Multidisciplinair Dag Onderzoek Geriatrie (MDOG) (Folder)

Geriatrie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Multidisciplinair Dag Onderzoek Geriatrie (MDOG) (Folder)

Binnenkort komt u naar het Multidisciplinair Dag Onderzoek Geriatrie (MDOG). Deze folder bevat informatie over dit centrum en wat u als patiënt kunt verwachten. Deze folder is zowel voor u als voor uw begeleider (familie of bekende) bedoeld.

Op de dag van het onderzoek kunnen twee patiënten onderzocht worden. Dit betekent dat er naast u nog een andere patiënt met begeleiding aanwezig is.

Voor wie is het MDOG bedoeld?

Het MDOG is bedoeld voor de oudere patiënt met meerdere problemen op lichamelijk, geestelijk en/of sociaal gebied. Om deze problemen in kaart te brengen is een multidisciplinaire aanpak nodig. Dit betekent dat door verschillende hulpverleners naar uw klachten wordt gekeken. Het MDOG is onderdeel van het specialisme Geriatrie. Het doel van het MDOG is om zoveel mogelijk binnen één dag(deel) een antwoord te vinden op de gestelde hulpvraag. Bij uitzondering kan het voorkomen dat u nog voor
een onderzoek op een andere dag terug moet komen. In dit geval krijgt u hierover bericht.

Voorbereiding

Wij vragen u om:

  • zelf het vervoer naar het ziekenhuis te regelen (zowel heen als terug);
  • iemand mee te nemen die goed op de hoogte is van uw situatie;
  • kleding te dragen die u gemakkelijk aan- en uit kunt trekken.

U hoeft niet nuchter te zijn, u mag gewoon ontbijten en uw medicatie innemen.

Wat neemt u mee naar het MDOG?

  • De medicijnen die u gedurende die dag moet innemen en een actuele medicijnlijst.
  • In verband met onderzoeken en testen alle hulpmiddelen die u gebruikt zoals: (lees)bril, gehoorapparaten, looprek, stok of rollator.
  • Eventueel een lunch. Deze kunt u zelf meebrengen; er is een ruimte beschikbaar om deze te gebruiken. Voor koffie en thee wordt gezorgd. Tevens bestaat de mogelijkheid om in het bezoekersrestaurant te lunchen.

De dag van het onderzoek

De dag bestaat uit een specifiek op u afgestemd programma, afhankelijk van uw hulpvraag. Dit bestaat uit een bloedafname, een uitgebreid onderzoek bij de geriater, een gesprek met de verpleegkundige en uw begeleider en indien nodig nog andere onderzoeken, zoals onderzoek door de fysiotherapeut of geheugenonderzoek.

Afsluiting en vervolgtraject

Aan het einde van de dag krijgen u en uw begeleider een afsluitend gesprek met de geriater en de verpleegkundige. Tijdens dit gesprek worden de resultaten van deze dag met u besproken, zoals de diagnose en de bijbehorende behandeling.

Aansprakelijkheid

Het ziekenhuis is niet aansprakelijkheid voor vermissing, beschadiging of diefstal van geld, sieraden of andere persoonlijke bezittingen. Wij adviseren u dringend waardevolle bezittingen thuis te laten.

Waar moet u zijn voor het MDOG?

Wij verwachten u op de afgesproken tijd op de polikliniek Geriatrie.

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij bieden tal van opleidingsmogelijkheden voor artsen, verpleegkundigen en paramedische beroepen en werken daarin nauw samen met opleidingscentra en –ziekenhuizen in de regio. Dit kan betekenen dat uw behandeling, onderzoek of operatie (mede) uitgevoerd wordt door een zorgverlener in opleiding. Denk hierbij aan een arts in opleiding tot specialist, een co-assistent of een verpleegkundige in opleiding. Veiligheid is het allerbelangrijkste, daarom staat de zorgverlener in opleiding altijd onder supervisie van een gekwalificeerde zorgverlener. Indien u niet wenst geholpen te worden door een zorgverlener in opleiding, kunt u dit aangeven bij uw behandelend arts.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op met de polikliniek Geriatrie.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Polikliniek Geriatrie
040 – 239 91 50

Routenummer(s) en overige informatie over de polikliniek Geriatrie vindt u op www.catharinaziekenhuis.nl/geriatrie


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden