Mimetherapie (Folder)

Logopedie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Mimetherapie (Folder)

Deze folder is voor mensen met een aangezichts-verlamming, waarbij de functie gedeeltelijk is teruggekeerd. Deze verlamming kan door verschillende oorzaken ontstaan. Wat bij u de oorzaak is, heeft uw behandelend arts met u besproken (zie ook de folder ‘Behandeling van een aangezichtsverlamming’).

Wanneer krijgt u mimetherapie

Het niet goed werken van de spieren in het gezicht wordt aangezichtsverlam­ming genoemd. In een normale situatie werken de spieren van de linker en rechter gezichtshelft min of meer gelijk (symmetrisch). Bij een aangezichtsver­lamming is de bewegingsmogelijkheid van een gezichtshelft verminderd of helemaal uitgevallen. Daarnaast kun­nen de spieren in het gezicht op een abnormale manier gaan meebewegen. Deze zogenaamde restverschijnselen ontstaan doordat de aangezichtszenuw niet of slechts gedeeltelijk is hersteld.

Omdat u last hebt van één van bovengenoemde verschijnselen, kan uw behandeld arts u verwijzen naar de afdeling Logopedie van het Catharina Ziekenhuis voor mimetherapie.

De behandeling wordt meestal gestart zodra u de aangedane kant van uw gezicht weer kunt bewegen, ook al is het maar een hele kleine beweging. Toch is het zinvol om in de fase dat er nog geen beweging moge­lijk is naar de logopedist te gaan voor uitleg, advies en het aanleren van massageoefeningen.

Doel van mimetherapie

Het doel van de therapie is om de gelijkheid van beide gezichtshelften te bevorderen, zowel in rust als bij bewegen.

Tijdens de therapie leert u het verschil tussen spanning en ontspanning in het gezicht te zien en te voelen. U leert ook om uw gezicht zo normaal mogelijk sym­metrisch te bewegen. Zowel bij eten, drinken, praten als bij het uitdrukken van bepaalde emoties. U leert daardoor ook om in het dagelijkse leven beter met uw aangezichtsverlamming om te gaan.

De therapie

Bij het eerste bezoek wordt u door de logopedist onderzocht en wordt beoordeeld of u met mime­therapie kunt starten. Zo ja, dan krijgt u uitleg over de therapie en over de manier waarop u moet oefenen.

Eén behandeling duurt 30 tot 45 minuten. Daarnaast is het belangrijk dat u thuis actief en regelmatig oefent. De oefeningen die u thuis moet doen, worden tijdens de therapie met u doorgenomen. Tijdens de therapie begeleidt en ondersteunt de logopedist u bij:

  • massage van uw gezicht
  • oefeningen voor het bewegen van uw mond, neus, wang, ogen en voorhoofd
  • het verschil tussen spanning en ontspanning
  • beheersing van ongewenste mee­bewegingen
  • verbetering van eten, drinken en spreken
  • het oefenen van gezichtsuitdrukkin­gen met en zonder spiegel
  • het omgaan met een aangezichts­verlamming.

Het resultaat van de therapie

Uw aangezichtsverlamming of de restverschijnselen verdwijnen niet door de therapie. Wel mag u verwachten dat u door regelmatig te oefenen en te masseren meer controle krijgt over uw gezicht en uw gezichtsuitdrukking. De meeste mensen voelen zich daardoor prettiger en kunnen beter met de situ­atie omgaan.

Wat kunt u zelf doen

  • Probeer uw gezicht zo ontspannen mogelijk te houden.
  • Maak wanneer u uw gezicht beweegt alleen maar kleine bewegingen.
  • Probeer uw gezicht zo symmetrisch mogelijk te houden.

Soms wordt het advies gegeven om zelf al­vast te gaan oefenen door ‘gekke bek­ken te trekken’. Dit raden we af omdat hierdoor juist asymmetrie optreedt.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur contact op met de afdeling Logopedie, via het centrale telefoonnummer van het Catharina Ziekenhuis.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Logopedie vindt u op www.catharinaziekenhuis.nl/logopedie


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden