Running (Folder)

Psychiatrie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven
040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Running (Folder)

Running is een onderdeel van het therapieprogramma dat wordt aangeboden binnen de afdeling Psychiatrie van het Catharina Ziekenhuis.

In deze folder leest u meer over running en voor wie deze therapie geschikt is.

Waarom running?

Als u bijvoorbeeld een depressie heeft of last van burn-out is het goed om regelmatig te bewegen. Door de inspanning voelt u uw lichaam weer en dat leidt af van gepieker. Uw lichamelijke conditie verbetert langzaam en u krijgt meer energie. Uw prestaties verhogen uw gevoel van zelfvertrouwen en eigenwaarde. Verder zorgt het lopen in een groep voor stimulans en sociaal contact.

Bij running werken we aan:

  • verbeteren van de lichamelijke conditie
  • doorbreken van vastzittende leefpatronen
  • het letterlijk en figuurlijk (weer) in beweging komen
  • leggen van sociale contacten op een ongedwongen, actieve wijze
  • meer structuur in de dag/week via een programma
  • bieden van afleiding en ontspanning, door inspanning
  • afreageren van spanning
  • verbeteren van de stemming.

Running sluit aan bij uw capaciteiten en tempo. Het geeft u de kans een succeservaring op te doen, waardoor u een positievere kijk op uzelf en op de omgeving kan krijgen.

Bij running gaat het om rustig hardlopen of joggen in uw eigen tempo. Dit gebeurt in een groep, onder deskundige begeleiding. Running vindt één keer per week plaats, van 15.30 tot 17.00 uur. We verzamelen in de huiskamer waarna we vervolgens gezamenlijk een uitgestippelde route gaan afleggen in de buurt van het Catharina Ziekenhuis.

Voor wie is running bedoeld?

Oorspronkelijk is running ontwikkeld voor mensen met een depressie of mensen die last hebben van burn-out. Uit onderzoek blijkt dat vele anderen er ook baat bij kunnen hebben. De afdeling Psychiatrie van het Catharina Ziekenhuis biedt running aan voor opgenomen patiënten.

Running is niet geschikt voor iedereen. In een gesprek met de psychomotorisch therapeut wordt bekeken of u deel kunt nemen aan de running en welke doelen er worden opgesteld. Weet u niet zeker of running wel iets voor u is? Overleg dan met uw behandelaar, de psychomotorisch therapeut of met een van de begeleiders van de running.

Vragen

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft of als u zich wilt aanmelden, neem dan contact op met uw behandelaar of psychomotorisch therapeut.

Contactgegevens

Afdeling Psychiatrie
040-239 90 40

© 2023 Catharina Ziekenhuis - Alle rechten voorbehouden