Nieuws

Nieuwsbrief HaCa
Tijdschrift HaCaSpect

Nieuwsberichten

OverEINDse dagen Levi 2019

De jaarlijkse congresreis van stichting OverEIND vindt plaats van 23-26 januari 2019 in Levi, Fins lapland.


Regionale transmurale afspraken (RTA): Tijdig spreken over het levenseinde

Ter ondersteuning van de afspraken uit de RTA is er aanbod ontwikkeld voor artsen uit de 1e en 2e lijn, zoals een scholing, een informatiebrochure voor artsen over islamitische patiënten, patiëntenvoorlichtingsfolders, en informatieavonden voor patiënten.

Informatiefolder:

De patiëntenfolders zijn hieronder te vinden.


SGE: onderzoek Laaggeletterdheid in de praktijk

Van de Nederlanders is 1 op de 9 laaggeletterd. Er komt steeds meer aandacht voor de problemen die laaggeletterden ervaren in het contact met zorgverleners. 

De communicatie is niet optimaal, waardoor laaggeletterdheid kan samenhangen met een slechte gezondheidsuitkomst. Een groep studenten van Fontys
heeft in opdracht van SGE onderzoek gedaan hoe de zorg aan laaggeletterden kan worden verbeterd.
Zie de bijgevoegde posterpresentatie met de highlights.


Algemeen advies: gebruik korte zinnen, gebruik geen moeilijke woorden en gebruik beeldmateriaal ter ondersteuning van een consult.
Inmiddels werken de SGE apotheken met de zogenaamde “Kijksluiter”. Voor meer informatie over laaggeletterdheid en gezondheid: http://www.pharos.nl/nl/home


Donderdag 5 oktober jl. heeft de regionale nascholing 'Antistolling in de keten anno 2017' in het MMC Veldhoven plaatsgevonden.

Er kan teruggekeken worden op een zeer geslaagde avond met 120 deelnemers.

Het was een zeer gemêleerd gezelschap van huisartsen, medische specialisten, specialisten ouderengeneeskunde, tandartsen, apothekers, verpleegkundig specialisten, POH-ers enz.

Onderstaand vindt u de gehouden presentaties:

door J. Vincent, Internist hematoloog-oncoloog en Medisch leider trombosedienst Elkerliek ziekenhuis

door J. Hendriks, Apotheker te Veldhoven en A. Snoeijen, (Kader)huisarts Hart- en Vaatziekten te Asten

Internist vasculaire geneeskunde St.Anna ziekenhuis

door L. Nieuwenhuizen, Internist-hematoloog MMC


RTA (Regionale Transmurale Afspraken) app

De transmurale centra HaCa, THEMA en TransMáx hebben voor de regio Zuidoost Brabant een regionale App ontwikkeld: de RTA ZOB App. Via deze app zijn alle regionale transmurale werkafspraken (RTA’s) direct beschikbaar.

Naast de RTA's bevat de RTA ZOB App ook een zogenaamd smoelenboek waarin alle contactgegevens van huisartsen, medisch specialisten per ziekenhuis, specialisten ouderengeneeskunde en AVG’s beschikbaar zijn. Om het smoelenboek in te zien is een eenmalige inlog vereist. Alle artsen ontvangen per post de codes voor deze ‘single log in’. Vanuit de App is het bijvoorbeeld mogelijk direct met een collega te bellen. Iedere arts kan zelf zijn/haar eigen gegevens in het smoelenboek wijzigen of aanvullen.

De RTA ZOB App is gratis te downloaden via Google Play of via de App store. We zijn benieuwd naar uw ervaringen met de App en of u behoefte heeft aan andere/aanvullende mogelijkheden daarbinnen. Laat het ons weten via infohaca@catharinaziekenhuis.nl of via telefoonnummer: 040 -239 84 05.


Veilig incident melden (VIM)

N.a.v. een aantal incidenten rondom berichtgeving, heeft het HaCa bestuur besloten tot de mogelijkheid voor verwijzers om bij de commissie Kwaliteit en Veiligheid een incident (VIM) te melden. U kunt meldingen doen waarvan u vindt dat deze in strijd zijn met goede samenwerking en/of patiëntenzorg. U kunt telefonisch of via email bij HaCa een VIM doen, of u kunt het meldformulier van de HaCa website dowloaden en faxen naar HaCa.

Formulier Veilig incident melden (VIM)


Afspraken over onderlinge specialistische verwijzingen en communicatie naar de huisarts

Deze afspraken zijn als volgt:

  • Indien onderlinge verwijzing direct noodzakelijk wordt geacht in het kader van het ziektebeeld waarvoor de patiënt in het ziekenhuis behandeld wordt, wordt de huisarts telefonisch of via een elektronisch bericht op de hoogte gesteld;
  • Bij vermoeden van een ander ernstig ziektebeeld dat om snel handelen vraagt, wordt de huisarts op de hoogte gesteld door middel van telefonisch overleg;
  • Bij andere redenen voor een verwijzing naar een specialist wordt altijd eerst terugverwezen naar de huisarts, of wordt de verwijzing telefonisch afgestemd met de huisarts.

Nieuwsbrief HaCa

HaCa brengt 6 keer per jaar een nieuwsbrief uit. Wilt u de HaCa nieuwsbrief digitaal ontvangen? Laat dit dan weten aan het secretariaat via telefoonnummer 040 - 239 84 05 of infohaca@catharinaziekenhuis.nl.


Tijdschrift HaCaSpect

HaCa brengt twee keer per jaar, in samenwerking met de afdeling Marketing & Communicatie van het Catharina Ziekenhuis, het tijdschrift HaCaSpect uit. Dit bevordert de communicatie tussen huisartsen en specialisten. HaCaSpect geeft bekendheid aan wetenschappelijk onderzoek binnen het Catharina Ziekenhuis. Ook functioneert het tijdschrift als forum voor huisartsen om te publiceren en protocollen te bespreken.
Voor informatie over onder andere het indienen van kopij en het plaatsen van advertenties kunt u terecht bij het redactiesecretariaat via telefoonnummer 040 - 239 84 05.

Redactie: Albert-Jan Aarnoudse, Hennie van Bavel, Elsje van Beek, Meggy Hurenkamp, Marieke Kerskes, Jolanda Oosterwaal, Mark Scherders en Eveline van de Ven.