Flinke impuls in transmurale samenwerking

SGE (ook namens DOH en PoZoB) en het Catharina Ziekenhuis zetten belangrijke stappen in het aansluiten van hun zorg voor patiënten. Zowel bestuurlijk als inhoudelijk wordt er dit jaar een flinke impuls gegeven aan de samenwerking, onder andere door de start van een tweetal gezamenlijke projectleiders. De projectleiders gaan aan de slag met het verder ontwikkelen van de transmurale samenwerking voor enkele patiëntengroepen.

Data

Als voorbereiding hierop is in 2020 opdracht gegeven voor een nadere analyse van data van enkele patiëntengroepen. Voor deze analyse hebben zowel het Catharina Ziekenhuis, SGE als ook VGZ als verzekeraar data geleverd op de onderwerpen diabetes mellitus type 2 en astma/COPD. Dit geeft een gezamenlijk beeld en een basis om resultaten van onze inspanningen te kunnen meten in termen van kwaliteit van zorg, gezondheid en zorgkosten. Voor zowel de analyse als de inzet van de projectleiders is subsidie ontvangen van ZonMW vanuit het programma ‘Juiste zorg op de juiste plek (JZOJP)’.

Persoonsgericht en ‘de juiste zorg op de juiste plek’

Samenwerking is op deze onderwerpen zeker niet nieuw. Sinds 2019 zijn er overleggen tussen de zorggroepen (DOH, SGE, PoZoB) en de regionale ziekenhuizen (St. Anna Ziekenhuis, Catharina Ziekenhuis en Máxima Medisch Centrum) die vorig jaar hebben uitgemond in samenwerkingsafspraken rond de zorg voor patiënten met diabetes mellitus type 2. Persoonsgerichte zorg en 'de juiste zorg op de juiste plek' staan centraal in de samenwerkingsafspraken naast afspraken over verwijzen en terugverwijzen. Daarnaast is er de afgelopen periode voor Diabetes mellitus type 2, als ook voor COPD  een regionaal transmuraal formularium gemaakt.

Dit geeft een goede start voor een structuur om met betrokkenheid van de medisch specialisten, huisartsen en patiëntvertegenwoordiging de transmurale zorgpaden en kennisdeling verder te ontwikkelen, te implementeren en te monitoren. Hierbij is aandacht voor het versterken van het functioneren en de eigen regie van de patiënt. Met als gezamenlijk doel: beter afgestemde zorg voor de patiënt in onze regio.

Deel deze pagina

Haca nieuwsoverzicht Catharina Ziekenhuis