Nieuwe verwijsmogelijkheden voor TOS

In ZorgDomein kunt u voortaan patiënten met een verdenking op het Thoracic Outlet Syndroom (TOS) verwijzen.

Het gaat om patiënten met de verdenking op het Thoracic Outlet Syndroom (TOS). Deze nieuwe verwijsmogelijkheid vindt u in ZorgDomein onder Chirurgie ‘arteriële aandoeningen’/ ‘veneuze aandoeningen’ of ‘overige zorgvragen’. Het verwijzen is afhankelijk van bepaalde criteria.

Meer over het TOS Expertisecentrum

Binnen dit expertisecentrum van het Catharina Hart- en Vaatcentrum worden patiënten met de verdenking op het Thoracic Outlet Syndroom multidisciplinair gescreend en waar nodig behandeld. Het zorgtraject bij een verdenking op een neurogeen Thoracic Outlet Syndroom bestaat uit een bezoek aan de vaatchirurg of neuroloog, aan de verpleegkundig specialist en aan de fysiotherapeut. Afhankelijk van de klacht raadplegen we de orthopeed. Aanvullend onderzoek bestaat uit een duplex-onderzoek van de aangedane zijde en een thorax-apertuur. Voor de verwijzing moeten patiënten een adequaat traject fysiotherapie/ cesartherapie of Mensendiecktherapie hebben gedaan. Ook heeft het de voorkeur dat zij al door een neuroloog in de eigen regio zijn gezien. Als het een veneus of arterieel Thoracic Outlet Syndroom betreft vindt er een consult plaats bij de vaatchirurg met aanvullend een CTA of flebografie. Voor patiënten die ver van het Catharina Ziekenhuis wonen plannen we de afspraken zoveel mogelijk op één dag.

Heeft u vragen over TOS of het TOS-expertisecentrum?
Neem contact op met de polikliniek Algemene Chirurgie: 040 - 239 71 50

Deel deze pagina

Haca nieuwsoverzicht Catharina Ziekenhuis