Het Hart- & Vaatcafe in 2021

In het voorjaar van 2021 willen we onze patiënten het online aanbieden.
Vier à vijf keer per jaar organiseert het Catharina Hart- en Vaatcentrum het Hart- & Vaatcafé. Deze fysieke bijeenkomst is voor iedereen die direct of indirect te maken heeft met hart- en vaatziekten. Een plek waar zorgverleners, artsen, gespecialiseerd verpleegkundigen en andere professionals, informatie geven over hart- en vaat-gerelateerde thema’s, altijd aangevuld met een presentatie van een ervaringsdeskundige. Het is interactief, laagdrempelig, op maat gemaakt en gratis.

De toekomst van het Hart- & Vaatcafé
In het voorjaar van 2021 gaan we in verband met corona online sessies aanbieden. In de hoop dat we elkaar in het najaar weer fysiek kunnen treffen. We houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen en data in 2021.

De ervaringen, en het waarom
De behoefte aan voorlichting en (betrouwbare) informatie is groot. Deze kan niet altijd gegeven worden tijdens het contact met de arts. Uit ervaring weten we ook dat het voor de patiënt moeilijk is om de geboden informatie optimaal te verwerken en te plaatsen. Dit komt voort uit de vele aanmeldingen en belangstelling voor de avonden en de positieve opmerkingen over de geboden informatie. Bezoekers vinden het een goed initiatief en zijn enthousiast, de algemene indruk is goed tot uitstekend en belangrijk is dat er duidelijke taal gesproken wordt die voor iedereen te begrijpen is. Een leuke bijkomstigheid is dat sprekers ook zo positief zijn, zij geven aan dat deze avonden voor henzelf ook leerzaam zijn en dat zij de opgedane reacties van de bezoekers goed kunnen gebruiken tijdens hun dagelijkse werkzaamheden.

Het doel
De belangrijkste doelstelling van het Hart- en Vaatcafé is informatievoorziening. Dit is gericht op kennis en inzicht geven over leefstijl, voorkomen van ziekte, informatie over de aandoening, behandelmogelijkheden,  genezing en het leren hoe het beste om te gaan met een ziekte gelet op kwaliteit van leven. Lotgenotencontact wordt vaak onderschat. Het delen van ervaringen, herkenning van klachten en symptomen, het uitwisselen van tips met elkaar en het gevoel krijgen dat men niet de enige is met klachten is erg belangrijk.

 

Deel deze pagina

Haca nieuwsoverzicht Catharina Ziekenhuis