Verpleegkundigconsulent Psychiatrie(VCP) (Folder)

Psychiatrie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven
040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Verpleegkundigconsulent Psychiatrie(VCP) (Folder)

Een sombere patiënt, die zegt niet meer te willen leven, met rust gelaten wil worden, boos is omdat hij uit bed moet en daar de zin niet van inziet. Een patiënt bij wie kanker is geconstateerd, overal om lacht en geen rustig moment kent. Een patiënt die overtuigd is dat hij ernstig ziek is, voortdurend belt en om aandacht vraagt. Een verslaafde patiënt, die een dreigende houding aanneemt, wanneer hij zijn zin niet krijgt. Of een verwarde patiënt die postoperatief psychomotorisch zo onrustig is dat er een verhoogd risico op letsel bestaat.

Dit zijn praktijkvoorbeelden waarmee verpleegkundigen regelmatig geconfronteerd worden. Veelal weten verpleegkundigen hier vanuit de opleiding of intuïtie mee om te gaan. Er zijn ook situaties waar je als verpleegkundige niet direct een antwoord op weet. Patiënten bij wie er, naast een somatische ziekte, sprake is van psychische en/of gedragsproblemen, stellen vaak hoge eisen waaraan verpleegkundigen niet altijd kunnen voldoen.

In dergelijke situaties kan de verpleegkundig consulent psychiatrie (VCP) op grond van kennis en ervaring een zinvolle bijdrage leveren in de verpleegkundige zorg.

Werkterrein

De VCP is een verpleegkundige, die gespecialiseerd is op het gebied van de psychiatrische verpleegkunde. Hij/zij heeft ervaring op het gebied van de ziekenhuispsychiatrie. De VCP is werkzaam op de klinische somatische afdelingen en verbonden aan de functiegroep Psychiatrie. Hij/zij werkt nauw samen met de psychiaters, maar werkt ook zelfstandig.

Werkzaamheden

De VCP heeft als doel het beter werkbaar maken van verpleegsituaties, in het bijzonder voor de verpleegkundigen en de verzorgenden. Hij/ zij probeert de interactieprocessen tussen de patiënt, zijn naasten en de hulpverleners inzichtelijk te maken.

De VCP bekijkt samen met de verantwoordelijke verpleegkundige(n) wat precies de problemen zijn en hoe deze het beste benaderd kunnen worden. Dit kan door consultatie, een adviesgesprek, het leren hanteren van gesprekstechnieken, een aanvullend verpleegplan, het mede opstellen van een dagprogramma of door gesprekken met de patiënt.

Wanneer nodig kan een vervolgafspraak gemaakt worden om het opgestelde verpleegbeleid te evalueren. De VCP kan in principe voor zowel een verpleegprobleem als een verpleegkundig probleem worden ingeschakeld.

Als verpleegkundige is het belangrijk om te weten dat de VCP op eigen initiatief ingeschakeld kan worden. Het is aan te bevelen om dit te bespreken in het verpleegkundig team en de behandelend arts op de hoogte te stellen.

De VCP komt in een aantal gevallen op initiatief van de consulterend psychiater. Bijvoorbeeld als er sprake is van complexe problemen en de patiënt gedurende de opname intensieve begeleiding nodig heeft.

Daarnaast verzorgt de VCP op verzoek scholing over psychiatrische stoornissen zoals depressie, delier, anorexia nervosa, verslavingen of de borderline stoornis.

Vragen

De verpleegkundig consulent Psychiatrie is te bereiken:

  • maandag tot en met woensdag tussen 8.45 uur en 17.15 uur
  • vrijdag tussen 8.45 uur en 17.15 uur

Bij afwezigheid kan er contact opgenomen worden met de polikliniek Psychiatrie of de afdeling Psychiatrie.

Contactgegevens

Verpleegkundig consulent Psychiatrie
Toestel 9051 of sein 117417

Afdeling Psychiatrie
040 – 239 90 40

Polikliniek Psychiatrie
040 – 239 90 00

© 2023 Catharina Ziekenhuis - Alle rechten voorbehouden