Nuchter zijn voor operatie, behandeling of onderzoek: TABLETTEN (Folder)

Inwendige geneeskunde
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Nuchter zijn voor operatie, behandeling of onderzoek: TABLETTEN (Folder)

Binnenkort hebt u een afspraak voor een onderzoek of behandeling in het Catharina Ziekenhuis waarvoor u nuchter moet zijn. Dit betekent dat u voorafgaand aan het onderzoek, gedurende langere tijd niets mag eten of drinken. Dit kan problemen opleveren met uw bloedglucosewaarden. Om eventuele problemen te voorkomen, is het belangrijk dat u de richtlijnen in deze folder goed leest en opvolgt.

In de schema’s op de volgende pagina’s, kunt u vinden of u uw tabletten of GLP-1 analoog wel of niet moet innemen/injecteren. De aanpassingen in uw medicatie zijn afhankelijk van uw diabetesbehandeling en of u wel of geen licht ontbijt mag hebben.

Indien u beschikt over een bloedglucosemeter, kunt u op de dag van en na het onderzoek uw bloedglucose een enkele keer meten.

U neemt vooraf contact op met uw diabetesbehandelaar, indien:

 • U de dag vóór het onderzoek of behandeling al voorbereidingen moet treffen (bijv. een dieet of laxeren).
 • U een onderzoek moet ondergaan, waarbij contrastvloeistof ingespoten wordt en u slikt Metformine, Forxiga of Jardiance.

Op welk moment u uw diabetesmedicatie in mag nemen, leest u hieronder. Dit is onder andere afhankelijk van het tijdstip waarop de ingreep plaatsvindt.

Als de ingreep voor 12.00 uur plaatsvindt en u nuchter blijft vanaf 24.00 uur

U gebruikt één van deze tabletsoorten

Acarbose (Glucobay), Actos (Pioglitazon), Avandia (Rosiglitazon), Forxiga (Dapagliflozine), Galvus (Vildagliptine), Gliclazide (Diamicron), Glimepiride (Amaryl), Glipizide (Glibenese), Glibenclamide (Daonil), Januvia (Sitagliptine), Jardiance (Empagliflozine), Metformine (Glucophage), Novonorm (Repaglinide), Onglyza (Saxaliptine), Tolbutamide (Rastinon).

Tijdstip waarop u uw medicatie voor diabetes normaal gesproken inneemt

Voor het ontbijt én voor de lunch.

Wanneer mag u uw medicijnen voor diabetes innemen?
 • In de ochtend géén tabletten voor de diabetes innemen.
 • Gebruikt u 2x daags tabletten? Neem dan de ochtenddosering alsnog bij de lunch in.
 • Gebruikt u 3x daags tabletten? U kunt de ochtenddosering overslaan. Bij de lunch kunt u de gebruikelijke dosering hervatten.

Als de ingreep na 12.00 uur plaatsvindt en u nuchter blijft vanaf 24.00 uur

U gebruikt één van deze tabletsoorten

Acarbose (Glucobay), Actos (Pioglitazon), Avandia (Rosiglitazon), Forxiga (Dapagliflozine), Galvus (Vildagliptine), Gliclazide (Diamicron), Glimepiride (Amaryl), Glipizide (Glibenese), Glibenclamide (Daonil), Januvia (Sitagliptine), Jardiance (Empagliflozine), Metformine (Glucophage), Novonorm (Repaglinide), Onglyza (Saxaliptine), Tolbutamide (Rastinon).

Tijdstip waarop u uw medicatie voor diabetes normaal gesproken inneemt

Voor het ontbijt én voor de lunch.

Wanneer mag u uw medicijnen voor diabetes innemen?
 • U neemt geen tabletten voor de diabetes in.
 • U hervat uw diabetesmedicatie weer bij de eerstvolgende maaltijd.

Als de ingreep na 12.00 uur plaatsvindt en u een licht ontbijt (twee beschuiten en een kop thee) gebruikt

U gebruikt één van deze tabletsoorten

Acarbose (Glucobay), Actos (Pioglitazon), Avandia (Rosiglitazon), Gliclazide (Diamicron), Glimepiride (Amaryl), Glipizide (Glibenese), Glibenclamide (Daonil), Novonorm (Repaglinide), Tolbutamide (Rastinon), Metformine.

Tijdstip waarop u uw medicatie voor diabetes normaal gesproken inneemt

Voor het ontbijt én voor de lunch.

Wanneer mag u uw medicijnen voor diabetes innemen?
 • U neemt geen tabletten voor de diabetes in.
 • U hervat uw diabetesmedicatie weer bij de eerstvolgende maaltijd.

Gebruikt u één van deze tabletsoorten?

Forxiga (Dapagliflozine), Galvus (Vildagliptine), Januvia (Sitagliptine), Jardiance (Empagliflozine),

Dan gelden de volgende richtlijnen:

 • Gebruikt u de medicatie voor het ontbijt? Dan kunt u de gebruikelijke ochtenddosering van uw diabetesmedicatie innemen.
 • Gebruikt u de medicatie voor de lunch? Dan neemt u géén diabetesmedicatie in. U hervat uw diabetesmedicatie weer bij de eerstvolgende maaltijd.

GLP-1 Analoog

Als de ingreep voor of na 12.00 uur plaatsvindt en u nuchter blijft vanaf 24.00 uur
 • Victoza (Liraglutide): Voor het ontbijt kunt u de gebruikelijke dosering injecteren.
 • Trulicity (Dulaglutide):Voor het ontbijt kunt u de gebruikelijke dosering injecteren.
 • Bydureon (Exenatide) Voor het ontbijt kunt u de gebruikelijke dosering injecteren.
 • Byetta (Exenatide): Ochtendinjectie niet spuiten. Byetta herstart u bij de avondmaaltijd, indien u weer mag eten
 • Ozempic (Liraglutide): op de gebruikelijke dag/tijdstip en gebruikelijke dosering injecteren
Als de ingreep na 12.00 uur plaatsvindt en u een licht ontbijt (twee beschuiten en een kop thee) gebruikt
 • Victoza (Liraglutide): Voor het ontbijt kunt u de gebruikelijke dosering injecteren.
 • Trulicity (Dulaglutide): Voor het ontbijt kunt u de gebruikelijke dosering injecteren.
 • Bydureon (Exenatide): Voor het ontbijt kunt u de gebruikelijke dosering injecteren.
 • Byetta (Exenatide): Voor het ontbijt kunt u de gebruikelijke dosering injecteren.
 • Ozempic (Liraglutide): op de gebruikelijke dag/tijdstip en gebruikelijke dosering injecteren.

Toch een hypo?

Mocht u ondanks de juiste voorzorgsmaatregelen toch hypo verschijnselen krijgen (zoals honger, zweten, beven, trillen, bleekheid, wazig zien, hoofdpijn en duizeligheid) of een bloedglucosewaarden < 4,0 mmol/l hebben, drink dan 1 glas limonade van 0,4 dl ranja (2 cm aangevuld met water). Ook kunt u 5 tabletten druivensuiker innemen.

U doet er goed aan druivensuiker tabletten mee te nemen naar het ziekenhuis. Mochten de voorzorgsmaatregelen onverhoopt niet voldoende zijn, dan heeft u toch iets bij de hand om een hypo te behandelen.

Vragen

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met uw eigen diabetesverpleegkundige of met de diabetesverpleegkundigen in het Catharina Ziekenhuis.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Diabetesverpleegkundigen
040 – 239 59 22 (ma t/m vrijdag van 08.30 tot 09.30 uur en 11.30 tot 12.30 uur)

Routenummer(s) en overige informatie over de diabetesverpleegkundigen kunt u vinden op www.catharinaziekenhuis.nl/inwendige-geneeskunde


© 2023 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden