Update van de RTA LRS

Het pleidooi in de RTA is door te sturen voor een adequate pijnbehandeling zonder opiaten.

De Kwaliteitsraad van de huisartsenkring heeft begin juli de update van de RTA LRS geaccordeerd. In de update van de RTA LRS is ervoor gekozen een onderscheid te maken tussen een chronische aandoening en een acute aandoening en niet meer standaard een specifieke periode conservatief behandelen.

Nieuwe methoden van pijnbehandeling maken het mogelijk om in een acute situatie verlichting van de klachten te geven zonder dat de patiënt eerst 6-8 weken conservatief wordt behandeld. De leden van de werkgroep hebben geconstateerd dat ook wij te maken krijgen met steeds meer patiënten die met sterk werkende en verslavende opiaten worden behandeld, terwijl er in het geval van LRS alternatieve manieren zijn om de pijn adequaat te bestrijden. Zeker als er onvoldoende effect van pijnmedicatie op korte termijn is. Het pleidooi in de RTA is dan ook niet volgens de vigerende standaarden over te gaan op sterk werkende en verslavende opiaten, maar door te sturen voor een adequate pijnbehandeling zonder opiaten.

In het kader van verwachtingenmanagement richting de patiënt staat in de nieuwe RTA geformuleerd dat operatief ingrijpen niet zinvol is, maar volgens de nieuwste inzichten is een conservatief beleid ook niet zinvol.

De nieuwe RTA is gepubliceerd op de websites van de transmurale organisaties en in de APP RTA ZOB.

Download voor Android

Download voor IOS

Deel deze pagina

Haca nieuwsoverzicht Catharina Ziekenhuis