Digitaal IC-café op 22 maart

Het verblijf op de IC kan voor veel patiënten en hun naasten een heftige, emotionele gebeurtenis zijn. Máxima MC en het Catharina Ziekenhuis organiseren daarom samen een IC-café. Een bijeenkomst waar het uitwisselen van informatie over het verblijf op de IC, het beantwoorden van vragen en het geven en ontvangen van steun centraal staat.

 IC-café 22 maart

Op maandag 22 maart gaan we in op het thema Post-Intensive Care syndroom (PICS en PIC-F).

Vervolgdata

Data en meer informatie op de flyer van het IC-café. U kunt ook kijken op  www.icconnect.nl en op de websites van beide ziekenhuizen.

Deel deze pagina

Haca nieuwsoverzicht Catharina Ziekenhuis