Flexibele zorgplanning én kortere wachttijd

Obesitas is een chronische ziekte die gepaard gaat met gezondheidsrisico’s, waarbij de kwaliteit van leven verlaagd is. Mensen met obesitas ondervinden vaak forse beperkingen in het dagelijks leven en ook stigma vanuit de sociale omgeving. Dit heeft een negatief effect op het algemeen welbevinden.

Met de coronapandemie zien we opnieuw extra gezondheidsrisico’s voor patiënten met obesitas. Dit is slechts een greep uit de mogelijke redenen waarom mensen iets aan deze ziekte willen doen. Wanneer de BMI ≥ 35 kg/m2met comorbiditeit(en) of een BMI ≥ 40 kg/m2 is, is een bariatrische ingreep (sleeve of gastric bypass) een zeer effectieve behandeling. De bariatrische ingreep in combinatie met leefstijlaanpassingen zorgt, ook na jaren, voor gemiddeld 25% totaal gewichtsverlies.

Screening en samenwerking

Om goed in te schatten of iemand in aanmerking komt voor de ingreep kan de patiënt gescreend worden. U kunt patiënten hiervoor verwijzen naar het Catharina Obesitascentrum. Verschillende disciplines zijn betrokken bij deze screening: chirurg, physician assistant, gespecialiseerd verpleegkundige, diëtist, fysiotherapeut en psycholoog. Kenmerkend voor het Catharina Obesitascentrum is het natraject van vijf jaar waarin we nauw samenwerken met huisartsen en andere specialisten in het ziekenhuis

Vanwege corona verloopt de screening op dit moment met e-consulten. Zowel patiënten als medewerkers zijn hier tevreden over. Patiënten geven aan dat zij de relatief korte wachttijden en toegenomen flexibiliteit in de planning als erg positief ervaren. Uiteraard blijven ook de reguliere polikliniekafspraken mogelijk.

Informatie voor geïnteresseerden
Voor geïnteresseerden en patiënten zijn deze filmopnames van ons zorgtraject informatief. Ook zijn ervaringsverhalen van lotgenoten die het traject al hebben doorlopen nuttig voor patiënten. Daarvoor zijn recent opnames gemaakt die beschikbaar zijn via onze site.

Informatie over verwijzen
Wilt u meer informatie over de verwijsprocedure? U kunt terecht op onze website voor verwijzers.

Deel deze pagina

Haca nieuwsoverzicht Catharina Ziekenhuis