Verwijzen als waarnemer of arts in opleiding

Het Catharina Ziekenhuis is in november 2018 overgestapt op een nieuw elektronisch patiëntendossier: HiX. Er is ook een koppeling tot stand gebracht tussen ZorgDomein en HiX. Als u een patiënt verwijst via ZorgDomein dan koppelt het systeem de patiëntgegevens uit het HIS aan HiX. Ook als de patiënt niet bekend is in het ziekenhuis kunt u de patiënt verwijzen.

Als u echter als (waarnemend) huisarts of arts in opleiding niet bekend bent in het ziekenhuis kunt u patiënten ook verwijzen. Wij registreren uw gegevens. Wij vragen u dan om bij een verwijzing goed op te letten dat u de juiste verwijsgegevens meestuurt. Vooral als u waarnemend huisarts of arts in opleiding bent. Daarmee verkleinen we samen de kans op datalekken.

Wij verzoeken u vriendelijk om zoveel mogelijk te verwijzen onder de naam van de arts (huisarts of specialist Ouderengeneeskunde: AGB-code) waarvoor u waarneemt of uw superviserend specialist.
Dan zorgen we ervoor dat de verwijzing op de juiste manier in ons systeem binnenkomt.

Neemt u voor meer informatie contact op met Karin Hawinkels, projectleider HiX Ketensamenwerking: karin.hawinkels@catharinaziekenhuis.nl

Deel deze pagina

Haca nieuwsoverzicht Catharina Ziekenhuis