Wegwijzer niersteenstraat (Folder)

Urologie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven
040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Wegwijzer niersteenstraat (Folder)

U bent bij uw huisarts geweest vanwege klachten die mogelijk door nierstenen veroorzaakt worden. Er zijn een aantal onderzoeken nodig om vast te kunnen stellen wat er aan de hand is en welke behandeling het meest geschikt is. Om u zo snel mogelijk van dienst te kunnen zijn heeft het Catharina Ziekenhuis een programma opgezet waarbij u in één dag duidelijkheid krijgt over de aard van uw klachten, en welke behandeling u nodig heeft. Dit traject wordt de ‘niersteenstraat’ genoemd. Dit betekent dat u op dezelfde dag wordt onderzocht, een diagnose krijgt, de arts de mogelijke behandelingen met u bespreekt en afspraken met u maakt over wanneer u behandeld kunt worden. In deze folder leest u hoe de niersteenstraat in zijn werk gaat en wat u kunt verwachten.

Programma van de niersteenstraat

U meldt zich op de afgesproken dag om 08.00 uur bij de balie van polikliniek Urologie. Hier wordt u ontvangen door de polikliniekassistent. U krijgt alle informatie die u nodig heeft en u krijgt de gelegenheid om uw vragen te stellen.

Daarna gaat u op pad door het ziekenhuis om een buikfoto laten maken, urine in te leveren en bloed te laten prikken. Nadat de onderzoeken hebben plaatsgevonden, krijgt u om ongeveer 10.30 uur de uitslagen.

Om 10.30 uur wordt u op de polikliniek Urologie terug verwacht. De uroloog of arts-assistent maakt nog een echo van uw nieren en bespreekt met u de uitslagen en informeert u over de behandelmogelijkheden.

Verderop in deze folder leest u meer over de verschillende behandelmogelijkheden.

Soms is meer onderzoek nodig, bijvoorbeeld een CT-scan. Als dit bij u zo is, bespreekt de uroloog dit met u.

Aan het eind van de folder vindt u een schema van het programma.

Mogelijke behandelingen

Nierstenen zijn op verschillende manieren te behandelen. Afhankelijk van de grootte en de plaats van de niersteen zal de arts, in overleg met u, één van onderstaande behandelingen kiezen.

Geen behandeling nodig

Als bij u geen niersteen wordt gevonden, is behandeling verder niet zinvol. Als er geen niersteen wordt gevonden maar wel een andere verklaring voor uw klachten, wordt u doorverwezen naar de specialist/huisarts die dit verder gaat onderzoeken en eventueel behandelen.

Behandeling met medicijnen

Als verwacht wordt dat u de niersteen zelf uit kan plassen, schrijft de uroloog u pijnstillers voor die u gebruikt totdat u de steen heeft uitgeplast.

Niersteenvergruizing (ESWL)

De medische term voor niersteenvergruizing is Extracorporele Shock Wave Lithotrypsie, kortweg ESWL genoemd. De niersteenvergruizer is een apparaat dat met energiegolven energie opwekt. Deze energie wordt geconcentreerd op het punt waar uw niersteen zich bevindt. Hierdoor wordt de steen vergruisd tot zeer kleine deeltjes die u kunt uitplassen. Voor deze behandeling hoeft u niet onder narcose en u hoeft niet te worden opgenomen. Als u met de uroloog heeft afgesproken dat u een niersteenvergruizing ondergaat, dan maakt de polikliniekassistent een afspraak voor u bij het Urologisch Behandel Centrum (UBC). Meer informatie over niersteenvergruizing staat in de brochure ‘Niersteenvergruizing’.

Niersteenverwijdering via de plasbuis (URS)

Niersteenverwijdering door middel van URS vindt plaats op de operatiekamer. URS staat voor uretero-reno-scopie. Bij deze ingreep brengt de arts een dun buisje met een camera, via de plasbuis en de blaas, in de urineleider. Als het nodig is tot in de nier. Via dit buisje kan de arts de niersteen direct verwijderen. Soms is eerst een vergruizing nodig. U wordt verdoofd met een ruggenprik of u gaat onder narcose. Met de anesthesioloog kunt u bespreken welke verdoving voor u het beste is. De operatie wordt voor u ingepland. Ongeveer een à twee weken voor de operatie wordt u gebeld om u te laten weten wanneer u geopereerd wordt en waar u zich kunt melden.

Meer informatie over de niersteenverwijdering via URS vindt u in de gelijknamige informatiebrochure die te u kunt krijgen bij de polikliniek Urologie.

Niersteenverwijdering via de een kijkoperatie (PNL)

Niersteenverwijdering door middel van PNL vindt plaats op de operatiekamer. PNL staat voor percutane-nefro-lithotrypsie. Bij deze operatie prikt de uroloog een naald, via de huid in de rug, rechtstreeks in de nier. Vervolgens wordt hier een hol buisje met een doorsnede van 1 cm overheen geschoven. Via dit buisje kan de arts de niersteen verwijderen.

Voor deze operatie gaat u onder narcose en wordt u enkele dagen opgenomen op de afdeling Urologie. Meer informatie over de niersteenverwijdering door middel van PNL vindt u in de informatiebrochure die te verkrijgen is bij de polikliniekassistent

Pre-operatieve screening

Als u met de arts heeft afgesproken dat u een niersteenverwijdering op de operatiekamer moet ondergaan brengt u nog een bezoek aan de polikliniek Pre-operatieve screening (POS). Daar bekijkt de anesthesioloog of de operatie extra gezondheidsrisico’s oplevert. Ook krijgt u informatie over de verdoving. Op deze polikliniek kunt u alleen op afspraak terecht.

Opname

Soms besluit de uroloog of de arts-assistent dat het nodig is om u op te nemen op de verpleegafdeling Chirurgie. Dan wordt tijdens uw opname de verdere behandeling bepaald.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op met de polikliniek Urologie.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Spoedeisende Hulp
040 – 239 96 00

Polikliniek Urologie
040 – 239 70 40

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Urologie kunt u vinden op www.catharinaziekenhuis.nl/urologie

Schema van de nierstraat

Waar Programma-onderdeel Waar
08.00 – 08.30 uur Uitleg programma Polikliniek Urologie
08.30 – 09.30 uur Inleveren urine + bloed afnemen Laboratorium
09.30 – 10.30 uur Wachten op de uitslagen  
10.30 – 11.30 uur

Gesprek met de arts over de uitslagen + vervolg:

  • Start behandeling

of

  • CT-scan
Polikliniek Urologie
11.30 – 12.00 uur Indien nodig: CT-scan Afdeling Röntgen/Radiologie
12.00 – 13.00 uur Gesprek met de arts: Uitslag CT-scan en start behandeling Polikliniek Urologie
13.00 – 16.00 uur Indien u een operatie nodig heeft: gesprek met Anesthesioloog voor operatie Polikliniek Pre-operatieve Screening
© 2022 Catharina Ziekenhuis - Alle rechten voorbehouden