Ouderdomsstaar en de staaroperatie (Folder)

Oogheelkunde
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Ouderdomsstaar en de staaroperatie (Folder)

In deze folder vindt u informatie over ouderdomsstaar en de operatie aan ouderdomsstaar. Het is belangrijk dat u deze informatie goed leest. U weet dan wat u kunt verwachten zodat u zich kunt voorbereiden op uw staaroperatie en de periode daarna.

Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan hier is beschreven.

Wat is staar?

Vóór in het oog, vlak achter de pupil, zit de heldere en doorzichtige ooglens. Naarmate we ouder worden, wordt deze lens minder helder. Daardoor lijken de dingen die we zien waziger en grauwer van kleur.

Dit troebel worden van de ooglens wordt ‘staar’ genoemd, in medische termen ‘cataract’. Iedereen die ouder wordt krijgt daarmee te maken, maar niet iedereen heeft er echt last van.

Er zijn verschillende vormen van staar:

 • Jeugdstaar.
 • Staar die ontstaan is door een ziekte.
 • Staar die ontstaan is door een beschadiging van het oog bij een ongeval.
 • Ouderdomsstaar. Dit is de meest voorkomende vorm van staar.

Ouderdomsstaar

Ouderdomsstaar is een normaal verouderingsproces, net als het krijgen van rimpels. Sommige mensen merken al rond hun veertigste dat hun ooglens troebel wordt. Meestal doen de eerste verschijnselen van ouderdomsstaar zich echter pas later voor. Of u dit merkt, hangt af van de plaats in de ooglens waar de troebeling zich ontwikkelt en hoe groot de troebeling is. Zit de troebele plek in het midden van de lens of daar vlakbij, dan krijgt u al gauw klachten.

U gaat bijvoorbeeld wazig zien, dubbel zien, u ziet kleuren doffer of u krijgt last van licht of schitteringen.

Als u binnen korte tijd opeens veel sterkere brillenglazen nodig heeft, kan dat ook wijzen op ouderdomsstaar. Sterkere brillenglazen kunnen uw zicht op den duur niet meer verbeteren. Doorgaans neemt de staar in de loop van de tijd toe. U ziet hierdoor steeds slechter. Een bezoek aan de oogarts is dan noodzakelijk.

Wanneer is behandeling van staar nodig?

Wie nog goed genoeg ziet om zonder problemen de dagelijkse dingen te kunnen doen, hoeft zich (nog) niet te laten behandelen. Een operatie is dan niet direct noodzakelijk, maar op den duur wel te verwachten. Staar wordt immers nooit minder; het gezichtsvermogen gaat langzaam maar zeker toch achteruit.

Zodra de staar te hinderlijk wordt en het gezichtsvermogen inderdaad achteruit gaat, kan een staaroperatie uw gezichtsvermogen vrijwel volledig herstellen. In hoeverre dit herstelt, is ook afhankelijk van mogelijke andere bestaande oogaandoeningen.

De enige manier om ouderdomsstaar te behandelen is door een operatie.

De oogarts kan u advies geven om u al dan niet te laten opereren. Als u in overleg met de oogarts besluit tot een staaroperatie, dan krijgt u nog enkele vervolgonderzoeken.

Behandeling

Een staaroperatie kan het gezichtsvermogen vrijwel volledig herstellen. Bij deze operatie haalt de oogarts de troebele lens uit het oog en vervangt deze door een kunstlensje. 

Lensmeting

Als u heeft besloten om u te laten opereren aan staar krijgt u als eerste een lensmeting. Met deze meting wordt de sterkte van de nieuwe lens opgemeten. Deze implantlens zal de oogarts bij de operatie in uw oog plaatsen. Bij dit onderzoek gebruikt men onschadelijk infrarood licht.

Dit onderzoek is niet pijnlijk en duurt ongeveer 10 minuten.

Voor een betrouwbare meting is het van belang om voorafgaand aan de lensmeting contactlenzen uit te laten:

 • Draagt u harde zuurstofdoorlatende lenzen? Harde zuurstofdoorlatende contactlenzen kunnen het hoornvlies vervormen en daardoor de resultaten van de onderzoeken beïnvloeden. U moet daarom tenminste twee weken vóór de lensmeting stoppen met het dragen van harde contactlenzen. U kunt dan wel een bril dragen. De vorm van het hoornvlies kan zich zo op tijd herstellen.
 • Draagt u zachte contactlenzen? Stop dan één week vóór de lensmeting met het dragen ervan.

Daarnaast is het belangrijk dat u uw oogarts informeert als u in het verleden ooglaserbehandelingen heeft ondergaan. Een laserbehandeling kan de uitkomst van de lensmeting beïnvloeden.

Sterkte van de lens

De sterkte van de implantlens die tijdens de operatie in het oog wordt geplaatst, is bepalend voor de brilsterkte (of contactlenssterkte) die u ná de operatie nog nodig heeft. Hoewel dit onderzoek meestal nauwkeurige gegevens oplevert, kunnen er soms afwijkingen in de metingen optreden, ook bij een juist uitgevoerd onderzoek. Daarom kan voorafgaand aan een staaroperatie nooit gegarandeerd worden dat u na de operatie scherp kunt zien zonder bril of contactlenzen. Ook kan vooraf niet met zekerheid worden gezegd welke brilsterkte u na de operatie nodig zult hebben. De sterkte van de nieuwe implantlens wordt zó afgesteld dat u óf veraf óf dichtbij scherp kunt zien. Kiest u ervoor om een implantlens te krijgen waarmee u veraf scherp kunt zien zonder bril of contactlenzen, omdat u normaal ook alleen een leesbril gebruikt? Dan blijft u de leesbril ná uw staaroperatie ook nodig hebben.

Kiest u een implantlens om dichtbij scherp te kunnen zien en had u voor de operatie ook een bril nodig om veraf goed te kunnen zien? Dan heeft u ná uw staaroperatie ook geen leesbril meer nodig, maar nog wel een bril of contactlenzen voor veraf.

Lens voor dichtbij én veraf

Met een multifocale implantlens is zowel dichtbij als veraf scherp zicht mogelijk. Deze lens is echter niet voor iedereen geschikt.

Om te bepalen of deze lens voor u geschikt is, moet er nog een aanvullend onderzoek plaatsvinden. Heeft u interesse in deze lens, plan dan nog ruim voor de operatie een afspraak in om de mogelijkheid van deze lens te laten onderzoeken en te bespreken met de arts. Voor deze multifocale implantlens is er een eigen bijdrage en dit valt niet binnen de verzekering.

Lens met cilindercorrectie

Heeft u een bril met cilindercorrectie? Mogelijk is dan de zogeheten ’torische’ lens voor u geschikt. Deze maakt een cilinder in de bril overbodig. Ook deze lens is niet geschikt voor iedereen.

Om te bepalen of deze lens voor u geschikt is, moet er nog een aanvullend onderzoek plaatsvinden. Heeft u interesse in deze lens, plan dan nog ruim voor de operatie een afspraak in om de mogelijkheid van deze lens te laten onderzoeken en te bespreken met de arts. Voor deze torische implantlens is er een eigen bijdrage en dit valt niet binnen de verzekering. Alleen bij een cilinder in het hoornvlies >4.5 dioptrie wordt de torische lens wel vergoed door de verzekering.

Pre-operatieve screening en anesthesie

U wordt geopereerd en bent daarom doorverwezen naar de polikliniek Pre-operatieve screening. Op deze polikliniek bekijkt de anesthesioloog of de operatie voor u extra gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Tijdens dit gesprek bespreken we de verdoving (anesthesie) en pijnstilling met u. We bespreken waarop u moet letten met eten, drinken en roken op de dagen rondom de operatie. Daarnaast spreken we af hoe u op die dagen uw medicijnen gebruikt. Dit geldt ook voor bloedverdunners. Omdat we uw medicijnen willen controleren krijgt u ook een afspraak bij de Apotheek. Zorg dat u tijdens deze afspraak een actueel medicijnen overzicht of medicijnpaspoort bij de hand heeft als u medicijnen gebruikt. Ook vragen we u om bij uw eigen apotheek toestemming te verlenen voor het digitaal delen van de medicatiegegevens.

Ter voorbereiding op deze afspraken vragen we u een vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst staat voor u klaar in MijnCatharina. Het is belangrijk dat u deze vragenlijst zo snel mogelijk invult. Nadat u de vragenlijst heeft ingevuld, plannen wij voor u een afspraak bij de Apotheek en een afspraak bij de polikliniek Pre-operatieve screening. Soms zijn dit telefonische afspraken; soms nodigen we u uit voor een bezoek op de polikliniek. Dit hangt af van de antwoorden op de vragenlijst en de operatie die u krijgt. 

Bij de Apotheek en de polikliniek Pre-operatieve screening kunt u alleen op afspraak terecht.

De Apotheek is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 16.00 uur via telefoonnummer 040 – 239 87 20.

De polikliniek Pre-operatieve screening is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 17.00 uur via telefoonnummer 040 – 239 85 01.

Meer informatie over pre-operatieve screening en verdoving vindt u in de folder ‘Anesthesie‘.

Let op: U hoeft niet naar de Pre-operatieve screening als u onder druppelverdoving wordt geopereerd. 

Bloedverdunnende medicatie

Als u deze middelen gebruikt hoeven deze niet gestaakt te worden; echter bij middelen die door de trombosedienst worden gegeven (Acenocoumarol, Fenprocoumon etc.) moet wel de hoeveelheid worden aangepast zodat de INR (mate van bloedstolling) voldoende verlaagd is. U dient de trombosedienst te vragen om aanpassing van de dosering en eventueel een extra controle. De hoogte van de INR dient bepaald te worden. Dit kan 1 dag voor de operatie gedaan worden door de trombosedienst. Of op de dag van de operatie 1 uur van tevoren in het ziekenhuis. De operatie kan bij een te hoge INR niet doorgaan in verband met het risico op bloedingen in of achter het oog.

Oproep voor de operatie

Na uw polikliniekbezoek wordt u op de wachtlijst geplaatst, u krijgt dan een operatiedatum per post toegezonden als deze bekend is.

U krijgt ongeveer twee weken voor uw operatie schriftelijk bericht om de definitieve operatiedatum en -tijd door te geven. Bij vragen kunt u contact opnemen met de polikliniek Oogheelkunde.

Verhinderd?

Als u van tevoren weet wanneer u niet kunt komen voor de operatie, bijvoorbeeld omdat u op vakantie gaat, geef dit dan door aan de assistente.

Het druppelen van uw ogen

U krijgt van de polikliniekassistente een of twee zwarte zakjes met oogdruppels mee ter voorbereiding op de operatie. Bewaar deze op kamertemperatuur. U start echter pas met het gebruik van deze oogdruppels op de dag van uw operatie. Dit doet u ongeveer een uur vóórdat u zich mag melden. Deze oogdruppels verwijden de pupil waardoor u minder scherp kan zien. Met deze druppels in het oog mag u niet autorijden.

Instructie voor het druppelen van uw oog
 1. Vóór het druppelen wast u uw handen goed.
 2. Houdt uw hoofd achterover en trek het onderooglid (van het oog dat geopereerd wordt) naar beneden zodat er een gootje ontstaat.
 3. U laat 1 druppel van het flesje in het gootje vallen.
 4. Hierna knippert u een paar maal met het oog.
Druppelschema op de operatiedag
Wanneer moet u het oog druppelen? Waarmee moet u het oog druppelen?
1 uur vóór de afspraak Een druppelTropicamide 0.5%
5 minuten ná bovengenoemde druppel Een druppel Fenylefrine 5%
10 minuten ná de vorige druppel Een druppel Tropicamide 0.5%

 

De operatiedag

Voorbereiding
 • Druppelen volgens het ‘druppelschema op de operatiedag’. U start 1 uur voordat u zich mag melden met druppelen, gebruik hiervoor de druppels uit het zwarte zakje.
 • U mag geen sieraden, horloges, piercings in het gezicht, oogmake-up, nagellak, foundation of dagcrème dragen op de dag van de operatie vanwege de hygiëne. Ook na uw operatie mag u nog 1 week geen oogmake-up dragen.
 • Trek gemakkelijke kleding aan.
 • Draagt u een hoorapparaat? Doe dit dan uit vóór de operatie. Dit om te voorkomen dat er tijdens de operatie water in uw hoorapparaat kan komen.
 • U mag op de dag van de operatie niet zelf deelnemen aan het verkeer. U mag dus niet zelf fietsen of autorijden, en ook niet zonder begeleiding met de bus of lopend naar huis. Daarom moet u van tevoren vervoer en begeleiding regelen voor als u weer naar huis mag.
 • Moet u veel hoesten vanwege een verkoudheid of longaandoening? Vertel dit dan als u zich meldt op de operatiedag. Heeft u medicijnen (bijvoorbeeld ‘pufjes’) tegen het hoesten? Gebruik deze dan zoals voorgeschreven en neem uw medicijnen mee naar het ziekenhuis.
 • Laat geld en waardevolle bezittingen thuis.
 • Als u oogdruk druppels gebruikt, dan moet u hier voor de operatie en na de operatie gewoon mee doorgaan.

Heeft u medicijnen, gebruik deze dan zoals voorgeschreven.

Als u onder plaatselijke verdoving wordt geopereerd, hoeft u niet nuchter te zijn.

De operatie

Melden

U meldt zich op de afgesproken datum en tijd in het Catharina Ziekenhuis bij de afdeling OK-dagbehandeling of op de Poli Oogheelkunde, afhankelijk van wat er op uw brief vermeld staat (hierin staan ook de routenummers vermeld).

U hoeft zich niet aan te melden via de aanmeldzuil in de centrale hal.

Vóór de operatie

U krijgt operatieslofjes aan en een muts op voordat de operatie begint. Dan gaat u in een operatiestoel zitten. Een medewerker van de voorbereiding druppelt uw oog met druppels waardoor de pupil wijd wordt, alleen als u pupil niet wijd genoeg is. Verder krijgt u vlak voor de operatie verdovende oogdruppels Ten slotte wordt er een grote steriele doek over u heen gelegd.

In sommige gevallen krijgt u uit veiligheidsoverweging een infuus in uw hand geplaatst. Dit is nodig in geval de anesthesist u bijvoorbeeld in een noodgeval medicatie zou moeten toedienen. Het infuus wordt na de operatie weer verwijderd.

Verdoving

Een staaroperatie gebeurt bijna altijd onder plaatselijke verdoving. Dit gebeurt door middel van druppels.

Verdoving met druppels
Vóór uw operatie druppelt een medewerker van de voorbereiding uw oog enkele malen met een verdovende vloeistof (dit zijn weer andere druppels). Het gevoel in uw oog wordt dan steeds minder. Tussendoor kunt u uw ogen het beste zoveel mogelijk dichthouden om uitdroging of beschadiging te voorkomen. U voelt dit namelijk ook niet meer. Hoewel u met deze verdoving geen pijn voelt, voelt u wel dat de oogarts aan uw oog werkt.

De ingreep

Tijdens de staaroperatie maakt de oogarts een sneetje van enkele millimeters aan de bovenzijde van het hoornvlies. Het hoornvlies is het heldere deel van het oog waarachter de iris zit. Via dit sneetje wordt het lenskapsel aan de voorzijde geopend, waarna met speciale apparatuur de troebele lens wordt verwijderd. Via het kleine sneetje plaatst de oogarts nu de nieuwe (heldere) implantlens in het achtergebleven kapsel.

Het wondje dat nodig is voor de operatie is zo klein dat het vrijwel nooit nodig is om dit te hechten. De operatie zelf duurt ongeveer 20 minuten en is pijnloos. Als u toch iets voelt tijdens de operatie, vertel dit dan aan de oogarts. Deze druppelt dan wat extra verdovingsvloeistof.

Omdat er oogartsen in het ziekenhuis werken die in de laatste fase zitten van hun opleiding, kan de operatie door een oogarts in opleiding worden verricht. De oogarts in opleiding opereert altijd samen met uw eigen oogarts of een andere oogarts. Als u hiertegen bezwaar heeft, geef dit dan van tevoren aan. De oogarts voert uw operatie dan zelf uit.

Na de operatie

Na de operatie doet een operatieassistent zalf of een oogdruppel in uw oog en krijgt u een plastic kapje voor uw oog. Indien u aan beide ogen tegelijk bent geopereerd krijgt u een plastic beschermbril op. Daarna krijgt u een tabletje Diamox dat u moet innemen. Dit zorgt ervoor dat de oogboldruk laag blijft. Als u zich goed voelt mag u -onder begeleiding- meteen na de operatie naar huis. Uw begeleider kan u weer ophalen bij de afdeling OK-dagbehandeling of op de Poli Oogheelkunde afhankelijk van waar u geopereerd wordt.

Niet iedereen ziet direct ná de ingreep even goed. U hoeft zich hier niet ongerust over te maken. Als u aan twee ogen tegelijk wordt geholpen kan er ook verschil zijn tussen de ogen. 

Mogelijke complicaties en risico’s

De oogartsen in het Catharina Ziekenhuis voeren zeer frequent staaroperaties uit.

Voor iemand in een redelijke gezondheidstoestand heeft deze operatie heel weinig risico’s. De operatie is ook op zeer hoge leeftijd nog goed te ondergaan. Toch kunnen bepaalde zaken minder goed gaan. Dit kan komen door problemen tijdens de operatie, zoals:

 • Het scheuren van het zakje waar de kunststoflens in geplaatst wordt. Dit kan in het ergste geval leiden tot een tweede operatie waarbij oude lensresten uit het oog verwijderd moeten worden.
 • Na de operatie kan in zeldzame gevallen een infectie optreden die uw gezichtsvermogen kan aantasten. De druppels die u gebruikt verlagen het risico op een infectie.
 • Soms hoopt zich tijdelijk wat vocht op in de zogeheten “gele vlek”, waardoor het zicht de eerste maand iets tegenvalt. Dit gaat meestal vanzelf over. Soms moet u extra druppelen. Uw oogarts bespreekt dit dan met u.
 • Netvliesloslating, dit is een complicatie waar sommige ogen wat gevoeliger voor zijn. Ook dit komt zelden voor. Een tweede operatie is dan nodig.
 • Verder bestaat er een kans op de vorming van zogeheten ‘nastaar’, een vertroebeling van het achterste lenskapsel. Nastaar is goed te behandelen met een (pijnloze) laserstraal.

In de meeste gevallen zijn al deze complicaties weer oplosbaar, maar de uiteindelijke verbetering van de gezichtssterkte kan daardoor lager uitvallen.

Nazorg

De ochtend na de operatie haalt u het kapje en verband van uw oog. U maakt het gebied rondom uw oog voorzichtig schoon met gekookt water wat u heeft laten afkoelen. Dan druppelt u voor de eerste keer die dag het geopereerde oog met de oogdruppels.

Direct na de operatie en de dagen erna kan het zicht nog slecht zijn. Meestal merkt u in de loop van de dagen dat er verbetering van het zicht optreedt.

Druppelschema voor de weken ná de operatie

Medicatie: Dexamethason® en Nevanac®

Zorg ervoor dat u deze oogdruppels voor de operatie in huis heeft. Het recept hiervoor is naar uw eigen apotheek gestuurd waar u dit op kunt halen. Start: de dag ná de operatie

Wanneer moet u het oog druppelen? Waarmee moet u het oog druppelen? Waarmee moet u het oog druppelen?
Eerste week na de operatie 4 keer per dag Dexamethason 1 maal per dag Nevanac
Tweede week na de operatie 3 keer per dag Dexamethason 1 maal per dag Nevanac
Derde week na de operatie 2 keer per dag Dexamethason 1 maal per dag Nevanac
Vierde week na de operatie 1 keer per dag Dexamethason 1 maal per dag Nevanac

Verdelen over de dag, bijvoorbeeld:

4 keer per dag (09.00 – 12.00 – 17.00 – 22.00 uur)

Als u voor de operatie ook al andere druppels gebruikte, bijvoorbeeld voor glaucoom, dan moet u hier gewoon mee doorgaan vanaf de dag na de operatie. Zorg dat er tussen het gebruik van twee verschillende oogdruppels minstens vijf minuten zit.

Leefregels en adviezen na de staaroperatie

De eerste week na een staaroperatie is uw oog mogelijk wat geïrriteerd en traant het soms. Het kan aanvoelen alsof er een zandkorrel in het oog zit.

Dit wordt geleidelijk minder en gaat vanzelf over. Meestal is er geen napijn. Mocht uw oog toch gevoelig zijn dan kunt u een pijnstiller, zoals paracetamol, nemen. Vrijwel direct na de operatie kunt u uw dagelijkse bezigheden, zoals aankleden, eten en wassen (zorg er wel voor dat u geen zeep in de ogen krijgt), weer doen zoals u gewend was.

Het is belangrijk dat u zich na de operatie aan de onderstaande leefregels houdt:

 • Druk niet op het oog, vanwege de wond in het oog.
 • Ga verder met druppelen volgens het schema. Hierdoor geneest de wond goed en verkleint de kans op ontstekingen.
 • Draag in de eerste week na uw operatie het oogkapje of de beschermingsbril als u gaat slapen (zonder gaasje). U bevestigt dit met pleisters (bijvoorbeeld Micropor). Deze dient u zelf aan te schaffen bij de drogisterij of apotheek.
 • De eerste dag na de operatie mag u niet tillen, bukken en/of persen. U mag vanaf de tweede dag tot de zevende dag na de operatie weer bukken en voorwerpen tillen tot een gewicht van maximaal 10 kilo, daarna is er geen beperking meer.
 • U mag 14 dagen na de operatie niet zwemmen. Contactsporten worden helemaal afgeraden.
 • Wandelen en fietsen is geen bezwaar, maar u moet hiervoor voldoende goed kunnen zien! Als u andere sporten beoefent, zorg er dan voor dat uw oog voldoende beschermd wordt, totdat het genezen is.
 • Pas bij de eindcontrole wordt het gezichtsvermogen van de geopereerde ogen gecontroleerd. Ons advies is om te wachten met het aanpassen van de bril tot 6 weken na de operatie. Tot de eindcontrole is autorijden en fietsen voor eigen risico.
 • Zorg ervoor dat er bij het wassen, douchen en baden geen zeep of shampoo in uw oog komt.
 • De eerste maand mag u niet in het geopereerde oog wrijven of op uw oog drukken.
 • Slaap de eerste week niet op uw buik.
 • Draag geen oogmake-up gedurende een week na de operatie.
 • Droeg u vóór uw operatie contactlenzen? Dan mag u na de operatie de lens voor uw geopereerde oog niet meer dragen. De lens van uw niet-geopereerde oog mag u wel dragen.
 • Bij fel zonlicht is het prettig om een zonnebril te dragen.

Als u over één van deze leefregels twijfelt, of hier meer over wilt weten, bespreek dit dan met uw arts.

Controle na de staaroperatie

Ongeveer vier weken na de staaroperatie vindt er een eindcontrole plaats. De controles worden uitgevoerd door een optometrist en vinden plaats op de polikliniek in het Catharina Ziekenhuis.

Aanpassen van uw brillenglazen
Ongeveer zes weken na de operatie kunt u de sterkte van uw brillenglazen indien nodig bij de opticien aan laten passen, tenzij anders met u is afgesproken. Autorijden en fietsen is tot de eindcontrole voor eigen risico.

Wanneer moet u contact opnemen?
Als zich in de eerste week na de operatie één van de volgende situaties voordoet, moet u contact opnemen:

 • Ernstige pijnklachten aan het oog, die niet reageren op paracetamol, of als de pijnklachten erger worden.
 • Toenemende roodheid van het geopereerde oog.
 • Als u met het geopereerde oog ineens veel minder ziet.
 • Bij misselijkheid en braken.

U kunt tijdens kantooruren contact opnemen met de polikliniek Oogheelkunde in het Catharina Ziekenhuis.

Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de Spoedeisende Hulp (SEH).

LET OP: Indien u klachten heeft op de eerste dag na de operatie en dit is een feestdag of zaterdag, hoeft u geen telefonisch contact op te nemen. U kunt dan rechtstreeks naar de polikliniek komen om 9.00 in de ochtend. Om 9.00 in de ochtend is er een oogarts aanwezig op de polikliniek oogheelkunde in het Catharina Ziekenhuis. U mag de dag na de operatie nog niet zelf deelnemen aan het verkeer. Regel daarom hiervoor vervoer naar het ziekenhuis en weer terug.

Verhinderd

Kunt u niet naar een afspraak komen? Meld dit dan zo snel mogelijk bij de polikliniek Oogheelkunde in het Catharina Ziekenhuis. Er kan dan een andere patiënt in uw plaats komen.

PROMS vragenlijst

De arts kan u vertellen of uw staaroperatie en herstel medisch gezien goed verlopen. Daarnaast is het belangrijk te weten hoe u het resultaat van de operatie zelf ervaart. Met die informatie kan de zorg in de toekomst verder verbeteren, waar alle patiënten van profiteren. Wij vragen u daarom een vragenlijst in te vullen.

Kwaliteit van leven
Wij zijn benieuwd naar de effecten van de staaroperatie op uw kwaliteit van leven. We leggen vóór de operatie en 3 maanden na de operatie een korte vragenlijst voor.

Het invullen van de vragenlijst
Ga naar www.catharina-registratie.brightfish-vragenlijsten.nl

Selecteer ‘Oogheelkunde landelijke registratie‘ en ‘Staaroperatie (DCPR)‘. Vul vervolgens uw gegevens in en klik op ‘Register/Registreren’. De vragenlijst wordt voor u geopend.

U kunt de vragenlijst voorafgaand aan de operatie thuis of in de wachtkamer invullen. Drie maanden na uw operatie ontvangt u wederom een vragenlijst per e-mail. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 5 tot 10 minuten. Het is belangrijk dat u beide vragenlijsten invult, anders kan er niet bepaald worden wat het effect van de operatie is geweest.

Privacy
Uw privacy vinden wij heel belangrijk. In de vragenlijst wordt u gevaagd een e-mailadres op te geven. Dit e-mailadres wordt alleen gebruikt om de vragenlijst voor het onderzoek te sturen. Alleen uw artsen en behandelteam van uw zorginstelling kunnen uw antwoorden inzien. Het invullen van de vragenlijst is geheel vrijwillig. U kunt hier op elk moment mee stoppen zonder dat daar consequenties aan verbonden zijn.

Contact
Deze vragenlijst wordt in opdracht van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) verspreid door Brightfish. Zie https://www.brightfish.nl/dcpr-informatie voor meer informatie. Voor vragen en/of opmerkingen over de vragenlijsten kunt u contact opnemen met de servicedesk via 088-0045600 of servicedesk@brightfish.nl Voor vragen of opmerkingen over uw behandeling kunt u terecht bij uw eigen arts.

Meer informatie

De volgende websites kunt u raadplegen voor meer informatie:

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij leiden artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat ook een zorgverlener in opleiding uw behandeling, onderzoek of operatie kan uitvoeren. Maar dit is niet altijd zo. Uw veiligheid staat altijd bij ons voorop. Als een zorgverlener in opleiding u helpt, werkt deze altijd onder begeleiding van een gediplomeerd zorgverlener. Als u niet wilt dat een zorgverlener in opleiding u helpt, dan kunt u dit met uw arts bespreken.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op met de polikliniek Oogheelkunde.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Polikliniek Oogheelkunde
040 – 239 72 00

Spoedeisende Hulp (SEH)
040 – 239 96 00

Routenummers en overige informatie over de polikliniek Oogheelkunde vindt u op www.catharinaziekenhuis.nl/oogheelkunde

Keuzekaart staar bij volwassenen

Klik op de afbeelding om een PDF te downloaden, of ga naar: www.cze.nl/keuzekaart


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden