PET/CT FACBC (Folder)

Nucleaire geneeskunde
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

PET/CT FACBC (Folder)

In overleg met uw arts heeft u besloten mee te doen aan de TRACER studie. In het kader van de studie wordt een PET/CT FACBC verricht op de afdeling Nucleaire Geneeskunde van het Catharina Ziekenhuis. In deze brief vindt u belangrijke informatie over dit onderzoek. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan hier is beschreven.

In een PET/CT-scan worden PET (Positron Emissie Tomografie) en CT (computer tomografie) gecombineerd. Deze twee technieken vullen elkaar aan.

PET geeft informatie over de stofwisseling van weefsels. Hiervoor wordt een zeer kleine hoeveelheid radioactieve stof (18-Fluor-fluciclovine) ingespoten die wordt opgenomen door de weefsels die worden onderzocht. Deze stof zendt straling uit, die door het PET-onderdeel van de camera wordt opgevangen en vertaald wordt in foto’s.

CT maakt gebruik van röntgenstraling en geeft informatie over de structuur van weefsels.

Naast de PET/CT wordt er bij u ook een diagnostische CT-scan van de buik gemaakt. Dit gebeurt op hetzelfde apparaat direct na de PET/CT-scan.

Voorbereiding

  • U mag vanaf 4 uur vóór het onderzoek niets meer eten of drinken. Dit geldt ook voor sondevoeding.
  • Als u medicijnen gebruikt, mag u deze met een kleine hoeveelheid water innemen.
  • Probeer in de 30-60 minuten vóór het onderzoek niet meer te plassen, tenzij u dit belemmert om tijdens de scan nog goed stil te kunnen blijven liggen.
  • In de 24 uur vóór het onderzoek mag u niet sporten of andere zware lichamelijke inspanningen verrichten.
  • Draag kleding zonder metaal en geen sieraden.

Waar meldt u zich?

Op meldt u zich op de afgesproken datum en tijd bij de afdeling Nucleaire geneeskunde. Daarna neemt u plaats in de wachtkamer.

Aanmelden voor uw afspraak

Hoe u zich kunt aanmelden voor uw afspraak, vindt u op www.catharinaziekenhuis.nl/aanmelden. Het is belangrijk dat u altijd een geldig legitimatiebewijs meeneemt, deze heeft u nodig om zich aan te melden.

Het onderzoek

Als u aan de beurt bent, komt een medisch nucleair werker (laborant van de afdeling Nucleaire Geneeskunde) u ophalen in de wachtkamer.

In de scanruimte gaat u liggen op het onderzoeksbed. Er wordt een infuusnaald ingebracht in uw arm. Via deze infuusnaald wordt de radioactieve stof toegediend.

Het maken van de scan start meteen na toediening. U schuift op de onderzoekstafel langzaam door de PET/CT-camera. Via een intercom kunnen wij u tijdens de scan horen en zo nodig met u praten. Gedurende de scan moet u stil blijven liggen om zo duidelijk mogelijke foto’s te krijgen.

Het maken van de scan duurt ongeveer 30 minuten.

Na de PET/CT-scan komt de laborant weer bij u om u instructie te geven voor de CT-scan van de buik. Vervolgens wordt de CT-scan gemaakt. Dit duurt ongeveer 2 minuten.

Nadat gecontroleerd is of de foto’s voldoende informatie opleveren, kunt u naar huis. De totale onderzoeksduur vanaf dat u het infuus krijgt, is ongeveer 45 minuten.

U merkt niets van de ingespoten radioactieve stof. U wordt er niet slaperig van en uw rijvaardigheid wordt er niet door beïnvloed. Er zijn geen risico’s aan dit onderzoek verbonden.

Nazorg

Wij raden u aan om na het onderzoek de rest van de dag veel te drinken. Hierdoor raakt u zowel de radioactieve vloeistof weer snel kwijt via de urine.

De uitslag

Aan de hand van de beelden,  die in de computer worden opgeslagen en worden bewerkt, maakt de nucleair geneeskundige (arts van de afdeling nucleaire geneeskunde) een verslag dat naar uw behandelend arts wordt gestuurd. Uw behandelend arts bespreekt de uitslag met u tijdens uw volgende polikliniekbezoek.

Verhinderd?

Een PET/CT-scan is een kostbaar onderzoek. Het is van groot belang dat u op tijd aanwezig bent, anders kan het onderzoek niet doorgaan.

Mocht u verhinderd zijn, wilt u dat dan minimaal twee werkdagen vóór het onderzoek melden bij de afdeling Nucleaire geneeskunde? Dan kan de bestelde radioactieve stof op tijd geannuleerd worden.

Soms komt het voor dat de radioactieve stof niet aan de eisen voldoet, waardoor het later of zelfs niet geleverd wordt. Van onze kant kan er een vertraging ontstaan omdat het onderzoek dan op het laatste moment afgezegd moet worden, soms zelfs als u al onderweg bent of al in het ziekenhuis aanwezig bent. We hopen dat u er begrip voor heeft, mocht deze situatie zich voordoen.

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij bieden tal van opleidingsmogelijkheden voor artsen, verpleegkundigen en paramedische beroepen en werken daarin nauw samen met opleidingscentra en –ziekenhuizen in de regio. Dit kan betekenen dat uw behandeling, onderzoek of operatie (mede) uitgevoerd wordt door een zorgverlener in opleiding. Denk hierbij aan een arts in opleiding tot specialist, een co-assistent of een verpleegkundige in opleiding. Veiligheid is het allerbelangrijkste, daarom staat de zorgverlener in opleiding altijd onder supervisie van een gekwalificeerde zorgverlener. Indien u uitdrukkelijk niet wenst geholpen te worden door een zorgverlener in opleiding, kunt u dit aangeven bij uw behandelend arts.

Vragen

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, kunt u tijdens kantooruren terecht bij de afdeling Nucleaire geneeskunde.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Afdeling Nucleaire geneeskunde
040 – 239 86 00

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Nucleaire geneeskunde vindt u op www.catharinaziekenhuis.nl/nucleaire-geneeskunde

 


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden