Bij- & nascholing

HaCa organiseert diverse nascholingen voor huisartsen en specialisten. Hierdoor leveren we een bijdrage aan kennisoverdracht. Tevens bieden we een ontmoetingsplaats voor huisartsen en specialisten om elkaar beter te leren kennen en van elkaar te leren.

nascholingsaanbod
aanmelden bij- & nascholingen

Om in de regio Zuidoost Brabant de planning en voorbereiding van scholingsactiviteiten te bundelen en daarmee overlap van thema's en planningen te vermijden, en zoveel mogelijk samenhang en samenwerking in het scholingsaanbod te realiseren, is er een regionale digitale scholingsagenda te vinden via de website van stichting KOH. In dit scholingsoverzicht zijn de voorgenomen en geplande scholingsactiviteiten van de stichting KOH en de transmurale centra (HaCa, Quartz, TransMàx, THEMA) m.b.t. huisartsen, praktijkondersteuners, doktersassistenten en verpleegkundig specialisten in de huisartsenpraktijk in de regio ZOB opgenomen.


Nascholingen HaCa

Hier kunt u presentaties inzien van de door HaCa georganiseerde nascholingen:

19 september 2017

20 juni 2017

18 april 2017

21 maart 2017

17 januari 2017

18 oktober 2016


Bedside Teaching

De bedside teaching op de 3e dinsdag van de maand is een vast onderdeel op de HaCa agenda, en is voor alle huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde toegankelijk. Het doel van deze nascholing is deskundigheidsbevordering van huisartsen en het verbeteren van de communicatie en afstemming tussen de 1e en 2e lijn. De onderwerpen kunnen door huisartsen en specialisten worden ingebracht. Naar gelang het onderwerp worden specialisten uit het ziekenhuis benaderd om hieraan hun bijdrage te leveren. De nascholing duurt twee uur (accreditatie voor 2 uur) en gebeurt aan de hand van casuïstiek, met een kleine onderbreking voor een hapje. De huisartscoördinator van de Bedside Teaching is Marjolein Visser, huisarts in Eindhoven.


Gezamenlijke nascholing huisarts specialist

Door het organiseren van nascholingen over algemene onderwerpen wil HaCa huisartsen en specialisten de gelegenheid bieden elkaar te ontmoeten en samen te leren. De nascholing wordt geaccrediteerd voor de duur van de bijeenkomst (2 uur).


Grand Café HaCa

Om de wensen en knelpunten in de samenwerking tussen huisartsen en specialisten aan de orde te stellen organiseert HaCa drie maal per jaar een bijeenkomst rondom een maatschap. Tijdens deze bijeenkomst staat de samenwerking tussen huisarts en specialist centraal. Wensen en knelpunten in de samenwerking komen aan bod, en actuele ontwikkelingen worden besproken. Alle huisartsen en specialisten ouderenegeneeskunde worden hiervoor uitgenodigd. Ook verpleegkundig specialisten die in een huisartsenpraktijk werken worden voor de Grand Cafe's uitgenodigd. De bijeenkomst wordt geaccrediteerd voor de duur van de bijeenkomst (2 uur).


Heilig uur

In het Catharina Ziekenhuis wordt elke donderdag van 12.30 - 13.30 uur in de Wintertuin of het Auditorium een serie bijeenkomsten (het zogeheten 'heilig uur') aangeboden. Ook huisartsen (in opleiding) zijn welkom om aan het heilig uur deel te nemen. De onderwerpen en data zijn opgenomen in de agenda. U hoeft zich voor de bijeenkomsten niet aan te melden.


OverEINDse dagen

De OverEINDse dagen zijn een jaarlijks terugkerende nascholingsreis voor huisartsen en specialisten uit de adherenties van het Catharina Ziekenhuis en Maxima Medisch Centrum. De doelstelling is nascholing van huisartsen, evenals bevordering van de samenwerking in de 1e en 2e lijns gezondheidszorg. Van de OverEINDse dagen verschijnt jaarlijks een congresverslag: het EINDverslag. Hieronder kunt u de reeds gepubliceerde versies inzien of downloaden.

OverEINDse dagen Malaga 2018

11 t/m 14 april 2018

Programma is nog niet bekend.

OverEINDse dagen Lillehammer 2017

OnderwerpBijbehorende literatuur
MGUS
Lidwine Tick (internist MMC), Joyce Curvers (klinisch chemicus Catharina Ziekenhuis) en Frederieke de Bever (huisarts)

presentatie
 1. Van de Donk, N.W.C.J. et al. De Klinische relevantie en aanpak van MGUS en MGUS-gerelateerde ziekten. Ned Tijdschr Hematol 2014;11:302-17 (zie pdf artikel 1 MGUS)
 2. Handboek hematologie (Lowenberg Hfdstuk 26. Mupltiple myeloom en andere plasmacel aandoeningen)
 3. Kyle R.A.et al Prevalence of monoclonal gammopathy of undetermined significance. N Engl J Med. 2006 Mar 30;354(13):1362-9.
 4. Robert A. et al. A Long-Term Study of Prognosis in Monoclonal Gammopathy of Undetermined Significance. N Engl J Med 2002; 346:564-569.
Let’s talk about seks
Riët Daniël (gezondheidszorg-psycholoog en seksuoloog), Marjolein Oerlemans (huisarts) en Minouche van Rumste (gynaecoloog Catharina Ziekenhuis)

presentatie
 1. Graaf, H. de (2013’. Van alle leeftijden. De seksuele levensloop van conceptie tot overlijden.
 2. Delft: Eburon.
 3. Peter Leusink www.seksualiteit.nl
 4. Gijs Luc ea (2009). Seksuologie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum
 5. Gianotten W.L. ea (2008). Seksualiteit bij ziekte en lichamelijke beperking. Assen:Van Gorkum
 6. Van Lankveld, ter Kuile en Leusink (red.) (2010) Seksuele disfuncties, Diagnostiek en behandeling.Houten: Bohm Stafleu Van Loghum.
 7. Leusink, Ramakers (red.) (2015).Handboek Seksuele gezondheid. Asen: Van Gorkum
 8. Aagje Swinnen, (red.) Seks van ouderen, een multidisciplinaire benadering
 9. www.sekshag.nl
 10. www.seksualiteit.nl
 11. www.seksindepraktijk.nl
 12. Seksuele klachten - NHG
 13. www.thuisarts.nl
 14. www.seksueelgezond.nl - (is website passend bij handbook seksuele gezondheid)
 15. www.rutgers.nl
 16. www.nvvs.info
Fractuurpreventie en behandeling bij patiënten met osteoporose
Luc Maartens (huisarts), Ronald Erdtsieck (internist MMC) en Paul de Baat (orthopedisch chirurg Catharina Ziekenhuis)

presentatie
 1. NHG-Standaard Fractuurpreventie
 2. Botbreuken en botontkalking
Ketenzorg voor kwetsbare ouderen
Anneke Dalinghaus (kader-huisarts ouderengeneeskunde), Anne Jacobs (klinisch geriater en klinisch farmacoloog i.o. Catharina Ziekenhuis) en Laura van Geffen (klinisch geriater MMC)

presentatie
 1. Transmurale Zorgbrug tussen eerste en tweede lijn
 2. Comprehensive Geriatric Assessment and Transitional Care in Acutely Hospitalized Patients
 3. 'Transmurale zorgbrug' voor kwetsbare ouderen zinvol?
Dood en dan?
Charlotte Wetzels (patholoog anatoom PAMM), Ton Gieling (Forensisch arts GGD) en Anke-Nel Vos (huisarts)

presentatie
 1. www.forgen.nl - zie o.a publicaties, richtlijnen, handige websites.
 2. www.igz.nl - handreiking niet natuurlijke dood (januari 2016)
 3. www.pamm.nl - voor informatie omtrent obductie aanvraag en downloaden van het obductieaanvraagformulier.
 4. PDF richtlijn lijkschouw voor behandelend artsen (NHG juni 2016)
Behandeling van diep veneuze trombose en longembolie in het tijdperk van de DOACs
Monique Brands, Jos Dijkmans en Laurens Nieuwenhuizen

presentatie
 1. NHG standaard diep veneuze trombose en longembolie M86
 2. Hoofdstuk 3.6 en hoofdstuk 6 uit Richtlijn antitrombotisch beleid
Snowfever
Frank de Ruijter (huisarts), Heidi Ammerlaan (internist-infectioloog Catharina Ziekenhuis) en Marjolein Wegdam-Blans (medisch microbioloog PAMM)

presentatie
 1. www.rivm.nl
 2. www.swab.nl
 3. www.lcr.nl
 4. www.fevertravel.ch
 5. www.cdc.gov
 6. NHG huisartsenstandaarden: acuut hoesten, urineweginfectie, soa-consult, bacteriële huidinfecties en dermatomycosen
 7. Huisarts en Wetenschap en NTVG archief met zoektermen: zoönose, tekenbeet, koorts uit de tropen
Pluis of niet pluis...in het kruis
Annekien Jongbloet (huisarts), Ralph Hermans (gynaecoloog) en Erik Boss (gynaecoloog)
 1. www.huidziekten.nl
 2. Vulvapathologie. WI vab der Meijden, WA ter Harmsel. 2007 v. Gorcum. ISBN: 978902323741 9
 3. A. Lee, J. Bradford, G. Fischer. Long-term Management of Adult Vulvar Lichen Sclerosus. A Prospective Cohort Study of 507 Women. JAMA Dermatol. 2015;151(10):1061-1067.
Zorgdebat
Ben van den Borne (longarts Catharina Ziekenhuis), Joost Janssen (longarts MMC), Eric van der Laar (medisch ethicus Catharina Ziekenhuis), Mark Vermeulen (huisarts) en Ylva Onderwater (huisarts en moderator)

presentatie
 1. NZa (2015): Onderzoeksrapport "Toegankelijkheid en betaalbaarheid van geneesmiddelen in de medisch specialistische zorg"
 2. VWS (2016) Samenvatting "Visie geneesmiddelen"
 3. VWS (2016) “Geneesmiddelenbeleid EU-voorzitterschap”
 4. FMS (2016) Visiedocument 'Dure geneesmiddelen'
 5. KWF (2014) "Toegankelijkheid van dure kankergeneesmiddelen. Nu en in de toekomst."
 6. NVZ (2015), 'Financiering van dure medicatie moet anders. Uitkomsten enquête NVZ 2015'
 7. Santeon (2016) 'Optimaliseren gebruik dure geneesmiddelen'
 8. Zorginstituut Nederland, 2015, Rapport kosteneffectiviteit in de praktijk
 9. Effectieve nieuwe middelen tegen kanker, maar het financieringssysteem kraakt, rapport KWF, 2015
 10. Kosteneffectiviteit in de zorg, College voor zorgverzekeringen, 2013, zie bijlage 2
 11. Schippers legt criteria voor sluis dure medicijnen vast, MC 2016
 12. Marcel Levi (ed), (2016), "De dokter en het geld. Artsen (her)berekenen de kosten van de zorg." Vooral, deel II: Financiële keuzes in de gezondheidszorg, o.a. over dure geneesmiddelen en Qaly uitgelegd a.v.h. casus nivolumab
 13. Henk Jan Out (2016) Leve het geneesmiddel! Over de verdiensten van de farmaceutische industrie, -> vooral p. 109 e.v. 'De kosten', waarom het kost wat het kost. Out is de tegenhanger van Peter Gotzsche, Dodelijke geneesmiddelen etc.
 14. Theo Wobbes en Maria van den Muijssenbergh (2016), "De euro in de spreekkamer. Geld speelt wel een rol." Bundel met kritische beschouwingen van auteurs met diverse achtergronden waaronder artsen en ethici.
 15. Dokters moeten zich mengen in het politieke debat, Sander Heijne, NTVG 2016
 16. Maarten Postma en Cornelis Boersma: "Farmaco-economie", over verschillende typen kosteneffectiviteitsanalyse bij geneesmiddelen, in: H. J. Out e.a. (red), (2014) "Handboek farmaceutische geneeskunde."
Hypothermie, een koud kunstje
Maaike Maas, (SEH arts Catharina Ziekenhuis)

presentatie
 

Vaardigheidstrainingen

Het skillslab van het Catharina Ziekenhuis biedt de mogelijkheid om in samenwerking met de specialisten van het Catharina Ziekenhuis vaardigheidstrainingen voor huisartsen te organiseren. Al naar gelang de behoefte wordt een vaardigheidstraining georganiseerd. Het onderwerp wordt voorbereid door een specialist en een huisarts, waarbij de huisartsgeneeskundige invalshoek duidelijk op de voorgrond staat. De trainingen worden geaccrediteerd voor de duur van de bijeenkomst (2-3 uur).


VIP presentaties

De Zorgadviesraad organiseert periodiek een 'VIP'. Bij elke VIP presentatie staat een ander onderwerp centraal, welke wordt belicht vanuit de praktijk van de verschillende medewerkers van het Catharina Ziekenhuis. De VIP's zijn vooral bedoeld voor de verpleegkundigen, verzorgenden, para- en perimedici in huis. Maar ook andere belangstellenden zijn welkom. Afhankelijk van het thema kan een VIP interessant zijn voor diverse disciplines in de eerste lijn. De bijeenkomsten zijn vrij toegankelijk; u hoeft zich niet aan te melden.

Inschrijfformulier nascholingen HaCa

Naamloos formulier

 • -
 • Should be Empty:


* = verplicht in te vullen