deze folder, zodat u dit door kunt geven aan uw behandelend arts.

Mogelijke risico’s en complicaties

Hoewel de kans op een complicatie erg klein is, kan er een bloeding, infectie of verminderd gevoel in het betreffende lichaamsdeel optreden. Neem dan contact op met uw behandelend arts.

Uitslag van het onderzoek

Nadat u bent onderzocht, maakt de radioloog een verslag van het onderzoek. Dit verslag gaat naar uw behandelend arts. Uw behandelend arts bespreekt de uitslag van het onderzoek met u tijdens uw volgende afspraak.

Attentie

  • Bent u zwanger of vermoedt u dit, neem dan contact op met de afdeling Radiologie voor nader overleg.
  • Bent u allergisch voor bepaalde stoffen, geef dit dan voor het onderzoek door aan de laborant.
  • Bent u verhinderd, meldt dit dan uiterlijk 24 uur voorafgaande aan uw afspraak bij de afdeling Radiologie.
    Zonder berichtgeving wordt het onderzoek bij u in rekening gebracht.

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij bieden tal van opleidingsmogelijkheden voor artsen, verpleegkundigen en paramedische beroepen en werken daarin nauw samen met opleidingscentra en –ziekenhuizen in de regio. Dit kan betekenen dat uw behandeling, onderzoek of operatie (mede) uitgevoerd wordt door een zorgverlener in opleiding. Denk hierbij aan een arts in opleiding tot specialist, een co-assistent of een verpleegkundige in opleiding. Veiligheid is het allerbelangrijkste, daarom staat de zorgverlener in opleiding altijd onder supervisie van een gekwalificeerde zorgverlener. Indien u niet wenst geholpen te worden door een zorgverlener in opleiding, kunt u dit aangeven bij uw behandelend arts.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neem dan contact op met de afdeling Radiologie.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Afdeling Radiologie
040 – 239 85 65

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Radiologie kunt u terugvinden op www.catharinaziekenhuis.nl/radiologie

Weergave pijnbeleving na marcaïnisatie

U kunt in het schema aangeven of uw klachten door de injectie zijn veranderd. Geef hiervoor uw klachten een ‘rapportcijfer’.

In het eerste vak geeft u een cijfer voor de pijn. Het cijfer 0 betekent dat u geen pijn hebt, het cijfer 10 betekent dat u onhoudbare pijn heeft. In het tweede vak kunt u bijzonderheden noteren, bijvoorbeeld: in welke situatie is de pijn aanwezig, is de pijn er na een bepaalde beweging, verdwijnt de pijn na een bepaalde beweging, etc.

Datum Mate van

pijn (0-10)

Bijzonderheden
Mijn klachten vóór de injectie geef ik Cijfer:
Mijn klachten 2 uur ná de injectie Cijfer:
Mijn klachten 12 uur ná de injectie Cijfer:
Mijn klachten 1 dag ná de injectie Cijfer:
Mijn klachten rest week 1 ná de injectie Cijfer:
Mijn klachten week 2 ná de injectie Cijfer:

Neem dit formulier mee naar de polikliniek Orthopedie als u op controle komt!

© 2021 Catharina Ziekenhuis - Alle rechten voorbehouden