Mobiliteit onderzoekcentrum (MOC) (Folder)

Geriatrie Spoedeisende Hulp / Spoedpost
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Mobiliteit onderzoekcentrum (MOC) (Folder)

Binnenkort komt u naar het mobiliteit onderzoekcentrum (MOC). Deze folder bevat informatie over dit centrum en wat u als patiënt kunt verwachten. Deze folder is zowel voor u als voor uw familie of begeleider bedoeld. Op een dagdeel kunnen twee patiënten onderzocht worden. Dit betekent dat er naast u nog een andere patiënt met begeleiding aanwezig is.

Voor wie is het mobiliteit onderzoekcentrum bedoeld?

Het mobiliteit onderzoekcentrum is bedoeld voor patiënten van 70 jaar of ouder, die in het afgelopen jaar meerdere keren gevallen zijn. Hierbij kan het zijn dat de oorzaak niet duidelijk is en/of dat er vermoedelijk meerdere factoren een rol spelen.

Voorbereiding

Wij vragen u om:

  • de ingesloten vragenlijst zo snel mogelijk terug te sturen in bijgevoegde envelop;
  • zelf het vervoer naar het ziekenhuis te regelen (zowel heen en terug);
  • zelf te zorgen voor iemand die u kan ondersteunen en naar de verschillende onderzoeken kan begeleiden.

Wat neemt u mee naar het mobiliteit onderzoekcentrum

  • de medicijnen die u gedurende die dag moet innemen en een actuele medicijnlijst;
  • in verband met onderzoeken en testen alle hulpmiddelen die u gebruikt zoals: (lees)bril, gehoorapparaten, looprek, stok en rollator;
  • pantoffels.

De dag van het onderzoek

Gedurende het dagdeel vinden er verschillende onderzoeken plaats, waaronder:

  • een uitgebreid onderzoek bij de geriater en de fysiotherapeut;
  • een aanvullend gesprek met de verpleegkundige;
  • enkele testen;
  • bloedonderzoek.

Wij vragen uw familielid/begeleider om het gehele dagdeel bij u aanwezig te blijven om met u naar diverse onderzoeken te gaan.

Voorzieningen

Gedurende het dagdeel is er koffie of thee voor u en uw begeleider aanwezig.

Afsluiting en vervolgtraject

Aan het einde van het dagdeel krijgen u en uw familie/begeleider een afsluitend gesprek met de geriater en de verpleegkundige. U krijgt hiervan een schriftelijke samenvatting.

Aansprakelijkheid

Het ziekenhuis is niet aansprakelijkheid voor vermissing, beschadiging of diefstal van geld, sieraden of andere persoonlijke bezittingen. Wij adviseren u dringend waardevolle bezittingen thuis te laten.

Waar en wanneer naar het mobiliteit onderzoekcentrum?

Wij verwachten u van 08.15 tot 12.30 uur of van 13.00 tot 17.30 uur op de polikliniek Geriatrie.

Afmelden

Gezien de planning is het niet de bedoeling om deze afspraak zonder reden af te zeggen. Zijn er tussentijds ernstige redenen, waardoor u verhinderd bent, dan vragen wij u dit eerst met uw huisarts of verwijzer te bespreken.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op met het mobiliteit onderzoekcentrum.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Mobiliteit onderzoekcentrum
040 – 239 91 50

Routenummer(s) en overige informatie over het mobiliteits onderzoekcentrum vindt u op www.catharinaziekenhuis.nl/geriatrie


© 2023 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden