Bij- & nascholing

HaCa organiseert diverse nascholingen voor huisartsen en specialisten. Hierdoor leveren we een bijdrage aan kennisoverdracht. Tevens bieden we een ontmoetingsplaats voor huisartsen en specialisten om elkaar beter te leren kennen en van elkaar te leren.

nascholingsaanbod
aanmelden bij- & nascholingen

Om in de regio Zuidoost Brabant de planning en voorbereiding van scholingsactiviteiten te bundelen en daarmee overlap van thema's en planningen te vermijden, en zoveel mogelijk samenhang en samenwerking in het scholingsaanbod te realiseren, is er een regionale digitale scholingsagenda te vinden via de website van stichting KOH. In dit scholingsoverzicht zijn de voorgenomen en geplande scholingsactiviteiten van de stichting KOH en de transmurale centra (HaCa, Quartz, TransMàx, THEMA) m.b.t. huisartsen, praktijkondersteuners, doktersassistenten en verpleegkundig specialisten in de huisartsenpraktijk in de regio ZOB opgenomen.


Nascholingen HaCa

Hier kunt u presentaties inzien van de door HaCa georganiseerde nascholingen:

15 mei 2018

17 April  2018

27 februari 2018

16 januari 2018

19 december 2017


Bedside Teaching

De bedside teaching op de 3e dinsdag van de maand is een vast onderdeel op de HaCa agenda, en is voor alle huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde toegankelijk. Het doel van deze nascholing is deskundigheidsbevordering van huisartsen en het verbeteren van de communicatie en afstemming tussen de 1e en 2e lijn. De onderwerpen kunnen door huisartsen en specialisten worden ingebracht. Naar gelang het onderwerp worden specialisten uit het ziekenhuis benaderd om hieraan hun bijdrage te leveren. De nascholing duurt twee uur (accreditatie voor 2 uur) en gebeurt aan de hand van casuïstiek, met een kleine onderbreking voor een hapje. De huisartscoördinator van de Bedside Teaching is Marjolein Visser, huisarts in Eindhoven.

LET OP: Presentatie van 16 oktober 2018 is geannuleerd


Gezamenlijke nascholing huisarts specialist

Door het organiseren van nascholingen over algemene onderwerpen wil HaCa huisartsen en specialisten de gelegenheid bieden elkaar te ontmoeten en samen te leren. De nascholing wordt geaccrediteerd voor de duur van de bijeenkomst (2 uur).


Grand Café HaCa

Om de wensen en knelpunten in de samenwerking tussen huisartsen en specialisten aan de orde te stellen organiseert HaCa drie maal per jaar een bijeenkomst rondom een maatschap. Tijdens deze bijeenkomst staat de samenwerking tussen huisarts en specialist centraal. Wensen en knelpunten in de samenwerking komen aan bod, en actuele ontwikkelingen worden besproken. Alle huisartsen en specialisten ouderenegeneeskunde worden hiervoor uitgenodigd. Ook verpleegkundig specialisten die in een huisartsenpraktijk werken worden voor de Grand Cafe's uitgenodigd. De bijeenkomst wordt geaccrediteerd voor de duur van de bijeenkomst (2 uur).


Heilig uur

In het Catharina Ziekenhuis wordt elke donderdag van 12.30 - 13.30 uur in de Wintertuin of het Auditorium een serie bijeenkomsten (het zogeheten 'heilig uur') aangeboden. Ook huisartsen (in opleiding) zijn welkom om aan het heilig uur deel te nemen. De onderwerpen en data zijn opgenomen in de agenda. U hoeft zich voor de bijeenkomsten niet aan te melden.


OverEINDse dagen

De OverEINDse dagen zijn een jaarlijks terugkerende nascholingsreis voor huisartsen en specialisten uit de adherenties van het Catharina Ziekenhuis en Maxima Medisch Centrum. De doelstelling is nascholing van huisartsen, evenals bevordering van de samenwerking in de 1e en 2e lijns gezondheidszorg. Van de OverEINDse dagen verschijnt jaarlijks een congresverslag: het EINDverslag. Hieronder kunt u de reeds gepubliceerde versies inzien of downloaden.

OverEINDse dagen Malaga 2018

11 t/m 14 april 2018

Programma 2018

Onderwerp                                     Bijbehorende literatuur

“Wat doen we met ons moeder???”

Maaike Maas, SEH-arts CZE, Ylva Onderwater, huisarts, Esther Warmerdam, SOG-arts Vitalis Behandelgroep

Download presentatie

 1. Afwegingsinstrument voor opname eerstelijns verblijf 2.0

Anticonceptie bij comorbiditeit en menopauze management

Anne Damoiseaux, gynaecoloog CZE, Peggy Geomini, gynaecoloog MMC, Cecile Hoeks, huisarts

Download pesentatie

 1. NHG/NVOG standaard Anticonceptie
 2. NHG standaard De overgang
 3. NVOG richtlijn menopauze management
WHO Medical eligibility criteria for contraceptive use, Fifth edition

 

Wat is (niet) nuttig in de vasculaire geneeskunde?

Louis Lieverse, internist-vasculaire geneeskundige MMC, Eveline Besselaar, internist CZE,

Bertine Eshuis, huisarts

Download presentatie

 1. NHG standaard cardiovasculair risicomanagement
 2. NHG standaard Diabetes mellitus type 2

Trauma capitis en pijn cervicale wervelkolom na trauma

Melissa Cadée, huisarts, Lisanne Hollander, SEH-arts CZE, Annemieke Kummeling, SEH-arts MMC

Download presentatie

 1. NHG standaard Hoofdtrauma
 2. Richtlijnendatabase - LTH
 3. Richtlijnendatabase - acute traumatische wervelletsels

Zindelijkheid bij kinderen

Edwin Knots, kinderarts CZE, Marion Salwegter, (kader)huisarts, Bas Zegers, kinderarts MMC

Download presentatie

 1. RTA ZOB Zindelijkheid bij kinderen: https://www.mmc.nl/verwijzers/wp-content/uploads/sites/40/2017/09/RTA-zindelijkheid-voor-urine-en-ontlasting-bij-kinderen_2017.pdf
 2. Zindelijkheid bij kinderen, Int Childr Cont Society 2017: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/nau.22911/epdf
 3. Chronische obstipatie bij kinderen Brit Med Journal review 2006: http://www.bmj.com/content/333/7577/1051

Literatuur ook op te vragen bij Bas Zegers, b.zegers@mmc.nl

PICS is niet niks”

Jesse van Akkeren, internist-intensivist MMC, Marc Buise, anesthesioloog-intensivist CZE,

Maud Roelofsen, huisarts

Download presentatie

 1. IC-survivor levert fors in op kwaliteit van
  leven. Venticare februari 2017
 2. M. van der Schaaf. Zorg voor kwaliteit van overleving. Lectorale rede juni 2016.
 3. Jan van der Rijt. Mijn wereld werd op zijn kop gezet. Eindhovens dagblad oktober 2017.

 

Hepatitis beelden in de huisartspraktijk

Suzanne Marcelis, huisarts, Ilse Overdevest, arts-microbioloog PAMM, Anne-Marie Wensing, MDL-arts CZE

Download presentatie

 1. NHG-standaard virale hepatitis
 2. LCI richtlijnen: www.rivm.nl
 3. Landelijke coördinatie centrum reizigers advisering

 

Casuïstiek prostaatkanker - de multidisciplinaire approach Inleiders:

Linda van Avendonk, huisarts, Marnix Lybeert, radiotherapeut CZE, Laurent Fossion, uroloog MMC

Download presentatie

 1. EAU Guidelines on prostate cancer, 2017. http://uroweb.org/guideline/prostate-cancer/

 2. SOJ Urol Nephrol 2(1): 1-6. Transparency of Positive Surgical Margins after Radical Prostatectomy in the Benelux.

 3. Vermeulen C.K.M., Fossion L.M.C.L. https://symbiosisonlinepublishing.com/urology-nephrology/urology-nephrology06.php

 4. Blanker MH, Breed SA, van der Heide WK, Norg RJC, de Vries A, Wolters RJ, van den Donk M, Burgers JS, Opstelten W, Klomp MA. NHG standaard mictieklachten bij mannen, Huisarts Wet 2013(3):56:114-22. In oktober 2014 is de bijlage Prostaatcarcinoom geactualiseerd. Huisarts Wet 2014(10):57:538 à is te benaderen via de NHG website (de bijlage zit bij de standaard): https://www.nhg.org/standaarden/volledig/nhg-standaard-mictieklachten-bij-mannen

 5. RTA (Regionale transmurale afspraak) prostaatdiagnostiek, Zuidoost Brabant

Vaardigheidstrainingen

Het skillslab van het Catharina Ziekenhuis biedt de mogelijkheid om in samenwerking met de specialisten van het Catharina Ziekenhuis vaardigheidstrainingen voor huisartsen te organiseren. Al naar gelang de behoefte wordt een vaardigheidstraining georganiseerd. Het onderwerp wordt voorbereid door een specialist en een huisarts, waarbij de huisartsgeneeskundige invalshoek duidelijk op de voorgrond staat. De trainingen worden geaccrediteerd voor de duur van de bijeenkomst (2-3 uur).


VIP presentaties

De Zorgadviesraad organiseert periodiek een 'VIP'. Bij elke VIP presentatie staat een ander onderwerp centraal, welke wordt belicht vanuit de praktijk van de verschillende medewerkers van het Catharina Ziekenhuis. De VIP's zijn vooral bedoeld voor de verpleegkundigen, verzorgenden, para- en perimedici in huis. Maar ook andere belangstellenden zijn welkom. Afhankelijk van het thema kan een VIP interessant zijn voor diverse disciplines in de eerste lijn. De bijeenkomsten zijn vrij toegankelijk; u hoeft zich niet aan te melden.

Inschrijfformulier nascholingen HaCa

Naamloos formulier

 • -
 • Should be Empty:


* = verplicht in te vullen