Opstarten sondevoeding: nieuwe handreiking

Er is een handreiking ontwikkeld om het opstarten van sondevoeding vanuit de thuissituatie gemakkelijker te maken.

De nieuwe handreiking geeft duidelijkheid over onder andere goede multidisciplinaire besluitvorming binnen het zorgproces, verantwoordelijkheden van betrokken disciplines en borging van adequate informatieoverdracht.

De taakkaart biedt u:

  • De definitie van ondervoeding (wanneer is actie nodig)
  • Een keuzehulp toedieningsweg
  • Een screeningshulp op risico refeeding syndroom
  • Hoe te handelen bij risico op refeeding
  • Taakkaart behandeling ten behoeve van de huisarts, diëtist en de verpleegkundige
  • Evaluatie, beëindiging en nazorg

Ondervoeding bij volwassenen komt nog steeds vaak voor in de thuissituatie. Soms is het niet (meer) mogelijk om voldoende voeding te gebruiken. Als ook aanvullende drinkvoeding tekort schiet is toediening van sondevoeding noodzakelijk. Dit kan heel goed in de thuissituatie opgestart en gecontinueerd worden, in een samenwerking van huisartsen, diëtisten en verpleegkundigen.

U vindt de handreiking in de RTA ZOB app: werkafspraken > algemeen

Deel deze pagina

Haca nieuwsoverzicht Catharina Ziekenhuis