Een nieuw Stafbestuur

De samenstelling van het bestuur Vereniging de Medische Staf van het Catharina Ziekenhuis is gewijzigd.

Het nieuwe bestuur bestaat uit (van links naar rechts):

  • Mw. Dr. A.W. (Alette) Daniëls-Gooszen (radioloog), vice-voorzitter
  • Dhr. Drs. E.S.T. (Edwin) Knots (kinderarts), voorzitter
  • Dhr. drs. J. (Jochem) Vloemans, beleidsadviseur
  • Mw. Drs F.A. (Femke) Intven (internist-intensivist), lid
  • Dhr. Dr. E.A.J.G. (Eric) Koolen, (anesthesioloog), lid
  • Mw. Dr. W.A.M.H. (Wendy) Thijssen (SEH-arts), lid
  • Dhr. Dr. P.H. (Pepijn) van der Voort (cardioloog), lid
  • Mw. H.A.M. (Hilde) Kamps, bestuurssecretaresse

In de Vereniging de Medisch Staf zijn alle medisch specialisten, werkzaam in het Catharina Ziekenhuis, verenigd als gewoon of buitengewoon lid. Het Stafbestuur behartigt de belangen van de volledige VdMS. Een belangrijke taak is het bewaken en versterken van de kwaliteit en veiligheid van de medisch specialistische werkzaamheden.

Contact stafsecretariaat
040-2398516
stafbestuur@catharinaziekenhuis.nl

Deel deze pagina

Haca nieuwsoverzicht Catharina Ziekenhuis