Stomazorg (Folder)

Chirurgie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven
040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Stomazorg (Folder)

Uw specialist heeft met u besproken dat u een operatie moet ondergaan, waarbij (mogelijk) een stoma aangelegd gaat worden. Deze operatie kan een ingrijpende verandering in uw leven betekenen. Het kan moeilijk zijn om met een stoma om te leren gaan. Duidelijke voorlichting, een goede voorbereiding op de operatie en goede begeleiding na afloop zijn hierbij van groot belang. In het Catharina Ziekenhuis is een speciale afdeling stomazorg. Zij helpen patiënten voor en na een stomaoperatie.

Stoma is het Griekse woord voor mond en opening. De term stoma wordt gebruikt voor een operatief aangelegde opening in de buikwand voor de afvoer van urine of ontlasting. Er zijn verschillende hulpmiddelen en materialen om de afgevoerde urine of ontlasting op te vangen.

Een stomaverpleegkundige is gespecialiseerd in de verpleegkundige zorg voor de patiënt die een stoma krijgt of al heeft.

In het Catharina Ziekenhuis zijn verschillende stomaverpleegkundigen werkzaam. Zij geven informatie, begeleiding en instructie aan patiënten en hun naaste gezinsleden.

Wat kunt u verwachten van de stoma-verpleegkundige?

Tijdens uw behandeling heeft u op verschillende momenten contact met de stomaverpleegkundige.

Na de diagnose

De stomaverpleegkundige heeft een eigen verpleegkundig spreekuur op de polikliniek. U krijgt uw eerste afspraak voor een gesprek als u wordt ingeschreven voor uw opname. Tijdens dit gesprek krijgt u informatie over uw stomaoperatie en de soort stoma waarvoor u in aanmerking komt. U krijgt uitleg over de verschillende hulpmiddelen voor een stoma en de verzorging daarvan.

Ook krijgt u informatie over bijvoorbeeld voeding, vergoeding van de benodigde materialen en hoe te leven met een stoma. Tot slot hoort u wat u verder van de stomaverpleegkundige kunt verwachten.

Het is belangrijk dat uw partner of een ander vertrouwd persoon op de hoogte is van uw situatie en aanwezig is bij dit gesprek. Twee horen immers meer dan één. Ook is het zo makkelijker om er samen over te praten.

Voorbereiding

Als voorbereiding op het leren verzorgen van de stoma krijgt u, vóór de operatie, een tweede afspraak op de polikliniek met de stomaverpleegkundige. Tijdens deze afspraak leert u hoe u de stoma zelf kunt verzorgen. Dit oefenen gebeurt met behulp van een ‘oefen’ stoma op uw buik. Door het oefenen bent u beter voorbereid op wat komen gaat.

De stomaverpleegkundige bekijkt samen met u waar de stoma het beste kan worden aangelegd. Het is belangrijk dat de stoma op een vlak stukje huid van de buik wordt geplaatst. Dit zorgt voor een goede aansluiting van de opvangmaterialen op de huid. Daarnaast wordt gekeken of deze plaats u zo min mogelijk belemmert in uw dagelijkse leven.

De juiste plaats wordt met inkt aangegeven op de huid. Deze plaatsbepaling gebeurt op de dag voor de operatie of tijdens een eerdere afspraak op de polikliniek.

Soms is een spoedoperatie nodig of kan het zijn dat u onverwachts een stoma krijgt tijdens een geplande operatie. Dan mist u de informatie uit het voorbereidende gesprek met de stomaverpleegkundige. U krijgt alle informatie dan na de operatie.

Tijdens uw ziekenhuisopname

Tijdens uw opname neemt de afdelingsverpleegkundige de verzorging van de stoma op zich. Ook krijgt u instructies over het verzorgen van de stoma. Stap voor stap leert u hoe u met uw stoma om kunt gaan.

De stomaverpleegkundige komt langs om te informeren hoe uw herstel verloopt en hoe het met de verzorging van uw stoma gaat. Als u meer bezoeken nodig heeft of wenst, dan spreekt u dit af met de stomaverpleegkundige. Voordat u naar huis gaat regelt de stomaverpleegkundige dat u de benodigde materialen thuis ontvangt.

Als u na uw ontslag uit het ziekenhuis nog hulp nodig heeft bij de verzorging van uw stoma, kan de thuiszorg ingeschakeld worden. Zo nodig kan de transferverpleegkundige van het ziekenhuis dit, tijdens uw opname, voor u regelen.

Na uw ziekenhuisopname

U komt voor controle op de polikliniek bij de chirurg en de stomaverpleegkundige. U kunt uw ervaringen met uw stoma en problemen bespreken, en vragen stellen. Daarna volgt een controleafspraak, als u hier behoefte aan heeft, of wanneer het nodig is.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op met de stomaverpleegkundige.

Als u een bezoek wilt brengen aan de stomaverpleegkundige, moet u hiervoor altijd een afspraak maken.

U kunt de stomaverpleegkundige van maandag t/m vrijdag telefonisch bereiken tussen 09.00 en 10.00 uur.
U kunt dan bellen voor het maken van een afspraak, of als u (dringende) problemen of vragen heeft.

Uw vragen kunt u ook via e-mail stellen.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
Telefoon 040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Spoedeisende Hulp
040 – 239 96 00

Stomaverpleegkundige, Catharina Kanker Instituut
040 – 239 75 66
infosim@catharinaziekenhuis.nl

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Chirurgie kunt u terugvinden op www.catharinaziekenhuis.nl/chirurgie.

© 2023 Catharina Ziekenhuis - Alle rechten voorbehouden