Pre-nataal kolven (Folder)

Gynaecologie Verloskunde
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven
040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Pre-nataal kolven (Folder)

Uw baby heeft na de bevalling mogelijk bijvoeding nodig. Door aan het einde van de zwangerschap al moedermelk af te kolven (pre-nataal kolven), bouwt u alvast een voorraad op zodat uw baby vanaf het begin moedermelk kan krijgen. In deze folder leest u hoe meer over het pre-nataal kolven.

Voor bijna alle baby’s is het krijgen van moedermelk de beste start. Een gezonde op tijd geboren baby krijgt de eerste dagen genoeg moedermelk. Door regelmatig de borst te stimuleren komt de productie van moedermelk op gang.

Wanneer pre-nataal kolven?

Soms is al tijdens de zwangerschap bekend dat er een mogelijkheid bestaat dat de baby om medische redenen bijvoeding nodig zal hebben na de bevalling. Bijvoorbeeld situaties waarbij de zwangere vrouw:

 1. Diabetes (gravidarum), (zwangerschaps) suikerziekte heeft;
 2. Weet dat haar baby matig groeit en dat ze ingeleid wordt;
 3. Een voorgeschiedenis heeft met daarbij een lage melkproductie;
 4. Zal bevallen van een groot/zwaar kind;
 5. Weet dat haar baby een aangeboren afwijking heeft die het drinken aan de borst zal bemoeilijken, zoals schisis;
 6. Een meerling verwacht;
 7. Weet dat ze een geplande keizersnede krijgt;
 8. Flink overgewicht heeft. Of bekend is met allergieën in de familie, waarvoor men eventuele kunstvoeding wil vermijden.

Door in de bovengenoemde situaties al aan het einde van de zwangerschap moedermelk af te kolven en in te vriezen, kan er een voorraadje opgebouwd worden zodat de baby vanaf het begin moedermelk kan krijgen (en geen kunstvoeding nodig heeft).

De praktijk

Als één van de eerder beschreven situaties op u van toepassing is of u wilt alvast ervaring opdoen met het handkolven, dan kunt u vanaf de 37e zwangerschapsweek starten. Indien mogelijk 3 keer per dag, 5 minuten per borst.

Met de hand kolven

Zorg voor een ontspannen rustige omgeving. De voorbereiding:

 • Was uw handen voor het kolven.
 • Masseer uw borsten rondom met de handpalm, vanaf de borstkas naar de tepel toe.
 • Streel over de huid van de borst en/of stimuleer met uw vingers de tepel.

Het kolven

Pre-nataal kolven.png

 • Laat uw borst in uw hand rusten met de vingers er onder en de duim erop, ongeveer op de rand van de tepelhof.
 • De vingers staan loodrecht tegenover elkaar rond de tepel.
 • Een zwaardere borst kunt u eerst wat optillen.
 • Druk de borst in naar de borstkas toe, zorg dat u uw vingers niet verplaatst.
 • Knijp nu met duim en vingers in een ritmische beweging de vingers samen naar het uiteinde van de tepel toe. Kolven mag geen pijn doen.
 • Zorg voor een ritmische beweging, dus eerst naar de borstkas, daarna naar de tepel toe.
 • De vingers wrijven niet over de huid, maar de weefsels onder de huid worden gemasseerd.
 • Verplaats de vingers van de hand tussendoor naar een nieuwe stand, kloksgewijs rond de borst.
 • Masseer naar behoefte met de andere hand mee tijdens het kolven.

De eerste keren moet u ervaring opdoen met de techniek. Mogelijk komt er dan nog geen melk. Vervolgens komen er druppeltjes melk. Deze melk kunt u met een lepeltje opvangen. Komt er meer, dan is het mogelijk dit op te vangen in een klein borrelglaasje of eierdopje. Verwacht geen grote hoeveelheden, elke milliliter is belangrijk.

Melk invriezen

De opgevangen melk kunt u verzamelen in de spuitjes die in het tasje zitten. Deze spuitjes kunt u afsluiten met een dopje. Bewaar de spuitjes in een afgesloten bakje in de vriezer. Per 24 uur mag de afgekolfde gekoelde melk samengevoegd worden en ingevroren. Zet de datum en uw naam op de spuitjes met de bijgevoegde stikkers.

Bevallen

Als u in het ziekenhuis gaat bevallen, neemt u bij opname de ingevroren spuitjes allemaal mee. Deze worden in het ziekenhuis in de vriezer bewaard totdat het nodig is. Na de bevalling wordt afgesproken of uw baby extra voeding moet hebben naast het drinken aan de borst. Als uw baby gedronken heeft, kunt u door middel van handkolven nog extra melk uit de borst masseren die uw baby dan ook nog kan krijgen. U weet dan al hoe de techniek werkt.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de lactatiekundige van het Catharina Ziekenhuis via het e-mailadres lactatiekundige@catharinaziekenhuis.nl. U kunt ook een afspraak maken via de polikliniek Verloskunde.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Polikliniek Verloskunde
040 – 239 93 00

Routenummer(s) en overige informatie over de polikliniek Verloskunde vindt u op www.catharinaziekenhuis.nl/verloskunde

© 2022 Catharina Ziekenhuis - Alle rechten voorbehouden