Verwijzen van een kwetsbare oudere


Om dit goed te laten verlopen vragen wij even uw aandacht voor deze nieuwe verwijsmogelijkheid in ZorgDomein.

Sindskort heeft u een nieuwe mogelijkheid om in ZorgDomein aan te vinken dat het om een kwetsbare oudere gaat. Het maakt niet uit of het om een kwetsbare oudere gaat die al in het 1e lijns zorgprogramma zit of dat het uw eigen inschatting is dat het om een kwetsbare oudere gaat. Wij verzoeken u vriendelijk om bij een verwijzing van een kwetsbare oudere, ook dit aan te geven bij de verwijzing. Verwijst u een kwetsbare oudere met spoed? Dan verzoeken wij om na telefonisch overleg met de dienstdoende medisch specialist, de spoedverwijzing ook in ZorgDomein te doen. Hartelijk dank voor uw medewerking.

Deel deze pagina

Haca nieuwsoverzicht Catharina Ziekenhuis