Scheelzienoperatie (Folder)

Oogheelkunde
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Scheelzienoperatie (Folder)

Binnenkort wordt u opgenomen voor een operatie in verband met scheelzien. In deze folder staat informatie over de ingreep, de dag van de opname en de nazorg. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan hier beschreven.

Voorbereiding

U krijgt op de polikliniek Oogheelkunde het volgende mee:

 • (indien mogelijk) direct de datum van de operatie;
 • de afspraak voor de controle bij de orthoptist;
 • een recept voor oogdruppels voor na de operatie.

Het is handig om de oogdruppels vóór de operatie in huis te hebben.

Ongeveer een week voor de operatie wordt u gebeld om het tijdstip van de opname aan u door te geven.

Aandachtspunt

Heeft u op de dag voor de operatie koorts of bent u verkouden? Neem dan contact op met de polikliniek Oogheelkunde.

Pre-operatieve screening en anesthesie

U wordt geopereerd en bent daarom doorverwezen naar de polikliniek Pre-operatieve screening. Op deze polikliniek bekijkt de anesthesioloog of de operatie voor u extra gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Dit noemen we pre-operatieve screening. Tijdens dit gesprek komen een aantal onderwerpen aan bod. Dit zijn onder andere de soort verdoving (anesthesie) en pijnstilling. Ook bespreekt u waarop u moet letten met eten, drinken en roken op de dagen rondom de operatie. Daarnaast maakt u afspraken over hoe u op die dagen uw medicijnen gebruikt. Dit geldt ook voor bloedverdunners. Bespreek het gebruik van bloedverdunners ook altijd met uw behandelend arts. Als u medicijnen gebruikt, neem dan een actueel medicijnoverzicht of medicijnpaspoort mee.

Op de polikliniek Pre-operatieve screening kunt u alleen terecht op afspraak. De polikliniek is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 17.00 uur via telefoonnummer 040 – 239 85 01.

De dag van opname

U meldt zich op de afgesproken tijd bij de secretaresse van de afdeling Kortverblijf & dagverpleging. Deze wijst u de kamer waar u komt te liggen.

Als u aan de beurt bent krijgt u operatiekleding aan en een tabletje als voorbereiding op de ingreep. Daarna wordt u naar de voorbereidingsruimte gereden. Hier krijgt u een operatiemuts op. Vervolgens wordt u naar de operatiekamer gebracht. In de operatiekamer brengt de anesthesist een infuus in.

De operatie

Een scheelzien- of strabismusoperatie is een operatie aan de spieren die het oog bewegen. Deze zitten aan de buitenkant van de oogbol. Bij de ingreep wordt het oog er dus niet uitgehaald en er wordt niet binnen in het oog geopereerd. De opererende oogarts zal de werking van de oogspier veranderen door het verplaatsen van deze spier. In bijna alle gevallen wordt aan beide ogen geopereerd en vaak aan meerdere spieren per oog. De operatie vindt plaats onder algehele narcose en duurt ongeveer drie kwartier. Door middel van een scheelzienoperatie wordt geprobeerd de scheve oogstand zo recht mogelijk te krijgen. Het uiteindelijke resultaat kan pas na enkele maanden beoordeeld worden. Soms is één operatie voldoende, maar vaak is een tweede ingreep nodig om het gewenste resultaat te bereiken.

Na de operatie

Uw ogen worden niet verbonden, maar het is beter als u niet in de ogen wrijft. Het oogwit kan bloeddoorlopen zijn en soms komt er wat bloederig vocht uit het oog. Ook kunt u last hebben van prikkelende ogen, alsof er zand in zit. Daarbij kan het soms moeilijk zijn de ogen open te houden. Over het algemeen verdwijnen deze klachten na een aantal uren. Na de operatie is het mogelijk dat u misselijk bent en moet braken. Het is ook mogelijk dat u last heeft van dubbelzien. Dit gaat in de meeste gevallen vanzelf over. Enige pijn na de operatie is gewoon, hiervoor kunt u een pijnstiller innemen.

Naar huis

In principe kunt u naar huis als u goed wakker bent en de controles door de verpleging goed zijn. De oogarts komt niet meer langs.

Mogelijke risico’s en complicaties

Het uiteindelijke resultaat kan pas na enkele maanden worden beoordeeld. Soms is één operatie voldoende, maar vaak is een tweede ingreep nodig om het gewenste resultaat te bereiken. Bij iedere

operatie, ook een operatie aan het oog, is er sprake van enig risico. In de praktijk zijn complicaties bij een scheelzienoperatie zeldzaam.

Hieronder worden enkele complicaties genoemd:

 • Infectie na de operatie: dit wordt meestal voorkomen met de druppels die u voorgeschreven heeft gekregen.
 • Overgevoeligheidsreactie op de (Vicryl) hechtdraad: dit wordt meestal verminderd door na de operatie druppels te geven.
 • Verlies van de losgeknipte spieraanhechting tijdens de operatie: in de meeste gevallen kan dit tijdens de operatie meteen worden verholpen, doordat de spier weer aangehaakt wordt.
 • De hechting prikt door de harde oogrok in het netvlies: dit heeft zelden gevolgen. Soms ontstaat een kleine bloeding in of buiten het oog of laat, in ernstige gevallen, het netvlies los. Ook kan er een infectie binnen in het oog optreden. In deze gevallen bestaat de kans dat het gezichtsvermogen verslechtert.

De kans op deze risico’s zijn echter klein en hoeft geen reden te zijn om de operatie niet door te laten gaan.

Leefregels

 • U dient het geopereerde oog/de geopereerde ogen 3 x per dag te druppelen tot aan de controle afspraak. Bewaar de oogdruppels bij voorkeur op kamertemperatuur.
 • De ogen kunt u reinigen met een schoon watje met kraanwater.
 • Douchen en haren wassen mag, maar wees voorzichtig met zeep.
 • U mag in principe alles doen, zwemmen wordt echter in de eerste twee weken afgeraden.
 • Bij fel zonlicht is het voor u prettig een zonnebril of een pet met klep te dragen.

Controle

Een week na de operatie heeft u een controleafspraak bij de orthoptist op de polikliniek Oogheelkunde.

Wanneer moet u contact opnemen?

 • Als u de dag vóór de operatie een temperatuur boven de 38,5 °C  heeft is het raadzaam om tijdens kantooruren contact op te nemen met de polikliniek Oogheelkunde.
 • Bij een infectie of bloeding van het oog moet u direct het ziekenhuis bellen. Bel tijdens kantooruren de polikliniek Oogheelkunde en buiten kantooruren de Spoedeisende Hulp (SEH).

Verhinderd

Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd, meldt u dit dan zo snel mogelijk aan de polikliniek Oogheelkunde. Bij voorkeur uiterlijk 3 weken voor de ingreep. Als u dit tijdig doet, kan er nog een wachtende patiënt worden ingepland.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op de volgend websites:

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neem dan contact op met de polikliniek Oogheelkunde. Ook kunt u uw vragen stellen tijdens het controlebezoek aan de orthoptist.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Polikliniek Oogheelkunde
040 – 239 72 00

Afdeling Kortverblijf & dagverpleging
040 – 239 87 77

Spoedeisende Hulp (SEH)
040 – 239 96 00

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Oogheelkunde kunt u terugvinden op www.catharinaziekenhuis.nl/oogheelkunde


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden