De patiënt direct op het juiste spreekuur

Voor sommige verwijzingen is een specifiek spreekuuraanbod beschikbaar. Verwijzen naar een specifiek spreekuur is van groot belang. Anders komt de patiënt wellicht naar het verkeerde spreekuur. Hoe kunnen we dit samen voorkomen?  

Voor een aantal ZorgDomein verwijzingen kunnen patiënten via het patiëntenportaal MijnCatharina zelf een afspraak plannen bij het specialisme. Het aanbod op ZorgDomein is hierop ingericht: aan de hand van de verwijzing krijgt de patiënt een aantal plekken in een agenda getoond waarop hij de afspraak kan boeken. Daarom is het van belang dat binnen Zorgdomein voor de juiste verwijzing wordt gekozen. De patiënt kan dan plannen in het juiste spreekuur. Anders kan het zijn dat de patiënt nietsvermoedend op het verkeerde spreekuur verschijnt.

Een voorbeeld bij Oogheelkunde
Een kind van 8 jaar wordt door de huisarts verwezen voor verminderde visus. De huisarts heeft in ZorgDomein gekozen voor: Verwijsafspraak verminderde visus volwassenen. De ouders hebben via patiëntenportaal Mijn Catharina een afspraak gemaakt voor deze verwijzing: binnen twee weken bij de oogarts. Het kind moet echter op een ander spreekuur gezien worden, waarvoor de wachtlijst op dit moment drie maanden is.

Een voorbeeld bij KNO
Bij KNO is een specifiek aanbod ingericht voor gehoorsvermindering: na de verwijzing volgt een traject met onder andere een toon- en spraakaudiogram en een consult bij de KNO-arts. Als een patiënt met gehoorsvermindering verwezen wordt via een reguliere verwijsafspraak, komt de patiënt niet op het juiste spreekuur terecht.

Wij helpen u graag
Twijfelt u aan een verwijzing of weet u niet of er een specifiek spreekuuraanbod beschikbaar is om naar te verwijzen? Wij helpen u graag. U kunt het beste contact opnemen met de betreffende polikliniek. Bellen met het Catharina Ziekenhuis kan altijd: 040 - 239 91 11.

Deel deze pagina

Haca nieuwsoverzicht Catharina Ziekenhuis