Over HaCa

Organisatie

Het bestuur van HaCa bestaat uit minstens drie huisartsen, minstens drie medisch specialisten waarvan één afgevaardigde namens het bestuur Vereniging Medische Staf Catharina Ziekenhuis en één afgevaardigde uit de Raad van Bestuur van het Catharina Ziekenhuis. Het bestuur en het bureau HaCa bestaat uit de volgende personen:

Bestuur HaCa
Voorzitter Paul Wouda, huisarts in Eindhoven
Penningmeester Piet Batenburg, Raad van Bestuur Catharina Ziekenhuis
Bestuurslid Viviane Dietz, gynaecoloog Catharina Ziekenhuis
Mark Scherders, psychiater Catharina Ziekenhuis
Francisca Wittkämper, huisarts in Best
Jean Paul de Zoete, chirurg Catharina Ziekenhuis
Ralf Bollen, huisarts Son
Joyce Curvers, klinisch chemicus, Catharina Ziekenhuis
Bureau HaCa
Transmuraal coördinator Hennie van Bavel
Secretaresse Jolanda Oosterwaal

De transmuraal coördinator is het aanspreekpunt voor HaCa en heeft een ondersteunende rol bij het tot stand komen van de samenwerking tussen de huisartsen en medisch specialisten. De taken van de coördinator zijn het inventariseren en opstellen van een activiteitenplan, het zorg dragen voor de coördinatie, voortgangsbewaking, evaluatie en eventuele bijsturing van projecten.


Contact

Postadres:
Postbus 1350
5602 ZA Eindhoven

Bezoekadres:
Michelangelolaan 2
5626 EJ Eindhoven


Jaarstukken

Download voor meer informatie over HaCa de volgende PDF-documenten:

Jaarplannen Regionaal jaarplan Jaarstukken
2017 TCO 2015-2018 2016


HaCa Nieuwsbrief

Wij versturen periodiek onze digitale nieuwsbrief voor (eerstelijns) professionals. De nieuwsbrief bevat informatie over nieuwe spreekuren, nascholing, en andere wetenswaardigheden. Geïnteresseerden kunnen zich gratis abonneren.

Aanmelden kan eenvoudig via onderstaand formulier:

Naamloos formulier


  • Should be Empty:


* = verplicht in te vullen

Actueel

Samenwerking MMC en Catharina Ziekenhuis bij orthopedische ingrepen

Door de goede intensieve samenwerking van de orthopeden van Orthopedie Groot Eindhoven kunnen het Máxima Medisch Centrum en het Catharina Ziekenhuis de handen ineenslaan. De ziekenhuizen hebben afgesproken dat dit jaar van de bijna 600 patiënten die een knie- of heupoperatie ondergaan in het Catharina Ziekenhuis, er 100 worden geopereerd in MMC, locatie Eindhoven.

Lees meer